Bảng Báo Giá Sửa Máy Tính Bảng Lenovo

Bảng Báo Giá Sửa Máy Tính Bảng Lenovo

 

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Sửa Lenovo Tab A1000/ A1000F/ A1000T 120,000
Sửa Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30 130,000
Sửa Lenovo A2019 140,000
Sửa Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad 110,000
Sửa Lenovo A2580 90,000
Sửa Lenovo A3000 80,000
Sửa Lenovo A3300/ Tab A7-30 100,000
Sửa Lenovo A3500/ Tab A7-50 150,000
Sửa Lenovo Tab A5000 90,000
Sửa Lenovo Tab 2 A5500/ A8-50 80,000
Sửa Lenovo Tab A6500 200,000
Sửa Lenovo Tab 2 A7-10 120,000
Sửa Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F 130,000
Sửa Lenovo A7600/ A7600F/ A7600H/ A10-70 140,000
Sửa Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8 110,000
Sửa Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 10 90,000
Sửa Lenovo ThinkPad Helix 3701 80,000
Sửa Lenovo Ideapad K1 100,000
Sửa Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx 150,000
Sửa Lenovo Miix 3-1030 90,000
Sửa Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY 80,000
Sửa Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR 200,000
Sửa Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR 120,000
Sửa Lenovo Miix 3-830 130,000
Sửa Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK 140,000
Sửa Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB 110,000
Sửa Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK 90,000
Sửa Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB 80,000
Sửa Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB 100,000
Sửa Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A 150,000
Sửa Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000 90,000
Sửa Lenovo S8-50/ Tab S8 80,000
Sửa Lenovo ThinkPad Tablet 2 10.1 200,000
Sửa Lenovo Tab 3 7.0 Essential/ TB3-710F 120,000
Sửa Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M 130,000
Sửa Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M 140,000
Sửa Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L 110,000
Sửa Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X 90,000
Sửa Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X 80,000
Sửa Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X 100,000
Sửa Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X 150,000
Sửa Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X 90,000
Sửa Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V 80,000
Sửa Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X 200,000
Sửa Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y 100,000
Sửa Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7 150,000
Sửa Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L 90,000
Sửa Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L 80,000
Sửa Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L 200,000
Sửa Lenovo Yoga 2 13 100,000
Sửa Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.0 150,000
Sửa Lenovo Yoga 2 Pro 1380F 90,000
Sửa Lenovo Yoga Tab 3 8 / YT3-850F/ YT3-850L/ YT3-850M 200,000
Sửa Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M 100,000
Sửa Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X 150,000
Sửa Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X 90,000

 

 

Uncategorized