Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Laptop HP

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
SSửa Laptop HP 1000 Mất Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 10-J025TU Mất Nguồn 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 11-E110NR Hư Mainboar 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 13-R Mất Nguồn 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 13-U Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 14 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 15 NOTEBOOK PC Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 15 R012TX/J2C29PA Hư Mainboar 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 1540S Chính Hãng 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 15-AE Uy Tín 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 15-B Chết Ic Nguồn 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 15-D069WM Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 15J Thay Chip Vga 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 15-J Chết Ic Nguồn 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 15J-001 Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 15-K Chết Ic Nguồn 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 15N Mất Nguồn 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 15P Mất Nguồn 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 15-P15-P085TX Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 15-P208NA Treo Logo 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 15-R042TU Không Lên Nguồn 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 15U Thay Chip Vga 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 17 Chết Ic Nguồn 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 200 Mất Nguồn 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 2000 Tại Quận 9 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 2131 Tại Quận 4 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 2133 Không Lên Nguồn 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 2170 Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 2230 Chính Hãng 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 240 G5 Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 2530_P Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 2540P Gía Sinh Viên 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 2560 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 2740P Thay Chip Vga 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 3340 Tại Quận 10 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 340 Không Lên Nguồn 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 350 – G6G24PA/KTB Treo Logo 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 3500 Tại Quận 10 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 4012 Không Lên Nguồn 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 4030 Không Lên Nguồn 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 4110S Không Lên Nguồn 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 420 Chết Ic Nguồn 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 4200 Không Lên Nguồn 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 4230S Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 430 Không Lên Nguồn 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 431 Chết Ic Nguồn 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 432 Thay Chip Vga 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 4320 Bị Vào Nước 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 4321 Gía Sinh Viên 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 4325 Lấy Liền 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 4340 Gía Sinh Viên 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 435 Gía Bao Nhiêu 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 4403S Tại Quận 12 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 4410 Không Lên Nguồn 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 4411S Chết Ic Nguồn 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 4415S Không Lên Nguồn 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 4416S Chết Ic Nguồn 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 442 Treo Logo 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 4420 Treo Logo 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 4421 Không Lên Nguồn 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 4426 Gía Sinh Viên 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 4430S Gía Sinh Viên 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 4431S Bị Vào Nước 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 4440S Mất Nguồn 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 4441 Chính Hãng 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 450 Thay Chip Vga 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 451 Hư Mainboar 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 4510S Không Lên Nguồn 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 4515 Không Lên Nguồn 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 4520S Thay Chip Vga 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 4525S Treo Logo 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 4530S Treo Logo 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 4540 Bị Vào Nước 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 460 Mất Nguồn 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 4710S Gía Sinh Viên 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 4720S Hư Mainboar 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 4730 Thay Chip Vga 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 5000 Mất Nguồn 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 520 Chết Ic Nguồn 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 5200 Mất Nguồn 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 530 Hư Mainboar 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 5310M Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 5330M Không Lên Nguồn 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 540 Treo Logo 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 550 Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 6120 Không Lên Nguồn 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 620S Không Lên Nguồn 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 6230 Không Lên Nguồn 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 625 Chính Hãng 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 630 Mất Nguồn 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 6310 Treo Logo 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 6335S Thay Chip Vga 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 6400 Gía Bao Nhiêu 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 6440B Thay Chip Vga 50,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 6510B Bị Vào Nước 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 6520S Treo Logo 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 6530P_B_S Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 6531S Chết Ic Nguồn 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 6535S Thay Chip Vga 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 6535S/B Gía Sinh Viên 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 6550 Hư Mainboar 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 6550B Không Lên Nguồn 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 6560B_P_S_X Chết Ic Nguồn 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 66 PRO G1 Chết Ic Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 665H Thay Chip Vga 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 6700 Hư Mainboar 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 6730 Chết Ic Nguồn 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 6735B Bị Vào Nước 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 6820S Treo Logo 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 6910 Mất Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 6930 Mất Nguồn 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 840 Không Lên Nguồn 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 8410 Bị Vào Nước 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 8440P Gía Sinh Viên 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 8460 Treo Logo 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 8470P Không Lên Nguồn 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP 8510P Mất Nguồn 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 8530W Không Lên Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 8540W Gía Bao Nhiêu 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP 8560W_P Không Lên Nguồn 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 8570_P Gía Sinh Viên 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP 8740 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP 8840P Gía Bao Nhiêu 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP B1200 Treo Logo 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP BZ8000 Hcm 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP C18C Gía Bao Nhiêu 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP C300 Hư Mainboar 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP C700 Gía Sinh Viên 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 Treo Logo 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 AE000 Tại Quận 12 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G1 Hư Mainboar 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G1 EE Không Lên Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G3 Hư Mainboar 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G4 Hư Mainboar 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G4 EE Hư Mainboar 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G5 Thay Chip Vga 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G5 EE Gía Sinh Viên 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 13 G1 Mất Nguồn 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 14 G1 Tại Quận 3 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK AE000 X360 Bị Vào Nước 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 Chính Hãng 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 AE000 Mất Nguồn 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G1 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G1EE Thay Chip Vga 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G3 Tại Quận 5 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G4 Mất Nguồn 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G4EE Mất Nguồn 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G5 Thay Chip Vga 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 11 G5EE Gía Sinh Viên 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 13 G1 Chính Hãng 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK 14 G1 Hư Mainboar 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CHROMEBOOK AE000 X360 Chết Ic Nguồn 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 2230S Tại Quận 11 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 2510P Thay Chip Vga 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 2710P Không Lên Nguồn 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 320 Hư Mainboar 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 325 Chính Hãng 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 326 Hư Mainboar 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 420 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 421 Gía Sinh Viên 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 435 Bị Vào Nước 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 436 Thay Chip Vga 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 510 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 511 Chính Hãng 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 515 Không Lên Nguồn 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 516 Bị Vào Nước 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 610 Treo Logo 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 615 Bị Vào Nước 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 620 Thay Chip Vga 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6510B Tại Quận 2 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6515B Không Lên Nguồn 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6520S Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6530B Hư Mainboar 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6530S Tại Quận 7 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6531S Treo Logo 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6535B Thay Chip Vga 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6535S Chính Hãng 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6710B Chính Hãng 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6710S Chính Hãng 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6715B Hư Mainboar 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6715S Treo Logo 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6720S Thay Chip Vga 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6730B Tại Quận 5 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6730S Gía Sinh Viên 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6735B Không Lên Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6735S Chết Ic Nguồn 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6820S Thay Chip Vga 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6830S Không Lên Nguồn 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 6910P Chết Ic Nguồn 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 8510P Hư Mainboar 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 8710P Mất Nguồn 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ 8710W Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ CQ45-900 Không Lên Nguồn 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ LTE 5000 Không Lên Nguồn 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NC4200 Gía Sinh Viên 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NC4400 Mất Nguồn 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NC6000 Tại Quận 6 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NC6120 Chết Ic Nguồn 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NC6220 Chính Hãng 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NC6230 Treo Logo 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NC6320 Mất Nguồn 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NC6400 Không Lên Nguồn 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NC8000 Bị Vào Nước 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NC8230 Treo Logo 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NC8430 Chính Hãng 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NW8000 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NW9440 Thay Chip Vga 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX4300 Gía Sinh Viên 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX4820 Bị Vào Nước 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX5000 Không Lên Nguồn 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX6110 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX6125 Bị Vào Nước 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX6130 Treo Logo 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX6310 Thay Chip Vga 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX6325 Hcm 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX6330 Bị Vào Nước 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX7000 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX7100 Thay Chip Vga 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX7220 Chết Ic Nguồn 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX7300 Không Lên Nguồn 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX8220 Chết Ic Nguồn 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX9000 Bị Vào Nước 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX9005 Hư Mainboar 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ NX9008 Chết Ic Nguồn 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ PRESARIO A900 Chết Ic Nguồn 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ PRESARIO CQ40 631TU Treo Logo 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ PRESARIO CQ41 217TU Treo Logo 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ PRESARIO CQ42 459TU Không Lên Nguồn 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ PRESARIO CQ43-400TU Mất Nguồn 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ PRESARIO CQ45-904TU Treo Logo 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ PRESARIO CQ60Z-200 Treo Logo 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP COMPAQ PRESARIO CQ62 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CQ32 Chết Ic Nguồn 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP CQ321 Treo Logo 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CQ325 Thay Chip Vga 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CQ326 Bị Vào Nước 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CQ35 Treo Logo 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CQ40 Thay Chip Vga 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CQ41 Chính Hãng 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CQ42 Không Lên Nguồn 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CQ43 Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CQ45 Thay Chip Vga 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CQ50 Mất Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CQ511 Treo Logo 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CQ52 Gía Rẻ 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP CQ55 Thay Chip Vga 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CQ56 Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP CQ57 Gía Bao Nhiêu 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CQ58 Bị Vào Nước 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CQ60 Chính Hãng 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CQ61 Thay Chip Vga 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP CQ62 Gía Sinh Viên 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CQ6520F Gía Bao Nhiêu 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP CQ70 Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP CQ72 Chết Ic Nguồn 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP CQB1800 Treo Logo 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP D062TU Chính Hãng 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP D630 Tại Quận 5 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DG71 Không Lên Nguồn 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DM1 Thay Chip Vga 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DM3 Bị Vào Nước 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DM4 Treo Logo 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DM6 Chính Hãng 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV1000 Gía Bao Nhiêu 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV2 Mất Nguồn 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV2000 Hcm 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV2100 Tại Quận 7 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV2200 Tại Quận 3 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV2300 Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV2500 Chết Ic Nguồn 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV2610 Chính Hãng 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV2700 Không Lên Nguồn 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV3 Treo Logo 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV3 1000 Thay Chip Vga 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV3 2000 Chết Ic Nguồn 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV3000 Không Lên Nguồn 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV3007 Treo Logo 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV3008 Gía Bao Nhiêu 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV3010 Mất Nguồn 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV3011 Không Lên Nguồn 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV3020 Không Lên Nguồn 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV3027 Treo Logo 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV3028 Chính Hãng 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV3029 Treo Logo 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV3030 Thay Chip Vga 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV31000 Chết Ic Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV3118 Không Lên Nguồn 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV32000 Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV3500 Thay Chip Vga 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV3508 Hư Mainboar 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV3509 Hư Mainboar 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV4_L_T Bị Vào Nước 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV4000 Bị Vào Nước 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV4100 Treo Logo 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV5_T Gía Sinh Viên 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV5000 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV6 Chết Ic Nguồn 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV6 1000 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV6 6000 Treo Logo 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV6 7010 Hư Mainboar 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV6000 Chết Ic Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV6100 Gía Sinh Viên 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV61000 Treo Logo 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV6200 Thay Chip Vga 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV6402TX Gía Sinh Viên 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV6500 Bị Vào Nước 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV6500T   Bị Vào Nước 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV66000 Chính Hãng 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV6700 Treo Logo 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV67010 Chính Hãng 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV6780 Không Lên Nguồn 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV6T Thay Chip Vga 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV6T 1000 Bị Vào Nước 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV6T1000 Chính Hãng 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP DV7 Gía Rẻ 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV8000 Hư Mainboar 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV9 Bị Vào Nước 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP DV9000 Thay Chip Vga 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP DV9500 Hư Mainboar 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP DV9700 Không Lên Nguồn 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITBOOK REVOLVE 810 G1 Treo Logo 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITE X2 1011 G1 Hcm 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITE X2 1012 G1 Mất Nguồn 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITE X2 1012 G2 Mất Nguồn 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 1020 Chính Hãng 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 1020 G1 Gía Sinh Viên 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 1020 G2 Treo Logo 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 1030 G1 Thay Chip Vga 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 1030 G2 Không Lên Nguồn 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 1040 G1 Mất Nguồn 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 1040 G3 Chết Ic Nguồn 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 1040 G4 Tại Quận 10 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 2510 Chết Ic Nguồn 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 2530P Thay Chip Vga 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 2540P Mất Nguồn 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 2560 Mất Nguồn 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 2560P Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 2570P Chính Hãng 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 2730P Hư Mainboar 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 2740P Mất Nguồn 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 2760P Gía Bao Nhiêu 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 720 G1 Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 720 G2 Bị Vào Nước 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 725 G2 Không Lên Nguồn 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 725 G3 Bị Vào Nước 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 725 G4 Mất Nguồn 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 740 G1 Không Lên Nguồn 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 740 G2 Treo Logo 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 745 G2 Mất Nguồn 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 745 G3 Tại Quận 2 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 745 G4 Treo Logo 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 750 G1 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 750 G2 Chính Hãng 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 755 G2 Chính Hãng 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 755 G3 Mất Nguồn 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 755 G4 Gía Bao Nhiêu 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 820 G1 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 820 G2 Treo Logo 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 820 G3 Chết Ic Nguồn 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 820 G4 Chết Ic Nguồn 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 840 G1 Thay Chip Vga 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 840 G2 Treo Logo 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 840 G3 Bị Vào Nước 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 840 G4 Mất Nguồn 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8440P Chính Hãng 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8440W Chính Hãng 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8460P Bị Vào Nước 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8460W Treo Logo 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8470P Treo Logo 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8470W Không Lên Nguồn 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 848 G3 Bị Vào Nước 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 850 G1 Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 850 G2 Mất Nguồn 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 850 G3 Treo Logo 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 850 G4 Không Lên Nguồn 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8530P Không Lên Nguồn 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8530W Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8540P Chính Hãng 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8540W Gía Bao Nhiêu 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8560P Treo Logo 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8560W Tại Quận 4 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8570P Thay Chip Vga 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8570W Hư Mainboar 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8650P Treo Logo 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8730W Thay Chip Vga 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8740W Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8760W Mất Nguồn 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 8770W Gía Sinh Viên 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 9470M Mất Nguồn 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 9480 Thay Chip Vga 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK FOLIO 1014 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK FOLIO 1020 G1 Chính Hãng 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK FOLIO 1020 G1 SPECIAL Chết Ic Nguồn 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK FOLIO 1040 G1 Chết Ic Nguồn 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK FOLIO 1040 G2 Không Lên Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK FOLIO 9470M Mất Nguồn 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK FOLIO 9480M Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK FOLIO G1 Gía Sinh Viên 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK FOLIO9480M Bị Vào Nước 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK REVOLVE 810 G1 Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK REVOLVE 810 G2 Thay Chip Vga 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK REVOLVE 810 G3 Gía Bao Nhiêu 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK X360 1020 G2 Mất Nguồn 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK X360 1030 G2 Bị Vào Nước 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 1040 G1 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 810 G1 Hư Mainboar 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK 9470M Hư Mainboar 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOKR  810 G1 Chết Ic Nguồn 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK  810 G2 Chính Hãng 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ELITEBOOK  810 G3 Treo Logo 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 13 D000 Tại Quận 4 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 13 D100 Chết Ic Nguồn 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 13-D049TU T0Z30PA Chết Ic Nguồn 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 14 Treo Logo 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 14 1000 Treo Logo 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 14 1200 Chính Hãng 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 14 2000 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 14 K100 SLEEKBOOK Gía Sinh Viên 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 14 TOUCHSMART 14-K000 Bị Vào Nước 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 14 TOUCHSMART 14-K100 Thay Chip Vga 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 14-1110NR Mất Nguồn 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 Thay Chip Vga 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 – 3000 Chết Ic Nguồn 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 , 17 Không Lên Nguồn 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 3000 Bị Vào Nước 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 3200 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 AE000 Gía Bao Nhiêu 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 AE100 Tại Quận 5 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 AS000 Gía Sinh Viên 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 AS100 Treo Logo 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 BP100 Chết Ic Nguồn 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 J000 Treo Logo 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 J100 Không Lên Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 K000 Gía Sinh Viên 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 K200 Không Lên Nguồn 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15 TOUCHSMART 15-J000 Gía Sinh Viên 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15-AE139TX Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 15T Y8P5 TOUCHSMART Chính Hãng 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 16 Chính Hãng 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 17 Gía Sinh Viên 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 17 1100 Mất Nguồn 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 17 2000 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 17 2100 Gía Sinh Viên 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 17 U200 Hư Mainboar 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 17J Không Lên Nguồn 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 17-J Hư Mainboar 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 17-K000 Mất Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 17T Gía Sinh Viên 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 4 TOUCHSMART 4-1200 ULTRABOOK Chết Ic Nguồn 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 4 TOUCHSMART ULTRABOOK 4-1100 Hư Mainboar 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 4 ULTRABOOK 4-1000 Mất Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 4-1101TU Bị Vào Nước 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 6 1000 Chính Hãng 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 6 1200 SLEEKBOOK Thay Chip Vga 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 6 1200 ULTRABOOK Tại Quận 5 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 6 SLEEKBOOK 6-1100 Mất Nguồn 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 6 ULTRABOOK 6-1000 Không Lên Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY 6 ULTRABOOK 6-1100 Hư Mainboar 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY DV4 5200 Gía Bao Nhiêu 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY DV4 5300 Mất Nguồn 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY DV6 7200 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY DV6 7300 Không Lên Nguồn 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY M4 Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY M6 1100 Không Lên Nguồn 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY M6 1200 Hư Mainboar 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY M6 TOUCHSMART –K014DX Bị Vào Nước 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY M6-K Tại Quận 8 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY PRO ULTRABOOK Không Lên Nguồn 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY TOUCHSMART 14-K Mất Nguồn 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY TOUCHSMART 14T Bị Vào Nước 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY TOUCHSMART 15-J Tại Quận 6 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY TOUCHSMART 17J Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ENVY X360 Tại Quận 10 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP F500 Chính Hãng 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP F700 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP G132 Không Lên Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP G32 Không Lên Nguồn 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP G353S Thay Chip Vga 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP G4 Treo Logo 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP G40 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP G40 300 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP G40 400 Thay Chip Vga 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP G403 Hư Mainboar 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP G4-1308AX Mất Nguồn 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP G42 Không Lên Nguồn 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP G450 Không Lên Nguồn 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP G50 Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP G515 Không Lên Nguồn 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP G56 Chính Hãng 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP G6 Tại Quận 3 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP G60 Treo Logo 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP G61 Bị Vào Nước 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP G62 Thay Chip Vga 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP G62-400 Treo Logo 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP G64C Thay Chip Vga 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP G7 Gía Sinh Viên 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP G70 Gía Bao Nhiêu 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP G70 400 Bị Vào Nước 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP G71 Chết Ic Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP G72 Bị Vào Nước 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP G730B Không Lên Nguồn 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP G7356 Treo Logo 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP H540 Không Lên Nguồn 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP HDM6 Mất Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP HDX X16 1000 Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP HDX X18 1000 Thay Chip Vga 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP HDX16 Chính Hãng 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP HDX18 Gía Sinh Viên 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP HDX9000 Hư Mainboar 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP HQ71004 Không Lên Nguồn 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP L4530S Gía Sinh Viên 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP LAPOTOP15W Thay Chip Vga 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP LAPTOP13A Thay Chip Vga 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP M3-U Bị Vào Nước 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP M6 Bị Vào Nước 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP M6-1000 Chết Ic Nguồn 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP M6-K Gía Sinh Viên 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP MÁY TÍNH XÁCH TAY14 Hư Mainboar 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 1000 Mất Nguồn 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 100-3700 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 100-3800 Bị Vào Nước 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 100-4100 Mất Nguồn 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 100E Chính Hãng 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 1101 Chết Ic Nguồn 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 1103 Hư Mainboar 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 110-3000 Hư Mainboar 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 1104 Gía Sinh Viên 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 200- 4200 Mất Nguồn 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 200-1000 Gía Sinh Viên 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 200-4000 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 2102 Chết Ic Nguồn 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 2133 Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 2140 Gía Sinh Viên 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 3100 Bị Vào Nước 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 311 Mất Nguồn 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 3500 Treo Logo 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 3600 Bị Vào Nước 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 5101 Treo Logo 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 5102 Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP MINI 5103 Chết Ic Nguồn 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP MINI1000 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP MINI110 Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP MINI1103 Gía Sinh Viên 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP MINI1104 Treo Logo 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP MINI210 Hư Mainboar 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP MINI2133 Chính Hãng 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP MININ200 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 1100 Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 1200 Không Lên Nguồn 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 1300 Thay Chip Vga 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 14 R100 Không Lên Nguồn 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 1400 Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 14R200 Uy Tín 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 AC000 Gía Sinh Viên 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 AC100 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 AC500 Hư Mainboar 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 AC600 Gía Bao Nhiêu 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 AF000 Không Lên Nguồn 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 AY000 Thay Chip Vga 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 AY100 Gía Sinh Viên 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 AY500 Chính Hãng 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 BA000 Mất Nguồn 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 BS600 Chết Ic Nguồn 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 D000 Treo Logo 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 D100 Bị Vào Nước 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 G000 Chính Hãng 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 R100 Gía Bao Nhiêu 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 15 R200 Gía Bao Nhiêu 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 1B00 Mất Nguồn 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 210 Không Lên Nguồn 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 210 G1 Bị Vào Nước 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 210 G2 Chính Hãng 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 2100 Không Lên Nguồn 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 2300 Gía Bao Nhiêu 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 240 G1 Bị Vào Nước 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 240 G2 Treo Logo 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 240 G3 Tại Quận 10 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 240 G4 Thay Chip Vga 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 240 G5 Treo Logo 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 240 G6 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 241 G1 Bị Vào Nước 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 242 G1 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 242 G2 Chính Hãng 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 245 G1 Mất Nguồn 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 245 G2 Không Lên Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 245 G3 Không Lên Nguồn 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 245 G4 Chính Hãng 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 245 G5 Hư Mainboar 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 245 G6 Thay Chip Vga 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 246 G2 Chết Ic Nguồn 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 246 G3 Thay Chip Vga 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 246 G4 Treo Logo 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 246 G5 Mất Nguồn 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 246 G6 Không Lên Nguồn 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 248 G1 Chết Ic Nguồn 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 250 G1 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 250 G2 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 250 G3 Gía Bao Nhiêu 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 250 G4 Chính Hãng 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 250 G5 Không Lên Nguồn 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 250 G6 Hư Mainboar 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 255 G1 Không Lên Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 255 G2 Chính Hãng 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 255 G3 Không Lên Nguồn 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 255 G4 Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 255 G5 Hư Mainboar 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 255 G6 Chính Hãng 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 256 G3 Thay Chip Vga 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 256 G4 Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 256 G5 Tại Quận 8 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 256 G6 Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 258 G6 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 2D00 Mất Nguồn 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 310 G1 Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 3105M Gía Sinh Viên 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 3115M Chính Hãng 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 3125 Tại Quận 12 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 330 G1 Chết Ic Nguồn 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 340 G1 Gía Sinh Viên 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 340 G2 Mất Nguồn 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 340 G3 Hư Mainboar 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 340 G4 Chính Hãng 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 345 G2 Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 346 G3 Treo Logo 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 346 G4 Bị Vào Nước 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 348 G3 Mất Nguồn 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 348 G4 Mất Nguồn 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 350 G1 Chết Ic Nguồn 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 350 G2 Chết Ic Nguồn 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 355 G2 Chính Hãng 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 420 Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 421 Mất Nguồn 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 425 Hư Mainboar 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 430 Hư Mainboar 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 431 Treo Logo 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 435 Chết Ic Nguồn 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 450 Tại Quận 12 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 455 Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 500 Bị Vào Nước 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 510 Tại Quận 4 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 520 Gía Sinh Viên 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 530 Thay Chip Vga 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 540 Bị Vào Nước 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 541 Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 550 Hư Mainboar 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 620 Chết Ic Nguồn 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 625 Treo Logo 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 630 Hư Mainboar 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 631 Chính Hãng 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 635 Thay Chip Vga 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 650 Chính Hãng 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK 655 Thay Chip Vga 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK210 G2 Chết Ic Nguồn 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK215 G1 Chính Hãng 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK310 G1 Chính Hãng 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK3105M Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP NOTEBOOK350 G1 Thay Chip Vga 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVIILION 14 Chết Ic Nguồn 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 11-K Hư Mainboar 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 11-N008TU X360 PC (ENERGY STAR) Hư Mainboar 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 13 B100 Gía Sinh Viên 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 13 U000 Gía Sinh Viên 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 13 U100 Gía Sinh Viên 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 14 Không Lên Nguồn 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 14 AB000 Bị Vào Nước 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 14 AB100 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 14 AL100 Không Lên Nguồn 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 14 B000 Mất Nguồn 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 14 E000 Gía Sinh Viên 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 14 L000 Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 14 N200 Gía Sinh Viên 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 14 RT3290 Bị Vào Nước 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15 Gía Sinh Viên 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15 AB000 Không Lên Nguồn 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15 AB200 Gía Sinh Viên 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15 AK000 Hcm 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15 AU000 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15 AU100 Hcm 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15 B000 Bị Vào Nước 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15 B100 Mất Nguồn 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15 B500 Không Lên Nguồn 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15 N000 Thay Chip Vga 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15 N200 Gía Sinh Viên 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15-F100DX Chết Ic Nguồn 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15-F100DX Chính Hãng 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 15-P Treo Logo 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 17 Không Lên Nguồn 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION 20-B010 ALL IN ONE Không Lên Nguồn 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM1 100 Không Lên Nguồn 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM1 3000 Chết Ic Nguồn 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM1 3200 Hư Mainboar 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM1 4000 Thay Chip Vga 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM1 4200 Bị Vào Nước 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM1 4300 Chính Hãng 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM1 4400 Mất Nguồn 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM1-2011NR Thay Chip Vga 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM3 Chính Hãng 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM4 Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM4 1000 Treo Logo 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM4 1100 Không Lên Nguồn 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM4 1200 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DM4 3000 Mất Nguồn 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV1700 Treo Logo 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV2 1000 Không Lên Nguồn 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV2 1100 Thay Chip Vga 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV2400 Mất Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV2500 Thay Chip Vga 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV2600 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV3 2000 Bị Vào Nước 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV3 2100 Chết Ic Nguồn 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV3 4000 Chính Hãng 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV3 4100 Chính Hãng 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV3 4200 Không Lên Nguồn 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV3500 Gía Bao Nhiêu 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV3510NR Chính Hãng 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV3600 E Hư Mainboar 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV3Z Gía Bao Nhiêu 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV4 1100 Treo Logo 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV4 1200 Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV4 1300 Chết Ic Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV4 1400 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV4 3100 Thay Chip Vga 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV4 5000 Bị Vào Nước 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV4 5100 Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6 1100 Chính Hãng 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6 1200 Bị Vào Nước 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6 3000 Gía Sinh Viên 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6 3200 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6 4000 Thay Chip Vga 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6 6000 Tại Quận 4 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6 6100 Treo Logo 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6 6C00 Treo Logo 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6 7000 Chết Ic Nguồn 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6400 Hcm 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6500 Mất Nguồn 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6600 Hư Mainboar 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6T Chết Ic Nguồn 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV6Z Treo Logo 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV7 1100 Gía Bao Nhiêu 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV7 1400 Tại Quận 10 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV7 2000 Thay Chip Vga 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV7QE Bị Vào Nước 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV7T Gía Sinh Viên 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV9000 Treo Logo 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV9600 Mất Nguồn 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION DV9808X Hư Mainboar 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G4 Treo Logo 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G4 1000 Hư Mainboar 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G4 1100 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G4 1200 Bị Vào Nước 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G4 1300 Gía Sinh Viên 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G4 2000 Bị Vào Nước 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G4 2100 Không Lên Nguồn 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G4 2200 Treo Logo 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G4 2300 Hư Mainboar 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G6 Bị Vào Nước 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G6 1000 Không Lên Nguồn 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G6 1100 Bị Vào Nước 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G6 1200 Treo Logo 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G6 1300 Treo Logo 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G6 2000 Mất Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G6 2100 Mất Nguồn 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION G6 2200 Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION M1-U001DX Mất Nguồn 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION M4 Tại Quận 10 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION M4 1000 Thay Chip Vga 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION M6 1000 Gía Sinh Viên 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION SLEEKBOOK 14 – B009TU Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION TX1000 Bị Vào Nước 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION TX1300 Treo Logo 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION TX2500 Bị Vào Nước 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION X2 Mất Nguồn 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION X2H100 Hư Mainboar 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION X2N100 Bị Vào Nước 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION X360 11 Không Lên Nguồn 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION X360 13 Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION X360 N000 Không Lên Nguồn 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION X360 U000 Gía Sinh Viên 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION X360 U100 Chết Ic Nguồn 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILION X360-11 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PAVILIONX2J000 Mất Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PRO X2 410 G1 Thay Chip Vga 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PRO X2 410 G2 Hư Mainboar 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PRO X2 612 Bị Vào Nước 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PRO X2 612 G1 Chết Ic Nguồn 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PRO X2 612 G2 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 11 EE G1 Không Lên Nguồn 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 11 EE G2 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 11 G1 EE Bị Vào Nước 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 11 G2 EE Chết Ic Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4230S Treo Logo 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 430 G1 Mất Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 430 G2 Bị Vào Nước 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 430 G3 Không Lên Nguồn 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 430 G4 Treo Logo 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 430 G5 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4310S Mất Nguồn 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4311S Treo Logo 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4320S Gía Sinh Viên 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4321S Treo Logo 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4325S Hư Mainboar 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4326S Chính Hãng 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4330S Thay Chip Vga 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4331S Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4340S Gía Sinh Viên 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4341S Treo Logo 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 440 Tại Quận 5 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 440 G0 Không Lên Nguồn 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 440 G1 Chết Ic Nguồn 50,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 440 G2 Hư Mainboar 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 440 G3 Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 440 G4 Bị Vào Nước 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 440 G5 Gía Sinh Viên 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4410S Chính Hãng 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4411S Chính Hãng 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4415S Hư Mainboar 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4416S Treo Logo 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4420S Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4421S Hư Mainboar 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4425S Không Lên Nguồn 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4430S Hư Mainboar 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4431S Tại Quận 10 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4440S Chết Ic Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4441S Hư Mainboar 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 445 G1 Mất Nguồn 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 445 G2 Mất Nguồn 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 446 G3 Chết Ic Nguồn 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 450 G0 Không Lên Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 450 G1 Chính Hãng 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 450 G2 Chính Hãng 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 450 G4 Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 450 G5 Gía Sinh Viên 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 450-G2 Hư Mainboar 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4515S Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4520S Hư Mainboar 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4530S Không Lên Nguồn 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4540S Treo Logo 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 455 G1 Mất Nguồn 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 455 G2 Chính Hãng 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 455 G3 Chết Ic Nguồn 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 455 G4 Không Lên Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 470 G0 Không Lên Nguồn 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 470 G1 Chính Hãng 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 470 G2 Bị Vào Nước 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 470 G3 Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 470 G4 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 470 G5 Không Lên Nguồn 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 4720S Treo Logo 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 5220M Gía Sinh Viên 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 5310M Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 5320M Không Lên Nguồn 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 5330M Bị Vào Nước 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6360B Treo Logo 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 640 G1 Chết Ic Nguồn 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 640 G2 Treo Logo 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 640 G3 Thay Chip Vga 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6440B Thay Chip Vga 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6445B Bị Vào Nước 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 645 G1 Treo Logo 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 645 G2 Thay Chip Vga 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 645 G3 Treo Logo 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6450B Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6455B Chết Ic Nguồn 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6460B Treo Logo 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6465B Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6470B Mất Nguồn 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6475B Mất Nguồn 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 650 G1 Treo Logo 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 650 G2 Không Lên Nguồn 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 650 G3 Chết Ic Nguồn 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6540B Treo Logo 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6545B Mất Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 655 G1 Tại Quận 3 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 655 G2 Thay Chip Vga 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6550B Treo Logo 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6555B Chết Ic Nguồn 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6560B Gía Sinh Viên 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6565B Hư Mainboar 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK 6570B Gía Sinh Viên 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK P4440S Bị Vào Nước 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK X360 1 G2 EE Mất Nguồn 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP PROBOOK X360 11 G1 EE Treo Logo 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP SLATE 21-K100 ALL IN ONE Chết Ic Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP SLEEKBOOK 14 Mất Nguồn 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE 12 A000 Tại Quận 2 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE 13 3100 Treo Logo 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE 13 4100 Hư Mainboar 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE 13 PRO Hư Mainboar 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE 13 PRO 13 G1 Chết Ic Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE 13 PRO X360 G1 Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE 13 PRO X360 G2 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE 13 V020TU Bị Vào Nước 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE 13 V100 Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE 13 X2 Bị Vào Nước 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE 13 XT 13-2200 Hư Mainboar 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE X2 Không Lên Nguồn 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE X2 A000 Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE X360 Treo Logo 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE X360 100 Treo Logo 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE X360 G1 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP SPECTRE XT TOUCHSMART Thay Chip Vga 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP SPLIT X2 13-R Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP STREAM 11 Tại Quận 3 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP STREAM 11 PRO Mất Nguồn 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP STREAM 11 PRO G2 Thay Chip Vga 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP STREAM 11 PRO G3 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP STREAM 11 PRO G4 EE Mất Nguồn 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP STREAM 13 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP STREAM 13C000 Treo Logo 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP STREAM 14 PRO Chính Hãng 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP TOUCHSMART 14 R100 Bị Vào Nước 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP TOUCHSMART TM2 2000 Hư Mainboar 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP TOUCHSMART TX2 1000 Thay Chip Vga 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP TOUCHSMART TX2 1100 Tại Quận 1 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP TOUCHSMART TX2 1200 Hư Mainboar 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop   Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP TX1250 Mất Nguồn 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP TX16 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP TX2 Mất Nguồn 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP TX2000 Không Lên Nguồn 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP TX2500 Bị Vào Nước 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop   Chính Hãng 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP V3000 Bị Vào Nước 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP V3500 Mất Nguồn 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP V3700 Chết Ic Nguồn 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP V5000 Treo Logo 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP V6000 Treo Logo 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP V6500 Bị Vào Nước 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP X16T1200 Bị Vào Nước 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP X2 Gía Bao Nhiêu 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP X2 210 Thay Chip Vga 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP X2 210 G2 Chính Hãng 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP X2-612 Không Lên Nguồn 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP X360 13-U Gía Sinh Viên 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP X360 310 G1 Mất Nguồn 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP X360 310 G2 Mất Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP X360 330 G1 Hư Mainboar 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP X360 350 G1 Thay Chip Vga 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP X630 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 14 14U G4 Gía Sinh Viên 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 14 G2 Bị Vào Nước 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 14 G2 MOBILE WORKSTATION Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 14 MOBILE WORKSTATION Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 1414U G4 Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 15 15U G2 Không Lên Nguồn 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 15 15U G3 Chính Hãng 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 15 15U G4 Chết Ic Nguồn 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 15 G3 Chính Hãng 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 15 G4 Gía Sinh Viên 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 17 G2 Treo Logo 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 17 G3 Treo Logo 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 17 G4 Không Lên Nguồn 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 17 MOBILE WORKSTATION Mất Nguồn 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 17 STUDIO G3 Không Lên Nguồn 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop HP ZBOOK 17 STUDIO G4 Chính Hãng 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop HP ZC2000 Không Lên Nguồn 80,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

Chưa được phân loại