Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sửa Laptop MSI CR400 Bị Vào Nước 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI CR400 Chính Hãng 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI CR42 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI CR420 Hư Mainboar 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI CR43 6M Hư Mainboar 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CR460 Hư Mainboar 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI CR600 Treo Logo 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI CR61 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI CR62 Không Lên Nguồn 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CR640 Chết Ic Nguồn 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CR70 Chính Hãng 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CR700-012US Mất Nguồn 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CR72 6M Không Lên Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI CR72 6ML Treo Logo 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI CR72 7ML Thay Chip Vga 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI CX420 Gía Sinh Viên 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI CX420-0137 Hư Mainboar 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI CX420-062XVN Chết Ic Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CX420-1453 Chính Hãng 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI CX420MX Chính Hãng 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CX480 Mất Nguồn 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI CX480 46 Mất Nguồn 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CX61 2QC Bị Vào Nước 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI CX61 2QF Chết Ic Nguồn 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI CX61-2PF Không Lên Nguồn 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI CX61-2QF Hư Mainboar 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI CX62 2QD Hư Mainboar 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CX62 6QD Không Lên Nguồn 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CX62 6QL Thay Chip Vga 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI CX62 7QL Không Lên Nguồn 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI CX70 2OC Gía Bao Nhiêu 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CX70 2OD Mất Nguồn 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI CX70 2QF Thay Chip Vga 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI CX700-020US Treo Logo 50,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI CX700-053US Treo Logo 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI CX70-2PF Không Lên Nguồn 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI CX70-2QF Treo Logo 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI CX72 6QD Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI CX72 6QL Gía Bao Nhiêu 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI CX72 7QL Thay Chip Vga 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI E7235-295US Bị Vào Nước 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI EX460-037XVN Treo Logo 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI EX460X Chết Ic Nguồn 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI EX460X-003VN Thay Chip Vga 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI EX465 Tại Quận 12 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI FX400 Thay Chip Vga 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI FX400-069XVN Bị Vào Nước 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI FX400-1481 Chính Hãng 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI FX600MX-0113 Treo Logo 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE40 20L Gía Bao Nhiêu 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE40 2OC Tại Quận 10 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE40 2OL Treo Logo 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE40 2PC Bị Vào Nước 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 Gía Bao Nhiêu 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 0NC Tại Quận 10 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 0ND Uy Tín 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2 Chết Ic Nguồn 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2MSI Treo Logo 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2OC Mất Nguồn 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2OD Bị Vào Nước 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2OE Mất Nguồn 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2PC Gía Bao Nhiêu 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2PE Chết Ic Nguồn 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2PF Chính Hãng 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2PG Chính Hãng 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2PL Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2QD Không Lên Nguồn 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 2QE Hư Mainboar 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60 Apache Mất Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE600 Chết Ic Nguồn 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60-2PC Apache Không Lên Nguồn 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60-2PL Apache Chết Ic Nguồn 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE60-2QD Apache Không Lên Nguồn 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE603 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 2QC Bị Vào Nước 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 2QD Treo Logo 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 2QE Thay Chip Vga 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 2QF Treo Logo 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 2QL Bị Vào Nước 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 6QC Không Lên Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 6QD Treo Logo 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 6QE Không Lên Nguồn 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 6QF Không Lên Nguồn 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 6QL Bị Vào Nước 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 7RD Chết Ic Nguồn 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62 7RE Tại Quận 1 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62-2QD Apache Hư Mainboar 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62MVR 7RG Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62VR 6RF Chết Ic Nguồn 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62VR 7RF Treo Logo 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE62VR 7RF Tại Quận 8 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE63 7RC Không Lên Nguồn 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE63 7RD Treo Logo 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE63VR 7RE Gía Sinh Viên 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE63VR 7RF Chính Hãng 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70 Bị Vào Nước 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70 0NC Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70 0ND Mất Nguồn 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70 2OC Tại Quận 6 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70 2OE Thay Chip Vga 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70 2PC Gía Bao Nhiêu 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70 2PE Chết Ic Nguồn 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70 2PL Thay Chip Vga 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70 2QD Không Lên Nguồn 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70 2QE Không Lên Nguồn 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70 Apache Chính Hãng 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE700 Mất Nguồn 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70-0NC Không Lên Nguồn 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE70-2QD Apache Thay Chip Vga 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 2QC Thay Chip Vga 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 2QD Hư Mainboar 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 2QE Bị Vào Nước 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 2QF Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 2QL Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 6QC Chết Ic Nguồn 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 6QD Không Lên Nguồn 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 6QE Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 6QF Bị Vào Nước 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 6QL Hư Mainboar 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 7RD Tại Quận 3 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72 7RE Chết Ic Nguồn 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72MVR 7RG Chính Hãng 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72VR 6RF Chính Hãng 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GE72VR 7RF Chính Hãng 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE73 7RC Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GE73 7RD Thay Chip Vga 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GE73VR 7RE Chết Ic Nguồn 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GE73VR 7RF Treo Logo 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GF62 7RD Gía Sinh Viên 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GF62 7RE Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GF62VR 7RF Treo Logo 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GF72 7RD Bị Vào Nước 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GF72 7RE Bị Vào Nước 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GF72VR 7RF Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62 6QC Chết Ic Nguồn 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62 6QD Tại Quận 6 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62 6QE Gía Bao Nhiêu 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62 6QF Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62 7QF Chính Hãng 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62 7RD Gía Bao Nhiêu 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62 7RDX Bị Vào Nước 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62 7REX Treo Logo 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62M 7RC Chính Hãng 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62M 7RD Tại Quận 2 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62M 7RDX Chính Hãng 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62M 7RE Hư Mainboar 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62M 7REX Chính Hãng 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62MVR 7RFX Gía Sinh Viên 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GL62VR 7RFX Chính Hãng 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GL72 6QC Hư Mainboar 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GL72 6QD Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GL72 6QE Tại Quận 9 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GL72 6QF Không Lên Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GL72 7QF Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GL72 7RD Bị Vào Nước 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GL72 7RDX Không Lên Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GL72 7REX Gía Bao Nhiêu 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GL72M 7RDX Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GL72M 7REX Chính Hãng 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GL72VR 7RFX Chết Ic Nguồn 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP60 Chết Ic Nguồn 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GP60 2OD Bị Vào Nước 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GP60 2PE Gía Bao Nhiêu 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GP60 2QE Thay Chip Vga 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GP60 2QF Bị Vào Nước 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP60-2QF 896 Thay Chip Vga 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62 2QD Không Lên Nguồn 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62 2QE Chất Lượng 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62 6QE Chính Hãng 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62 6QF Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62 7QF Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62 7RDX Thay Chip Vga 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62 7RE Thay Chip Vga 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62 7REX Treo Logo 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62M 7RD Chết Ic Nguồn 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62M 7RDX Gía Bao Nhiêu 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62M 7REX Uy Tín 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GP62MVR 7RFX Bị Vào Nước 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GP70 2OD Chết Ic Nguồn 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP70 2PE Mất Nguồn 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GP70 2QE Treo Logo 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GP70 2QF Bị Vào Nước 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GP70 Leopard Chính Hãng 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72 2QD Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72 2QE Bị Vào Nước 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72 6QE Chất Lượng 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72 6QF Lấy Liền 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72 7QF Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72 7RD Chết Ic Nguồn 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72 7RDX Treo Logo 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72 7RE Chính Hãng 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72 7REX Gía Sinh Viên 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72M 7RDX Chết Ic Nguồn 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72M 7REX Hư Mainboar 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72MVR 7RFX Tại Quận 10 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72VR 6RF Thay Chip Vga 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72VR 7RF Bị Vào Nước 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GP72VR 7RFX Gía Sinh Viên 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GS30 2M Chính Hãng 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GS32 6QE Gía Bao Nhiêu 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS40 6QD Mất Nguồn 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS40 6QE Không Lên Nguồn 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS43VR 6RE Treo Logo 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GS43VR 7RE Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS60 2PC Gía Sinh Viên 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS60 2PE Chết Ic Nguồn 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS60 2PL Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS60 2PM Không Lên Nguồn 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GS60 2QC Bị Vào Nước 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GS60 2QD Chết Ic Nguồn 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GS60 2QE Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS60 6QC Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS60 6QD Không Lên Nguồn 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS60 6QE Không Lên Nguồn 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GS60 Ghost Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS620 Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS63 7RD Thay Chip Vga 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS63 7RE Hư Mainboar 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS63VR 7RF Thay Chip Vga 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS63VR 7RG Thay Chip Vga 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 2OC Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 2OD Thay Chip Vga 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 2OD Gía Sinh Viên 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 2PC Tại Quận 12 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 2PE Gía Sinh Viên 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 2QC Mất Nguồn 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 2QD Hư Mainboar 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 2QE Không Lên Nguồn 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 6QC Không Lên Nguồn 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 6QD Chính Hãng 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 6QE Không Lên Nguồn 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS70 STEALTH Gía Sinh Viên 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS72 6QC Chính Hãng 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS72 6QD Hư Mainboar 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GS72 6QE Mất Nguồn 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GS73 7RE Thay Chip Vga 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GS73VR 6RF Không Lên Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GS73VR 7RF Không Lên Nguồn 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GS73VR 7RG Gía Sinh Viên 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT60 0ND Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GT60 0NE Thay Chip Vga 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GT60 2OC Gía Sinh Viên 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT60 2OD Treo Logo 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT60 2PC Gía Sinh Viên 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT60 2PE Bị Vào Nước 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT60 2QD Treo Logo 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT60 2QE Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GT62VR 6RD Thay Chip Vga 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GT62VR 6RE Bị Vào Nước 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GT62VR 7RD Treo Logo 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT62VR 7RE Chết Ic Nguồn 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GT640 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT640-1656 Treo Logo 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GT70 0NC Không Lên Nguồn 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT70 0ND Chết Ic Nguồn 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT70 0NE Bị Vào Nước 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT70 2OC Chính Hãng 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT70 2OD Chết Ic Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT70 2PC Chết Ic Nguồn 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT70 2PE Thay Chip Vga 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT70 2QD Tại Quận 12 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT70 DOMINATOR Thay Chip Vga 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT70 DRAGON Gía Sinh Viên 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72 Treo Logo 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72 2PC Thay Chip Vga 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72 2PE Gía Bao Nhiêu 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72 2QD Treo Logo 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72 2QE Thay Chip Vga 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72 6QD Bị Vào Nước 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72 6QE Treo Logo 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72 DOMINATOR Bị Vào Nước 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72-2QD 1257 Treo Logo 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72-2QD Dominator Chết Ic Nguồn 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72-2QE Dominator Tại Quận 3 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72S 6QD Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72S 6QE Không Lên Nguồn 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72S 6QF Chính Hãng 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72VR 6RD Treo Logo 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72VR 6RE Thay Chip Vga 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72VR 7RD Bị Vào Nước 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT72VR 7RE Treo Logo 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT73EVR 7RD Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT73EVR 7RE Bị Vào Nước 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT73EVR 7RF Mất Nguồn 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT73VR 6RE Tại Quận 10 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT73VR 6RF Gía Sinh Viên 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT73VR 7RE Treo Logo 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT73VR 7RF Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GT75VR 7RE Gía Sinh Viên 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GT75VR 7RF Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT80 2QC Hư Mainboar 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GT80 2QD Hư Mainboar 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT80 2QE Chính Hãng 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT80-2QD 237 Không Lên Nguồn 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GT80S 6QD Bị Vào Nước 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GT83VR 6RE Thay Chip Vga 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GT83VR 6RF Gía Sinh Viên 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GT83VR 7RE Chính Hãng 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GT83VR 7RF Tại Quận 4 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GV62 7RC Bị Vào Nước 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GV62 7RD Gía Sinh Viên 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GV62 7RE Không Lên Nguồn 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GV62VR 7RF Treo Logo 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GV72 7RD Treo Logo 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI GV72 7RE Bị Vào Nước 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GV72VR 7RF Mất Nguồn 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GX60 Destroyer Chính Hãng 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GX620 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI GX630-001US Treo Logo 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GX633-044US Bị Vào Nước 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI GX633-070US Thay Chip Vga 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GX680 FHD Tại Quận 2 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI GX740-434US Treo Logo 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI PE60 2QD Treo Logo 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI PE60 2QE Hư Mainboar 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI PE60 6QD Treo Logo 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI PE60 6QE Thay Chip Vga 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI PE60 7RD Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI PE62 7RD Chết Ic Nguồn 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI PE70 2QD Treo Logo 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI PE70 2QE Chính Hãng 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI PE70 6QD Bị Vào Nước 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI PE70 6QE Tại Quận 4 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI PE70 7RD Không Lên Nguồn 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI PE72 7RD Chính Hãng 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI PE72 7RE Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI PL60 7RD Gía Rẻ 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI PL62 7RC Mất Nguồn 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI PL62 7RD Không Lên Nguồn 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI U140-N034 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI WE62 7RI Chính Hãng 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI WE62 7RIX Gía Sinh Viên 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI WE62 7RJ Hư Mainboar 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI WE62 7RJX Mất Nguồn 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI WE72 7RJ Hư Mainboar 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI WE72 7RJX Chết Ic Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI WS60 6QH Chết Ic Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI WS60 6QI Hư Mainboar 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI WS60 6QJ Bị Vào Nước 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI WS60 7RJ Treo Logo 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI WS63 7RK Chính Hãng 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI WS63VR 7RL Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI WS72 6QH Chết Ic Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI WS72 6QI Bị Vào Nước 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI WS72 6QJ Mất Nguồn 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI WT72 6QI Chính Hãng 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI WT72 6QJ Bị Vào Nước 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI WT72 6QK Mất Nguồn 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI WT72 6QL Bị Vào Nước 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI WT72 6QM Chết Ic Nguồn 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI WT72 6QN Treo Logo 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI WT73VR 7RM Chết Ic Nguồn 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop MSI X340-1352 Gía Sinh Viên 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI X400-1462 Hư Mainboar 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop MSI X-Slim X340 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI X-Slim X350 Hư Mainboar 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI X-Slim X400 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop MSI X-Slim X420 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop MSI X-Slim X600 Không Lên Nguồn 340,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin , bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Liên tiếp trong những ngày vừa qua Trung Tâm chúng tôi liên tục tung ra các Chương trình Giảm giá lớn để thu hút khách hàng . Trung tâm đã mang đến quý khách hàng nhiều khuyến mãi – ưu đãi mới nhất của mình .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại