Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN Mất Nguồn 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V Mất Nguồn 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN Không Lên Nguồn 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 300E5PS Tại Quận 5 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN Thay Chip Vga 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US Chết Ic Nguồn 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US Hư Mainboar 50,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 2 Mất Nguồn 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E Bị Vào Nước 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E Gía Sinh Viên 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 6 Treo Logo 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E Treo Logo 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E Bị Vào Nước 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G Gía Bao Nhiêu 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E Không Lên Nguồn 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 Hư Mainboar 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP915S3G Treo Logo 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP915S3GI Không Lên Nguồn 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J Bị Vào Nước 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 PLUS Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G Chết Ic Nguồn 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI Bị Vào Nước 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP940Z5LE Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP270E4E Treo Logo 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP270E5E Không Lên Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP270E5GI Không Lên Nguồn 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP270E5JI Treo Logo 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP270E5U Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP270E5V Không Lên Nguồn 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP275E5E Gía Sinh Viên 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP470R5E Không Lên Nguồn 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP540U4E Bị Vào Nước 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP680Z5E Chết Ic Nguồn 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP740U3E Chính Hãng 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP870Z5GE Không Lên Nguồn 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP880Z5E Không Lên Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP930X2K Tại Quận 3 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP930X5J Gía Sinh Viên 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP930X5JI Thay Chip Vga 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP940X5JI Chính Hãng 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 3 Hư Mainboar 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US Mất Nguồn 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US Hư Mainboar 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G Chính Hãng 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US Tại Quận 10 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG PRO Không Lên Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI Mất Nguồn 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG XE303C12 Tại Quận 4 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 Chết Ic Nguồn 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 Chính Hãng 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 Treo Logo 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N120 Không Lên Nguồn 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N145 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N145-JP01RS Mất Nguồn 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N145-JP02DE Uy Tín 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N148 Chết Ic Nguồn 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N148 PLUS Thay Chip Vga 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N150 Tại Quận 12 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N150-HAV1US Treo Logo 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N150-JA02 Không Lên Nguồn 50,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N210 Chính Hãng 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N210 PLUS Treo Logo 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N220 Treo Logo 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N220 PLUS Treo Logo 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N220-JA02 Gía Sinh Viên 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N220-JP01NL Chính Hãng 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N310 Tại Quận 6 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N510 Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NB30 Mất Nguồn 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NC108 Chết Ic Nguồn 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NC110 Chính Hãng 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NC110-A01US Treo Logo 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK Tại Quận 9 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NC208 Mất Nguồn 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NC210 Treo Logo 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG N110 Hư Mainboar 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-NB30 Gía Bao Nhiêu 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-NB30P Tại Quận 4 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-NC10 Thay Chip Vga 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-NC20 Hư Mainboar 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-NF210 Không Lên Nguồn 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NF210 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 Thay Chip Vga 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 Treo Logo 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 Chính Hãng 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 Thay Chip Vga 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 Treo Logo 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 Gía Sinh Viên 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 Chính Hãng 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 Chết Ic Nguồn 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 Chết Ic Nguồn 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 Gía Sinh Viên 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 Chính Hãng 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 Gía Bao Nhiêu 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 Gía Sinh Viên 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 Hư Mainboar 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 Gía Sinh Viên 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 Tại Quận 10 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 Mất Nguồn 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 Chính Hãng 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 Gía Bao Nhiêu 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 7 SPIN Chết Ic Nguồn 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP740U3L Tại Quận 12 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US Treo Logo 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP740U3M Gía Sinh Viên 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US Mất Nguồn 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP740U5L Tại Quận 2 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US Tại Quận 8 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP740U5M Gía Bao Nhiêu 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US Treo Logo 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS Mất Nguồn 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 Treo Logo 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 Gía Bao Nhiêu 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 Mất Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 Không Lên Nguồn 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 Bị Vào Nước 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 Hư Mainboar 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B Chết Ic Nguồn 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 Tại Quận 11 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 Chết Ic Nguồn 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 Chính Hãng 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 Không Lên Nguồn 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 Gía Sinh Viên 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 Hư Mainboar 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP910S3L Mất Nguồn 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US Chính Hãng 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US Mất Nguồn 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US Chết Ic Nguồn 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US Gía Bao Nhiêu 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US Tại Quận 7 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 PRO Chết Ic Nguồn 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP940X3M Chính Hãng 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US Gía Bao Nhiêu 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP940X5M Bị Vào Nước 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US Hư Mainboar 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP940Z5L Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US Bị Vào Nước 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 SERIES Treo Logo 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L Treo Logo 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 Treo Logo 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US Chết Ic Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US Gía Sinh Viên 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG M Chết Ic Nguồn 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 Chính Hãng 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 Thay Chip Vga 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US Bị Vào Nước 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US Không Lên Nguồn 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US Không Lên Nguồn 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-P460I Không Lên Nguồn 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-P480 Hư Mainboar 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-P560E Thay Chip Vga 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-P560I Mất Nguồn 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-P580 Bị Vào Nước 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-Q310I Gía Bao Nhiêu 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-Q320E Thay Chip Vga 50,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-Q430 Hư Mainboar 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-Q430E Bị Vào Nước 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-Q430H Chết Ic Nguồn 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-Q530 Treo Logo 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-QX410 Chết Ic Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-QX411H Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-QX411I Không Lên Nguồn 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R430I Bị Vào Nước 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R440I Bị Vào Nước 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R480I Chết Ic Nguồn 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R519 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R522 Treo Logo 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R530 Thay Chip Vga 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R530CE Hư Mainboar 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R540E Treo Logo 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R540I Treo Logo 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R580E Thay Chip Vga 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R580I Tại Quận 4 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R610 Treo Logo 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R620E Bị Vào Nước 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R730C Thay Chip Vga 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R780E Chết Ic Nguồn 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R780VE Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RC510E Hư Mainboar 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RC512 Treo Logo 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RC512I Chính Hãng 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RF510E Không Lên Nguồn 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RF511 Chết Ic Nguồn 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RF710E Mất Nguồn 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RF711 Treo Logo 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV510I Chính Hãng 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV511I Chết Ic Nguồn 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV515I Không Lên Nguồn 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV520I Mất Nguồn 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV711I Chết Ic Nguồn 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV720I Bị Vào Nước 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-SF310 Gía Sinh Viên 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-SF410 Chính Hãng 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-SF411I Treo Logo 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-SF510 Chết Ic Nguồn 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-X360 Thay Chip Vga 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-X460 Treo Logo 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-X460I Hư Mainboar 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US Không Lên Nguồn 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US Treo Logo 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US Chính Hãng 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP R431 Thay Chip Vga 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E4A Chết Ic Nguồn 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E4C Bị Vào Nước 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V Bị Vào Nước 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E4Z Gía Bao Nhiêu 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN Mất Nguồn 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN Không Lên Nguồn 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E5AI Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E5C Không Lên Nguồn 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E5KJ Hư Mainboar 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E5M Hư Mainboar 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E5PS Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300E7A Hư Mainboar 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300U1A Hư Mainboar 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300V4A Không Lên Nguồn 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN Mất Nguồn 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300V5A Thay Chip Vga 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP300V5AI Không Lên Nguồn 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP305E5A Chính Hãng 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP305E7A Mất Nguồn 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP305E7AI Thay Chip Vga 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP305U1A Chết Ic Nguồn 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP305V5A Treo Logo 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP305V5AI Chính Hãng 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP350E5C Tại Quận 5 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP350E7C Không Lên Nguồn 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-350U2B Tại Quận 5 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP350U2Y Không Lên Nguồn 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP350V5C Bị Vào Nước 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP355E5C Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP355E7C Mất Nguồn 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP355V5C Gía Bao Nhiêu 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP365E5C Gía Bao Nhiêu 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP470R4E Thay Chip Vga 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500E5A Mất Nguồn 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500P4A Bị Vào Nước 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500P4C Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500R3M Chính Hãng 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500R4K Mất Nguồn 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500R5H Chết Ic Nguồn 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500R5L Không Lên Nguồn 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500R5LA Thay Chip Vga 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500R5M Chết Ic Nguồn 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP500V5C Chết Ic Nguồn 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP530E5M Bị Vào Nước 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP530U3B Chính Hãng 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP530U3C Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP530U4B Không Lên Nguồn 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP530U4C Không Lên Nguồn 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN Thay Chip Vga 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP535U4C Hư Mainboar 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP550P5C Treo Logo 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP550P7C Không Lên Nguồn 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP700G7A Mất Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP700G7C Gía Sinh Viên 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP700Z3A Chính Hãng 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-700Z3A Gía Sinh Viên 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP700Z3AH Bị Vào Nước 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP700Z3CH Mất Nguồn 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP700Z4A Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP700Z5A Treo Logo 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP700Z5AH Mất Nguồn 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP700Z5B Gía Sinh Viên 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Mất Nguồn 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Lấy Liền 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP780Z5E Bị Vào Nước 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP800G5H Không Lên Nguồn 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP800G5M Mất Nguồn 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3A Không Lên Nguồn 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3B Không Lên Nguồn 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3C Chính Hãng 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3D Bị Vào Nước 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3E Thay Chip Vga 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN Không Lên Nguồn 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3F Mất Nguồn 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3G Treo Logo 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US Mất Nguồn 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X3N Hư Mainboar 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X4B Bị Vào Nước 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X4C Mất Nguồn 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X4D Chính Hãng 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5L Bị Vào Nước 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5LI Mất Nguồn 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP900X5N Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP905S3GI Treo Logo 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE Không Lên Nguồn 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-Q310 Treo Logo 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN Gía Sinh Viên 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN Treo Logo 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-Q430 Gía Sinh Viên 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-QX411 Chính Hãng 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-QX412 Mất Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Chính Hãng 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-QX511 Hư Mainboar 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439 Chết Ic Nguồn 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN Gía Sinh Viên 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN Chết Ic Nguồn 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Tại Quận 2 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Hư Mainboar 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN Hư Mainboar 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN Thay Chip Vga 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN Gía Sinh Viên 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Bị Vào Nước 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Chính Hãng 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN Thay Chip Vga 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN Chết Ic Nguồn 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R439E Không Lên Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US Chết Ic Nguồn 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RC408 Mất Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN Treo Logo 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN Không Lên Nguồn 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RC418 Mất Nguồn 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN Gía Sinh Viên 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN Bị Vào Nước 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV409 Treo Logo 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN Chết Ic Nguồn 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN Tại Quận 11 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN Hư Mainboar 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Mất Nguồn 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Không Lên Nguồn 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV509 Không Lên Nguồn 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN Bị Vào Nước 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN Gía Bao Nhiêu 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN Bị Vào Nước 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-RV520 Hư Mainboar 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NP-S3510 Chết Ic Nguồn 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT-300V4A Hư Mainboar 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT-300V5A Chính Hãng 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B Thay Chip Vga 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B Treo Logo 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT370 Thay Chip Vga 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT-900X3A Treo Logo 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M Không Lên Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M Hư Mainboar 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S Thay Chip Vga 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S Gía Sinh Viên 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT-RC520 Gía Bao Nhiêu 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D Mất Nguồn 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D Treo Logo 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D Không Lên Nguồn 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Thay Chip Vga 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Không Lên Nguồn 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J Treo Logo 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG NT-SF311 Tại Quận 8 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG P430 Gía Bao Nhiêu 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG P460 Mất Nguồn 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG P480 Mất Nguồn 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG P530 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG P560 Hư Mainboar 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG P580 Chính Hãng 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG PV510 Chính Hãng 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG Q320 Không Lên Nguồn 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG Q428 Chính Hãng 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG Q428-DS02 Gía Sinh Viên 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG Q428E Không Lên Nguồn 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG Q430E Không Lên Nguồn 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG Q430H Gía Bao Nhiêu 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG Q430-JU01 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG QX311 Chính Hãng 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG QX411H Hư Mainboar 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG QX412 Treo Logo 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R409 Uy Tín 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R428 Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R429 Không Lên Nguồn 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R430 Chính Hãng 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R439 Thay Chip Vga 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R439-DA04 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R440 Chết Ic Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R467 Chính Hãng 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R480 Thay Chip Vga 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R510 Thay Chip Vga 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R519 Không Lên Nguồn 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R522 Thay Chip Vga 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R530 Gía Sinh Viên 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R538 Mất Nguồn 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R540 Gía Sinh Viên 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R580 Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R610 Hư Mainboar 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R620 Hư Mainboar 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R720 Thay Chip Vga 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R730 Thay Chip Vga 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG R780 Gía Bao Nhiêu 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC410 Mất Nguồn 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418 Chính Hãng 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418-A01VN Chết Ic Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418-A02VN Treo Logo 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418-A04VN Hư Mainboar 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Mất Nguồn 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Treo Logo 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418-S05VN Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418-S07VN Chết Ic Nguồn 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Không Lên Nguồn 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC418-S09VN Thay Chip Vga 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC510 Bị Vào Nước 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RC512 Gía Sinh Viên 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RF510 Treo Logo 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RF710 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RF710 Chính Hãng 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RF711 Bị Vào Nước 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RF712 Chính Hãng 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RV408 Tại Quận 10 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RV408-A01VN Mất Nguồn 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RV409-S01VN Không Lên Nguồn 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RV411 Bị Vào Nước 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RV411-A01IN Bị Vào Nước 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RV509 Không Lên Nguồn 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN Chính Hãng 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RV515 Không Lên Nguồn 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RV520 Treo Logo 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RV711 Chính Hãng 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG RV720 Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SENS Q45 Không Lên Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN Hư Mainboar 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SF310 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SF410 Bị Vào Nước 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Tại Quận 1 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Mất Nguồn 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SF410-S03VN Treo Logo 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SF411 Không Lên Nguồn 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SF510 Hư Mainboar 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG SF510-S02DE Hư Mainboar 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG X10 Gía Bao Nhiêu 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG X120 Chất Lượng 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG X360 Không Lên Nguồn 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG X460 Bị Vào Nước 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SAMSUNG XE500 Gía Bao Nhiêu 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop SASMUNG NP-Q320 Thay Chip Vga 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop SASMUNG NP-Q530 Tại Quận 1 490,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Bật mí trước một số khuyến mãi HOT nhất trong chương trình này, Trung Tâm Bảo Hành ONE chính thức công bố các chương trình khuyến mãi cực khủng trên trang tin tức. Nếu bạn đang trông chờ từng phút từng giây các chương trình khuyến mãi mà Trung Tâm Bảo Hành ONE mang đến thì ngay lúc này bạn hãy nháy chuột vào đây để biết thêm thông tin nhé :

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

Chưa được phân loại