Bàn Phím Laptop Toshiba

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Bàn Phím Laptop TOSHIBA A660 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA C50 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA C55T 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA C640 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA C650 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA DYNABOOK 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA E205 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA E45T 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA E45T-A4200 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L10T 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L500 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L510 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L630 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L635 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L640 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L645 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L645 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L650 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L655 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L670 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA L735 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA M780 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA M900 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA MINI NB205 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA P105 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA P55T 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA P870 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS463A 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS562A 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS566A 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS569A 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS56HA 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS56MA 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS57HA 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSA50A 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSBY3A 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSC09A 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSC0MA 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSK01A 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSK05A 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLB1A 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLB9A 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLGXA 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLQ1A 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLS1A 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLS4A 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLSAA 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLW9A 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLWTA 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSMD1A 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSMD9A 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSPC5A 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSPCDA 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSSERA 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSSESA 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSSG0A 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSSG2A 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PST1BA 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PST3BA 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU5RA 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU5XA 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU6SA 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU6VA 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU83A 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU8DA 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU9CA 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PT15AA 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PT15BA 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA PU143A 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA R600 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA R700 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA S500 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA T110 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA U40T 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA U500 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA U505 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA U505-S2012 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA U845T 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA U925T 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA X505 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop TOSHIBA Z830 40,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại