BẢNG GIÁ LINH KIỆN & SỬA CHỮA LAPTOP ASUS

CHÍNH HÃNG – UY TÍN – GIÁ

THAY MÀN HÌNH + CẢM ỨNG LAPTOP ASUS

Thay Cảm ứng ASUS X201,X202 ,S200 ===== 1,140,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 1,310,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Asus X201, X202, S200 (raw raw) ===== 2.870.000 bảo hành linh kiện 3 tháng, 3,300,000 loại bảo hành chính hãng 6 tháng, chờ máy 45 phút, giá trị cửa hàng giảm 200.000 vui lòng cầm theo thẻ tên

Thay Cảm ứng +Màn hình ASUS X201,X202 ,S200 (nguyên bộ Hồng) ===== 2,870,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,300,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng +Màn hình ASUS X201,X202 ,S200 (nguyên bộ Trắng) ===== 2,870,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,300,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS Transformer T100 ===== 1,400,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 1,610,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng + Màn hình ASUS Transformer T100 ===== 2,830,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,250,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS Transformer TF101 ===== 1,570,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 1,810,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS Transformer TF600 ===== 1,900,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 2,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng + Màn hình ASUS Transformer TF600 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS Transformer TF700 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng + Màn hình ASUS Transformer TF700 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS Transformer TF810 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng + Màn hình ASUS Transformer TF810 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS T200 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng + Màn hình ASUS T200 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng + Màn hình ASUS X220 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng + Màn hình ASUS T300 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS TX300 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng + Màn hình ASUS TX300 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS UX303 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS X303 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng + Màn hình ASUS S300 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS TP300 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng + Màn hình ASUS TP300 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS TP500 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng + Màn hình ASUS TP500 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS TP550 ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS S400 ===== 1,290,000 loại linh kiện bao test 1 tuần, 1.690.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Màn hình ASUS S400 ===== 1.490.000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 1.690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS X450 X450C X450CA 5418R FPC-1===== 1.490. 000 loại linh kiện bảo hành 1 tuần, 1.690.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay  màn hình Asus X450LD X450LB X450LN X450LAV X450LDV 14.0"===== 1.490. 000 loại linh kiện bảo hành 1 tuần, 1.690.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS Vivobook S500 S500C S500CM S500CA S500X TCP15F81 ===== 1.690.000 loại linh kiện bao test 1 tuần, 1.890.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Màn hình ASUS S500 S500C S500CM S500CA S500X  ===== 1.880.000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 1.990.000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS X550 X550C X550CA X550LD X550L X550LB===== 1.490,000 loại linh kiện bao test 1 tuần, 1.690.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS Vivobook S550 S550C S550D S550CA S550CM S550CB TCP15F81 V0.4 TCP15G01 V0.5 ===== 1.490.000 loại linh kiện bao test 1 tuần, 1.690.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Màn hình ASUS S550 S550C S550CA S550CM S550CB 15.6" ===== 1.690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 1.890.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS Vivobook Q551 Q551L Q551LA Q551LN===== 1.490.000 loại linh kiện bao test 1 tuần, 1.690.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Màn hình + Cảm ứng ASUS Vivobook Q551 Q551L Q551LA Q551LN (màn nguyên khối cảm ứng) =====2.390.000 loại linh kiện bao test 1 tuần, 2.580.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS U550 ===== 1.690,000 loại linh kiện bao test 1 tuần, 1.890.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS Q550 Q550LF JA-DA5357SA ===== 1.690,000 loại linh kiện bao test 1 tuần, 1.890.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card 

Thay Màn hình ASUS Q550 Q550LF ===== 1.490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 1.690.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS N550 N550L N550LF N550JV N550JA N550JV JA-DA5357SA ===== 1.580.000 loại linh kiện bao test 1 tuần, 1.790.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Cảm ứng ASUS Q501 ===== 1.490,000 loại linh kiện bao test 1 tuần, 1.690.000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay màn hình laptop ASUS 1004 LCD 10.2 LED (DONG CAO) ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay màn hình laptop ASUS LCD 12.1 INCH LED ===== 2,680,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng, 3,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng , chờ 45 phút lấy máy ,giá cửa hàng giảm 200,000 vui lòng cầm theo name card

Thay Màn Hình Asus Zenbook UX21A UX21E UX21 LCD 11.6" 30P dòng đặc biệt ===== 2.680.000 — 2.890.000

Thay màn hình laptop (ASUS Zenbook UX31 UX31A UX31E) LCD 13,3" 30P ===== 2,680,000 linh kiện , 2.890.000 loại bảo hành chính hãng 1 tháng, chờ máy 45 phút, giảm giá 200.000 lượt vui chơi theo tên thẻ

Thay màn hình laptop (ASUS Zenbook UX32A UX32VD UX32LA UX32LN ) LCD 13.3 INCH LED SLIM 30PIN ===== 2.680.000  linh kiện , 2.890.000 loại bảo hành chính hãng 1 tháng, chờ 45 phút lấy máy, giảm giá 200.000 vui save name card

Thay cảm ứng Asus Zenbook Flip UX360 UX360CA UX360UA FP-ST133S1000AKM-01X ===== 1.490.000 linh kiện bao test 1 tuần, 1.690.000 loại máy chính hãng bảo hành 1 tháng, chờ máy 45 phút, giá cửa hàng drop 200.000 vui lòng save name card

Thay màn hình + cảm ứng nguyên khối Asus ZenBook Flip UX360 UX360CA UX360UA 13.3" 30P ===== 5.590.000 linh kiện bảo hành 1 tháng, 6.290.000 loại máy chính hãng bảo hành 3 tháng, chờ máy 45 phút, giá cửa hàng drop 200.000 vui lòng save name card

Thay màn hình laptop (ASUS X401) (1600 * 900) LCD 14.0 INCH LED SLIM ===== 1.490.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, 1.690.000 loại bảo hành chính hãng 9 tháng, chờ máy 45 phút, cửa giá giảm 200.000 vui lòng cầm theo thẻ tên

Thay màn hình máy tính xách tay ASUS U44, U46, U47 (HW14WX103) LCD 14.0 INCH LED ===== 1.890.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, 1.990.000 sản phẩm chính hãng bảo hành 9 tháng, chờ máy 45 phút, giá hàng giảm 200.000 vui lòng cầm theo thẻ tên

Thay màn hình laptop ASUS T100 LCD 10.1 LED ===== 1,820,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng, 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng, chờ 45 phút lấy máy, giảm giá 200,000 thẻ vui

GIÁ CÁC LOẠI MÀN HÌNH LAPTOP THÔNG DỤNG

Thay màn hình LCD 10.1 led ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,290,000 loại tốt chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 10.1 led slim 40P ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 10.0 led ===== 1,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 11.6 LED ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 11.6 LED slim (30 PIN) ===== 1,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 11.6 LED slim (40 PIN) ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 12.1 INCH LED SLIM ===== 3,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 12.1 INCH LED  ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 12.1 INCH WG ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 12.5 INCH LED ===== 1,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 12.5 INCH LED SLIM ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 12.5 INCH LED SLIM (30pin) ===== 1,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.3 INCH LED dày ===== 2,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.3 INCH LED (slim) 30 PIN ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.3 INCH LED (slim) 40 PIN ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.4 INCH LED SLIM ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.3 INCH WG (20pin) ===== 1,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.3 INCH WG (30 pin) ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 13.3 INCH VUÔNG ===== 1,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH VUÔNG ===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.1 INCH WG CÓ GƯƠNG ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED SLIM (30 PIN) ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED SLIM (40 PIN) ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED ( 1600*900) HD+ ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED slim chân nhỏ (CÓ GƯƠNG) ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED slim chân nhỏ (chống chói) ===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED slim chân nhỏ (chống chói) 1600*900 ===== 1,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED slim 30P FHD (có gương) ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED slim 30P FHD (chống chói) ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.4 INCH WG ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.4 INCH LED SATA DELL ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 WG ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED (1600*900) ===== 2,690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 30P ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,=====  1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 30P chống chói ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 40P ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 40P chống chói ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED có gương full HD ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng===== 2,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED chống chói full HD ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED chống chói full HD (30PIN) ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED có gương full HD (30PIN) ===== 2,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 40PIN FULL HD có gương ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 40PIN FULL HD chống chói ===== 2,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim QHD chống chói (3200*1800) 3K ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim UHD chống chói (3840*216) 4K ===== 4,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 16.0 INCH WG (2 Bóng) ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 16.0 INCH LED ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 16.0 INCH LED FULL HD ( 3D) CHÂN NHỎ ===== 4,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 16.4 INCH LED (FULL HD) ===== call loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 5,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 16.4 INCH WG (2 Bóng) ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 16.4 INCH LED ===== 2,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 17 INCH WG ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17 INCH LED 30PIN (1920*1200) ===== 3,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17 INCH WG (2 Bóng) ===== 3,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED ===== 1.890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED FULL HD ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED FULL HD (chống chói) ===== 2,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED 30PIN ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED 30PIN FULL HD ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

 Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED SLIM 30PIN ===== 2,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED SLIM FULL HD 30PIN ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED FULL HD (SATA) ===== 3,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED FULL HD (SATA) 3D ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED FULL HD 3D ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 18,4 INCH LED WG (2 BÓNG) ===== call loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 18,4 INCH WG ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

THAY BÀN PHÍM – KEYBOARD LAPTOP ASUS

Thay bàn phím keyboard ASUS-A3, A6, A9, Z81, Z9, Z91, A3000, A6000, M6A ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 490.000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS A3A A3E A4 A4 A7 M9 Z8 ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Asus W5 W6 W7 Z35, W2000 (Màu Trắng) ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Asus M3AE M3NP M2400N M2000  ===== 490.000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,, ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS M5200 M5200A M5200N M5200AE (Màu đen) ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS M5200 M5200A M5200N M5200AE (Màu trắng) ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Asus U5F U5A  ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Asus U80 (CÓ ĐÈN) ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng ===== 1,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS A9T Z94 X51 A9 A9Rp Z94G Z94L Z94Rp  ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS A8, W3000, Z99, F8V  ===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS V6, L900O, V6000 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard  M6000 M6N  ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS F80 Series, Lamborghini VX2, X82, X85 x88, F81, F83 ( Màu đen)===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS F80 Series, Lamborghini VX2, X82, X85 x88, F81, F83 ( Màu trắng)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS F5  ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS UX21 ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS UX30 UX30S ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS UX30 UX30S (Nguyên bệ )===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS UX31 UX31S (Màu đồng + tiếng anh) ===== 1,090,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS UX32 UX32A UX32VD===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS UX32 UX32A UX32VD (Châu Âu)===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,090,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS UX51 (nguyên bệ) CÓ ĐÈN===== 940,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,080,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Asus X301===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS Q301, Q301L ,Q301LA, Q301LP ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Asus X401, X401A ,X401U,X450,X452,P450L,K450===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Asus K401 ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Asus X402,S400CA,K451L ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS X201, X201E ,X202, X202E, Q200E, S200E===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS Taichi 21 ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 990,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS Eee Pad Slider SL101 ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS X200CA, X200M, F200CA (MÀU ĐEN)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS X200CA, X200M, F200CA (MÀU TRẮNG)===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS N10 Series (MÀU ĐEN) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS N10 Series (MÀU TRẮNG)===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS N20 N20A N20H ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS-K40,X8AIJ,PRO 8 ===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS-K42,UL30 (Asus X42 X42J)K43,X45, X44, X43,X43S, A83S (Màu đen)===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard X43 X43S X43J A83S (MÀU TRẮNG) ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS A43se ,K43se (CABLE CONG) ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Asus X42 X42J A40J A40E U80E (MÀU ĐEN) ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Asus X42 X42J A40J A40E U80E (MÀU TRẮNG) ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS-K45 ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS-K46,S46C,A46 ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS-S46 N46 U37 U47 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS-U46,U44 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS-N46,Q400 (MÀU ĐEN)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS-N46,Q400 (MÀU ĐEN + CÓ ĐÈN)===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS-N46,Q400 (MÀU BẠC) ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS U33 U43 ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS Vivobook S300 S300C S300CA ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS X451,S400,X453,S451,F451,X454 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS X451 (nguyên bệ) ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS PX452 ===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 990,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS TP500 TP500L TP500LA TP500LB TP500LN  ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS X502,X551,X553,TP550,F554,K553,K555,X555,X554,F555,F553===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng ,

Thay bàn phím keyboard ASUS X501,X550,X552,P550,F550,S500C,F552,F501===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS Q500 Q500A (CÓ ĐÈN) ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS Q500 Q500A (CÓ ĐÈN) nguyên bệ ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS NX90 NX90J NX90Jn NX90JQ NX90S NX90Sn ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS E500 E500C E500CA P500 P500C P500CA ===== 600,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS K55,A55,U57,R500A ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS K56 ,S56===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS N56,S550,N550,Q550 ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS S551,K551,TP500, ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS N55 N57 N75 ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Asus G55 (CÓ KHUNG) ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS N45 ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS U56 U52 U52F U52F-BBL5 U52F-BBL9 U53 U53F===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard K50,K51,K70,K71,K72,K60,K61,K62,F50,F52 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard ASUS-X5,X51,X50,X70,N51===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard K50,K51,K70,K71,K72,K60,K61,K62,F50,F52,X5,X51,X50,X70,N51 ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard K52,K53,K53E,UL50,G51,G72,G73,N50,N53,G50,N61,X55C (MÀU ĐEN)===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS U50 U50A U50F U50VG UX50 UX50V R503C (MÀU ĐEN) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard K52, K53, K53E, UL50, G51, G72, G73, N50, N53, G50, N61, X55C (MÀU TRẮNG)  ===== 690.000 bảo hành linh kiện 6 tháng , =====790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS U50 U50 U50V U50V UX50 UX50V (MÀU TRẮNG) ===== 690.000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS K53U K53B K53T X53B X53U X54C K73T X73B===== 390.000 loại bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 490.000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard  ASUS K95 X93 ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,290,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS-M51  ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard  ASUS-G50V, G70, M70, X71, F7 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard  ASUS-G74 (CÓ KHUNG + ĐÈN)  ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard  G75VW G75VW G75VW (CÓ KHUNG + ĐÈN)===== 1,490.000 loại bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 1,690.000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS F9, F6, U3, U6  ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS C90 C90P C90S Z98 Z37  ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS 1201T, UL20,1215 (CÓ KHUNG)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS EEE 1000 HE Đen  ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS EEE 1000 HE TRẮNG  ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS EEE 1001 1008 1005 HA Đen ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard  ASUS EEE 1001 1008 1005 HA TRẮNG  ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS T100 T100C T100CHI T100T T100TA ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS T100 CHI ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS T300 (TIẾNG ANH) ===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 990,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS T300 (CHÂU ÂU) ===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 990,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS Eee PC 1015, X101,1025 ĐEN (ENTER NGANG) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,, ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS Eee PC 1015, X101,1025 ĐEN (CÓ KHUNG)  ===== 590.000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard  ASUS Eee PC 1015, X101,1025 Black (ENTER VUONG)  ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,, ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard  ASUS Eee PC 1015P, X101,1025 TRẮNG ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590,000 lloại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard ASUS EEE PC 700, 701,900, 901, PC 2G, 4G Đen ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

THAY PIN – BATTERY LAPTOP ASUS

A8 Thay pin Battery ASUS 32-A8 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

F82 Thay pin Battery ASUS A32-F82, K40, K40E, F83S, F52, K50, K51, K60, K61, K70, X50, X65 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

F80 Thay pin Battery ASUS A32-F80, F81, F50, F83, X82, X85, PRO61, PRO86, X88SE, X80, X61 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

U80 Thay pin Battery U80 A33-U50 U20 U20A U50 U50A U80 U80A U81 U81A ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Z94 Thay pin Battery ASUS A9 A9T A32-Z94 A32-Z96 A33-F3 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A6 Thay pin Battery Asus A42-A3 A42-A6 A3000 A6000 Z91E Z91 ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

X441 Thay pin Battery Asus X441, A441 ZIN ===== 1,590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A42-A2 Thay pin Battery Asus A2534H A254OH A2C A2D A2G A2H ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

N53 Thay pin Battery ASUS A32-M50,A32-N61,A32-X64,A33-M50,N43 N43J N53 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

Thay pin Battery ASUS A32-M50,A32-N61,A32-X64,A33-M50,N43 N43J N53 ZIN ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

N50 Thay pin Battery Asus N50 N50V N50VN N50VC N50A A32-N50 A33-N50 ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

A42-M70 Thay pin Battery Asus M70V X71 G71 X72 N70SV ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

M2 Thay pin Battery ASUS M2 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

G73 Thay pin Battery ASUS G53 G73 VX7 ===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery ASUS G53 G73 VX7 ZIN ===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

G74 Thay pin Battery Asus A42-G74 G74 G74J G74JH G74S G74SW G74SX ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

G75 Thay pin Battery Asus A42-G75 G75V G75 3D G75VW 3D  ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

G750 Thay pin Battery Asus A42-G750 G750 ASUSROG G750 ===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

N55 Thay pin Battery ASUS N45,N55,N75SF N75SJ N75SL N75S A32-N55 ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A32- N82 Thay pin Battery A32-N82 A42-N82 Asus N82 N82E N82EI N82J N82JQ N82JV ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A32-F5 Thay pin Battery Asus A32-F5 ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

F9 Thay pin Battery ASUS F6 Z53 F9 A31-F9 A32-F9 ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

K42 Thay pin Battery Asus K42, K52,K62,X67,X8C,X51,P62,P82 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

K43 Thay pin Battery Asus K53 ,K53,A43,X43 ,X44 ,K84 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

K72 Thay pin Battery ASUS A72 K72 K73 N71 N73 X77 ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,=====1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A32-K93 Thay pin Battery A32-K93,A42-K93 ZIN ===== 2,090,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

K45 Thay pin Battery Asus K45,K55,K75,X45c ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery Asus K45,K55,K75,X45c ZIN ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

K56 Thay pin Battery ASUS A46 A56 K46 K56 S40 S405 S550 S505 S56 S46 U48 U58 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery ASUS A46 A56 K46 K56 S40 S405 S550 S505 S56 S46 U48 U58 zin ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

K401L Thay pin Battery Asus B31N1424 ZIN ===== 1,750,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,010,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

K501L Thay pin Battery Asus B31N1429 ZIN ===== 1,750,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,010,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

Q501L Thay pin Battery Asus Q501L Q501LA Q501LA ZIN ===== 1,750,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,010,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

X550 Pin cho pin ASUS F552, K450, K550, P450, P550, X452 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

Thay pin Pin ASUS F552, K450, K550, P450, P550, X452 ZIN ===== 720.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 830.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

X551 Thay pin Pin Asus X451, X551, F551 ===== 520.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 600.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

Thay pin Pin Asus X451, X551, F551 ZIN ===== 880.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,010,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

X553 Thay pin Pin Asus K553M X553M, X453M zin ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,710,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

X555 Pin thay pin Asus K555M X555M, X455M zin ===== 1,730,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

X455 Thay pin Pin ASUS X455LA X455LA ZIN ===== 1,2900.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 1,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

N550 Thay pin Pin ASUS N550, Q550L, G550 ZIN ===== 1,890.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

G551 Thay pin Pin ASUS N551 N751 G551 G771 GL551 GL771 ZIN ===== 1,890,000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

S451 Thay pin Pin ASUS S451, V451LA ZIN ===== 1,590.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

S551 Thay pin Pin ASUS S551, R553L ZIN ===== 1,590.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

TP500 Thay pin Pin ASUS TP500 ZIN ===== 1.730.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

TP550 Thay pin Battery ASUS TP500 ZIN ===== 1,730,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

C21N1408 Thay pin Battery Asus VivoBook 4000 ZIN ===== 1,750,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,010,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

N56 Thay pin Battery ASUS N46 N56 N76 N46V N56V ===== 720,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 830,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery ASUS N46 N56 N76 N46V N56V ZIN ===== 1,430,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,640,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

UL50 Thay pin Battery ASUS A42-UL30 A42-UL50 A42-UL80 UL30A-A1 UL30A-A2 ===== 580,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 670,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

U53 Thay pin Battery A32-U53 U33 U35 U43 U30 ===== 580,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 670,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

U36 Thay pin Battery ASUS U32 U36 U44 U46S,U84 ===== 720,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 830,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

Thay pin Battery ASUS U32 U36 U44 U46S,U84 ZIN ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,170,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

U46 Thay pin Battery ASUS U46 ,U56 ===== 700,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 810,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery ASUS U46 ,U56 ZIN ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,170,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

U47 Thay pin Battery ASUS A42-U47, U47-U47 ===== 1,750,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,010,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery ASUS A42-U47, U47-U47 ZIN ===== 2,450,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,820,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

U31 Thay pin Battery Asus U31 ===== 520,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 600,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

X51 Thay pin Battery X51 X58 T12 ===== 580,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 670,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

UX50 Thay pin Battery UX50 ===== 940,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,080,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

UL20 Thay pin Battery Asus Eee PC 1201 Asus Pro23 UL20 ===== 520,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 600,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 
 

Thay pin Battery Asus Eee PC 1201 Asus Pro23 UL20 ZIN ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,370,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

N10 Thay pin Battery A32-U1 ,U2,U3,N10 ===== 500,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 580,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn
 

U6 Thay pin Battery Asus U6 , N20 ===== 720,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 830,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery Asus U6 , N20 ZIN ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,370,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn
 

X101 Thay pin Battery Asus X101 X101C X101CH X101H A31-X101 A32-X101 ĐEN ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 680,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery Asus X101 X101C X101CH X101H A31-X101 A32-X101 ĐEN ZIN ===== 1,130,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,300,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Asus X101 X101C X101CH X101H A31-X101 A32-X101TRẮNG ===== 590.000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 680.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin  Asus X101 X101C X101CH X101H A31-X101 A32-X101TRẮNG ZIN ===== 1.130.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,300,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

X401 Thay pin  ASUS X301 / X401 / X501 ===== 420.000 loại bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 480.000 loại bảo hành chính hãng 9 tháng không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin  ASUS X301 / X401 / X501 ZIN ===== 720.000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 830.000 loại bảo hành chính hãng 9 tháng không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

X402 Thay pin S400c S300 S400 S400 S400ca S400e ===== 1.430.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 1.640.000 loại bảo hành chính hãng bảo hành 9 tháng không nóng dòng máy nóng hơn 

Thay pin S400c S300 S400 S400 S400ca S400e ZIN ===== 1.750.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 2.010.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

X502 Thay pin  Asus VivoBook X502 X502C X502CA ZIN ===== 1.490.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1.710.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

UX51 Thay pin  ASUS Zenbook UX51 UX51VZ ZIN ===== 1.890.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 2.170.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Q301 Thay pin  ASUS VivoBook S301LA S301LP Q301L ZIN ===== 1.730.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

PU301 Thay pin  Asus C31N1318, C3INI3I8, C31NI318 ZIN ===== 2.030.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 2,330,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

PU401 Thay pin  PU401 ZIN ===== 2.030.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 2,330,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

UX31 Thay pin Asus ZENBOOK UX31A UX31E ZIN ===== 2.030.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 2,330,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

UX32 Thay pin  Asus ZENBOOK UX32A UX32E ZIN ===== 2.030,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 2,330,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

UX21 Thay pin  Asus ZENBOOK UX21A UX21E ZIN ===== 2.030,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 2,330,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

UX303 Thay pin Pin Asus UX303L Q302L ZIN ===== 2.030.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 2,330,000 lloại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

X102 Thay pin  Asus F102B F200CA X102B ZIN ===== 1.430.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 1.640.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

X200CA Thay pin  ASUS X200CA X200MA R200CA R202CA ZIN ===== 1.430.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 1.640.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

X202 Thay pin  Asus C21-X202 VivoBook S200 S200E X202E X201E ZIN ===== 1.730.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,990,000 lloại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

U1001 Thay pin Asus EEE PC S101 AP22-U1001 s101 pcs101 ZIN ===== 1.730.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

ZEN PHONE 5 Thay pin  Asus C11P1324 ZIN ===== 630.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 720,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

FONEPAD 7 Thay pin  Asus C11P1327 ZIN ===== 880.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,010,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

ASUS Nexus 7 Thay pin  Asus C11P1303 ZIN ===== 880.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1.010.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

C11P1314 Thay pin  Asus Memo Pad ME102A ZIN ===== 1.040.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 1.200.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

C11P1311 Thay pin  ASUS hd 7 me175kg ZIN ===== 1,040,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,200,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

C11-ME172V Thay pin  ASUS Memo Pad ME172V ZIN ===== 1.040.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 1.200.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn  

C11P1329 Thay pin  ASUS Pad Memo ME181C 8, ASUS Pad VivoTab M81C VivoTab 8 ===== 1.040.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 1.200.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin  ASUS Pad Memo ME8110C 8 ZIN ===== 1.040.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 1.200.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

T100 Thay pin  C12N1320 ZIN ===== 1.130.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 1,300,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1018 Thay pin ASUS Eee PC 1018PB 1018PED 1018PEM 1018PG TRẮNG ===== 890.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 990.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin ASUS Eee PC 1018PB 1018PED 1018PEM 1018PG ĐEN ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 790,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin  ASUS Eee PC 1018PB 1018PED 1018PEM 1018PG TRẮNG ZIN ===== 1.490.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 1.710.000 oại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin  ASUS Eee PC 1018PB 1018PED 1018PEM 1018PG ĐẾN ZIN ===== 1.490.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 1.710.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

T101 Thay pin Asus Eee PC T101 ===== 1.430.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 1.640.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

T91 Thay pin  Asus Eee PC T91 ===== 1.890.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1000H Thay pin  Asus eee pc 901 1000 1000H 1000HD 1000HE ===== 450.000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 520.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1015 Thay pin Asus Eee PC 1015PX,1016P,1015CX, 1215P, 1011P ===== 490.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 590.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Asus Eee PC 1015,1016,1215, VX6 ZIN ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 990.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1025 Thay pin  Asus Eee Pc 1025C 1025CE 1052CE 1225 1225B ĐEN ===== 590.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 690.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin  Asus Eee Pc 1025C 1025CE 1052CE 1225 1225B ĐEN ZIN ===== 1.090.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 1.290.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Asus Eee Pc 1025C 1025CE 1052CE 1225 1225B TRẮNG ZIN ===== 1.090.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 1.290.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1005HA Thay pin  Asus 1005, 1001, R101, R105 (6CELL) ĐEN ===== 490.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 690.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin  Asus 1005, 1001, R101, R105 (6CELL) TRẮNG ===== 490.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 690.000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

 THAY SẠC – ADAPTER LAPTOP ASUS

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 3.42A ===== 290.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 390.000 hãng bảo hành chính hãng loại 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 3.42A (đầu nhỏ) ===== 290.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 390.000 hãng bảo hành chính hãng loại 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 3.42A (đầu nhỏ + cục vuông) ===== 490.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 590.000 hãng bảo hành chính hãng loại 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 3.42A (CỤC VUÔNG) ===== 490.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 590.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 3.42A (kim nhỏ) ===== 290.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 390.000 hãng bảo hành chính hãng loại 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 3.42A (kim nhỏ + cục vuông) ===== 490.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 590.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 3.42A (đầu dẹp + cục vuông) TX300 ===== 990.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 1.190.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 4.74A ===== 290.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 390.000 hãng bảo hành chính hãng loại 12 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 4.74A (CỤC VUÔNG) ===== 490.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 590.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 4.74A (đầu kim nhỏ) ===== 390.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 490.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 4.74A (đầu kim nhỏ+ vuông) ===== 590.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 790.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 6.32A ===== 590.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 690.000 loại bảo hành chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 6.32A SLIM ===== 790.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 890.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 6.32A (kim nhỏ) SLIM ===== 890,000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1.090.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 7.7A ===== 790.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 890.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 9.23A SLIM===== 1.190.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1.390.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 9.5A ===== 1.190.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 1.390.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19,5V – 11.8A ===== 1.290.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 1.390.000 hãng bảo hành chính hãng loại 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 2.1A ===== 290.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 390.000 hãng bảo hành chính hãng loại 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 1.75A ===== 290.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 390.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 1.75A (đầu dẹp) X205T, E200H ===== 390.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 490.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 1.75A (đầu dẹp+ vuông) X205T, E200H ===== 590.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 790.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 1.75A (CỤC VUÔNG) ===== 490.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 590.000 loại máy chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 2.37A (đầu nhỏ) ===== 290.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 390.000 hãng bảo hành chính hãng loại 12 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 2.37A (đầu nhỏ+ vuông) ===== 490.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 590.000 loại bảo hành chính hãng zin 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 2.37A (đầu lớn) ===== 290.000 bảo hành linh kiện 6 tháng, ===== 390.000 loại bảo hành chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 2.37A (đầu lớn+ vuông) ===== 490.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 590.000 loại bảo hành chính hãng zin 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 19V – 2.37A (cục vuông) ===== 490.000 bảo hành loại linh kiện 6 tháng, ===== 590.000 loại bảo hành chính hãng zin 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 15V – 1.2A (SL101, TF101, TF201, TF300) ===== 490.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590.000 loại bảo hành chính hãng bảo hành 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 15V – 1.2A (TF700, TF600) ===== 390.000 bảo hành linh kiện loại 6 tháng, ===== 490.000 hãng bảo hành chính hãng loại 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 12V – 2A (đầu vuông) ===== 490.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 590.000 hãng bảo hành chính hãng loại 9 tháng

SẠC ADAPTER ASUS 12V – 3A ===== 290.000 linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 390.000 hãng bảo hành chính hãng loại 9 tháng

THAY DVD LAPTOP ASUS

CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD) SATA ===== 390,000 bảo hành 3 tháng
CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD)slim SATA=====
390,000 bảo hành 3 tháng
CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD)slim SATA (apple)=====
590,000 bảo hành 3 tháng
BOX DVDRW SATA =====
390,000 dùng đi động cho các dòng máy không có DVD bảo hành 3 tháng

DVD-RW ATA===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng ,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền bảo hành 6 tháng (90% thông dụng máy dual core và core2 )DELL, HP, ACER, ASUS SONY, GATEWAY, TOSHIBA, LENOVO… (chung mặt nạ) Bán DVD Thay DVD RW cho laptop giá rẻ uy tín lấy liền

DVD-RW SATA ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền bảo hành 6 tháng (90% thông dụng máy dual core và core2 )DELL, HP, ACER, ASUS SONY, GATEWAY, TOSHIBA, LENOVO… (chung mặt nạ) Bán DVD Thay DVD RW cho laptop giá rẻ uy tín lấy liền

DVD RW (slim) ATA===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng Dòng máy mỏng Sony, HP, Toshiba …(siêu mỏng cho các dòng hiếm)

DVD RW (slim) SATA===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng Dòng máy mỏng Sony, HP, Toshiba …(siêu mỏng cho các dòng hiếm)

DVD RW, (nuốt) ATA LENOVO Y400, 410, Y410… cực hiếm ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD RW, (nuốt) SATA LENOVO SATA Y430, Y450, Y460… cực hiếm ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-CDRW (IBM) ATA LENOVO T40, T41, T42, T43, T60, T61. ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-RW (nuốt) ATA DELL 1330, 1310, 1510, 1530, 1320 … cực hiếm ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-RW (nuốt) SATA DELL 1537, 1535, 1720, 1555 …. cực hiếm ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-RW (nuốt) ATA APPLE A1181, A1260 … MACBOOK PRO đời 2006-2008. cực hiếm ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVDRW (nuốt) SATA APPLE A1278… MACBOOK PRO PIN nằm trong 2008 – 2016. ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,=====1,290,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

DVD-RW SATA IBM-LENOVO T400, T410, SL400, SL410, T500, SL510…cực hiếm. ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 790,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

DVD-RW SATA DELL, E4300, E6400… (cực hiếm===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

DVD-RW SATA SONY SB (HIẾM) ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

BOX DVD ATA ===== 390,000 bảo hành 3 tháng

BOX DVD SATA  ===== 390,000 bảo hành 3 tháng

BOX CHUYỂN SSD 1.8 SANG 2.5  ===== 390.000 bảo hành 1 tháng

THAY Ổ CỨNG – HDD – SSD LAPTOP ASUS

HDD 40Gb SATA===== call bảo hành 3 thang
HDD 60Gb SATA. =====
call bảo hành 3 thang
HDD 80Gb SATA. =====
call bảo hành 3 thang
HDD 100Gb SATA. =====
call bảo hành 3 thang

HDD 120GB SATA ===== 550,000 bảo hành 3 tháng

HDD 160GB SATA ===== 750,000 bảo hành 3 tháng

HDD 250GB SATA ===== 950,000 bảo hành 3 tháng

HDD 320GB SATA ===== 1,090,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,290,000 loại zin bảo hành 9 tháng

HDD 500GB SATA ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,690,000 loại zin bảo hành 9 tháng

HDD 750GB SATA ===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng  ===== 1,890,000 loại zin bảo hành 9 tháng

HDD 1TB SATA ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng  ===== 2,090,000 loại zin bảo hành 9 tháng

SSD 120GB 2.5 =====  1,690,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 1,890,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD 240GB 2.5 (DISAIN) ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 2,790,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD 240GB 2.5 (PNY) ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 2,990,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD 480GB 2.5 ===== 4,290,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 4,590,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 128GB (1 KHE) ===== 2,490,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 2,690,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 256GB (1 KHE) =====  3,790,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 3,990,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 240GB (2 KHE) INTEL =====  3,190,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 3,390,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 512GB (1 KHE) ===== 5,190,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 5,390,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 512GB (2 KHE) ===== 4,990,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 5,290,000 loại zin bảo hành 12 tháng

THAY RAM LAPTOP ASUS

 DDR2 512MB/533 (4200)===== 150,000 loại ram zin tháo máy , ===== 190,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR2 1G/667 (5300) =====190,000 loại ram zin tháo máy , ===== 290,000 loại ram zin chính hãng mới 100%

DDR2 1G/800 (6400) PYN, SAMSUNG, MT, NANYA, KINGSTON, AVANT…=====190,000 loại ram zin thao máy , ===== 290,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR2 2G/667 (5300) ===== 490,000 loại ram zin tháo máy , ===== 590,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR2 2G/800 (6400) =====490,000 loại ram zin tháo máy , ===== 590,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 2G/1066 (8500) ===== 590,000 loại ram zin tháo máy , ===== 690,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 2G/1333 (10600) ===== 590,000 loại ram zin tháo máy , ===== 690,000 loại ram zin chính hãng mới 100%

DDR3 2G/1600 (12800)  ===== 590,000 loại ram zin tháo máy, ===== 690,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 4G/1066 (8500) ===== 1,190,000 loại ram zin tháo máy , ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 4G/1333 (10600) ===== 1,190,000 loại ram zin tháo máy, ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 4G/1600 (12800) KINGSTON , RAMMAXELL , SAMSUNG…===== 1,190,000 loại ram zin tháo thao máy , ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3L 4G/1600 (12800) KINGSTON , RAMMAXELL , SAMSUNG…===== 1,190,000 loại ram zin tháo thao máy , ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3L 8G/1600 (12800) KINGSTON, ADATA … ===== 2,090,000 loại ram zin tháo máy , ===== 2,290,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR4 8G/2133P SKHYNIX, SAMSUNG … ===== 2,390,000 loại ram zin tháo máy , ===== 2,590,000 loại ram zin chính hãng mới 100%

THAY CARD WIFI LAPTOP ASUS

Wifi sd card ,chuẩn lới dùng laptop core 2 =====390,000 bảo hành 1 tháng ,Intel2100 chuyên dùng cho HP, TOSHIBA,IBM,LENOVO,SONY, DELL,ACER,ASUS,SAMSUNG,NEC loại lớn đời cũ thông dụng…

Wifi mini card ,chuẩn lới dùng laptop core i3-i5-i7 ===== 490,000 bảo hành 1 tháng , chuyên dùng cho HP, TOSHIBA,IBM,LENOVO,SONY, DELL,ACER,ASUS,SAMSUNG,NEC …

Mini đời mơi dùng cho máy đời mới HP,DELL,SONY,LENOVO… i3-i5-i7===== call bảo hành 1 tháng, chuyên dùng cho HP, TOSHIBA,IBM,LENOVO,SONY, DELL,ACER,ASUS,SAMSUNG,NEC

Mini siêu nhỏ dùng riêng cho MACBOOK Pro, Air 2010- 2011 – 2012 -2013 dòng core2, i3, i5 i7…=====1,190,000 loại linh kiện bh 1 tháng, ===== 1,490,000 loại zin chính hãng theo máy, khó thay nằm dưới main hoặc trên cao áp. bảo hành 1 tháng,