BẢNG GIÁ LINH KIỆN & SỬA CHỮA LAPTOP DELL

CHÍNH HÃNG – UY TÍN – GIÁ RẺ NHẤT TPHCM

THAY MÀN HÌNH + CẢM ỨNG LAPTOP DELL (GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY)

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL S10-ST2 ===== 3,290,000 loại linh kiện , ===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL XPS 10 ===== 3,290,000 loại linh kiện , ===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL XPS 11 ===== 3,790,000 loại linh kiện , ===== 4,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL xps 12 ===== 4,090,000 loại linh kiện, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL xps 12 (dòng lật) ===== 4,090,000 loại linh kiện, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL inprison 13-3000 (nguyên bệ) ===== 5,890,000 loại linh kiện , ===== 6,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL inprison 13-9333 (nguyên bệ) ===== 5,890,000 loại linh kiện , ===== 6,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL inprison 13-9343 (nguyên bệ) ===== 7,790,000 loại linh kiện , ===== 8,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng Dell 3137 ===== 2,390,000 loại linh kiện , ===== 2,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 7 ngày

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 3147, 3148, 3157, 3158 ===== 3,290,000 loại linh kiện , ===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng Dell 3421 ,5421, 3437,5437 ===== 1,890,000 loại linh kiện, ===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 7 ngày

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 3437, 5437, 3421, 5421 ===== 3,790,000 loại linh kiện , ===== 4,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng

Thay Cảm ứng Dell 3547 ===== 2,090,000 loại linh kiện, ===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 7 ngày 

Thay Cảm ứng Dell 5537 ===== 2,290,000 loại linh kiện, ===== 2,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 7 ngày 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 3541,3542 ===== 3,790,000 loại linh kiện , ===== 4,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL E5450 (nguyên bệ) ===== 3,790,000 loại linh kiện , ===== 4,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL E7240 ===== 3,290,000 loại linh kiện , ===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL E7440 ===== 3,790,000 loại linh kiện , ===== 4,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng DELL 7347 ===== 2,790,000 loại linh kiện , ===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 7ngày 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 7348 =====4,090,000 loại linh kiện,  ===== 4,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 7352 ===== 4,490,000 loại linh kiện,  ===== 4,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 7359 ===== 4,490,000 loại linh kiện,  ===== 4,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 7437 ===== 4,390,000 loại linh kiện,  ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 7347 ===== 4,090,000 loại linh kiện,  ===== 4,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 7537 ===== 4,390,000 loại linh kiện,  ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 7547, 5547, 5558, 3541, 3542, 5555, 5559 (nguyên bệ) ===== 4,790,000 loại linh kiện, ===== 4,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 7548, 5548 ===== 3,590,000 loại linh kiện , ===== 3,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 7559 FHD ===== 3,790,000 loại linh kiện , ===== 3,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 7559 4K ===== 6,390,000 loại linh kiện , ===== 6,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng DELL 5521 ===== 2,290,000 loại linh kiện , ===== 2,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 7 ngày 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 3521, 3537, 5521 (nguyên bệ) ===== 4,390,000 loại linh kiện, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL xps 15Z (nguyên bệ) ===== 5,290,000 loại linh kiện, ===== 5,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL xps 15-9530 (nguyên bệ ) ===== 5,890,000 loại linh kiện , ===== 6,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL inprison 15-3537 (nguyên bệ) ===== 4,790,000 loại linh kiện , ===== 5,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng

Thay Cảm ứng DELL inprison 15-7537 ===== 2,790,000 loại linh kiện , ===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 7 ngày

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL inprison 15-7537 (nguyên bệ ) ===== 5,390,000 loại linh kiện , ===== 5,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL inprison 15Z-5323 (nguyên bệ ) ===== 5,390,000 loại linh kiện , ===== 5,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng DELL 5423 ===== 2,290,000 loại linh kiện , ===== 2,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 7 ngày

Thay Cảm ứng + Màn hìnhDELL 5423 (nguyên bệ) ===== 4,390,000 loại linh kiện ,===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng

Thay Cảm ứng Dell 5523 ===== 1,990,000 loại linh kiện , ===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 7 ngày

Thay Cảm ứng + Màn hình DELL 5523 ===== 4,390,000 loại linh kiện, =====4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay Cảm ứng Dell 5537 ===== 1,990,000 loại linh kiện , ===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 7 ngày 

Thay cảm ứng + màn hình laptop (LCD DELL ADAMO) LTN134AT01-001 LCD 13.4 INCH LED ===== 3,790,000 loại linh kiện ,  ===== 3,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng , 

Thay cảm ứng + màn hình laptop LCD DELL XPS 13- L321X (nguyên bộ) ===== 5,630,000 loại linh kiện , 6,470,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay cảm ứng + màn hình laptop LCD 12.1 LED slim (DELL M11X) nguyên bộ ===== 2,540,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng, 2,920,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng 

Thay cảm ứng + màn hình laptop DELL M14X LCD 14.0 INCH LED FULL HD nguyên bộ ===== 3,380,000 loại linh kiện, ===== 3,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng

Thay màn hình laptop DELL M17X LCD 17 INCH WG (2 Bóng) nguyên bộ ===== 4,020,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng, 4,620,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng

Thay cảm ứng + màn hình laptop DELL M17X LCD 17,3 INCH LED + NGUYÊN bộ FULL HD ===== 5,380,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng, 6,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng

Thay cảm ứng + màn hình laptop DELL M18X LCD 18,4 INCH LED + NGUYÊN bộ FULL HD ===== 6,130,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng, 7,050,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng 

Thay màn hình LCD 13.3 INCH LED 30P (DELL E4310) ===== 2,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng

Thay màn hình LCD 13.3 INCH LED SLIM (DELL E4300) ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD 13.3 INCH LED (slim) 30 PIN FHD (DELL 7348) ===== 2,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD 12.1 INCH LED SLIM (DELL E4200) ===== 3,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng ,

Thay màn hình LCD 13.3 INCH LED (slim) DELL XPS 1330 ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH 30PIN FHD (DELL 7480) ===== 2,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD 14.1 INCH LED (CABLE DẸP) DELL E6400 ===== 2,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD 14.1 INCH LED (50P) DELL E6400 ===== 2,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED (DELL XPS 15-L512/ L511) nguyên bệ ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng  

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 30P DELL E5510 E6510 có gương ===== 2,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim FULL HD chống chói (DELL 5559) ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD 16.0 INCH LED (DELL 1640) ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD 17,1 INCH LED DELL M6400 (nguyên cụm) ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng

Thay màn hình LCD 17,1 INCH LED DELL M6500, HP 8740W (SATA) ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED SLIM 40PIN DELL PRECISION 7710 (3840*2160) ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng

GIÁ CÁC LOẠI MÀN HÌNH LAPTOP THÔNG DỤNG

Thay màn hình LCD 10.1 led ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,290,000 loại tốt chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 10.1 led slim 40P ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 10.0 led ===== 1,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 11.6 LED ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 11.6 LED slim (30 PIN) ===== 1,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng===== 1,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 11.6 LED slim (40 PIN) ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 12.1 INCH LED SLIM ===== 3,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 12.1 INCH LED  ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 12.1 INCH WG ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 12.5 INCH LED ===== 1,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 12.5 INCH LED SLIM ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 12.5 INCH LED SLIM (30pin) ===== 1,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.3 INCH LED dày ===== 2,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.3 INCH LED (slim) 30 PIN ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.3 INCH LED (slim) 40 PIN ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.4 INCH LED SLIM ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.3 INCH WG (20pin) ===== 1,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,====== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 13.3 INCH WG (30 pin) ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 13.3 INCH VUÔNG ===== 1,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH VUÔNG ===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.1 INCH WG CÓ GƯƠNG ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED SLIM (30 PIN) ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED SLIM (40 PIN) ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED ( 1600*900) HD+ ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED slim chân nhỏ (CÓ GƯƠNG) ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED slim chân nhỏ (chống chói) ===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED slim chân nhỏ (chống chói) 1600*900 ===== 1,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED slim 30P FHD (có gương) ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 14.0 INCH LED slim 30P FHD (chống chói) ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.4 INCH WG ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.4 INCH LED SATA DELL ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 WG ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED (1600*900) ===== 2,690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 30P ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng, ===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 30P chống chói ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, =====1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 40P ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 40P chống chói ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED có gương full HD ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng——- 2,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED chống chói full HD ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED chống chói full HD (30PIN) ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED có gương full HD (30PIN) ===== 2,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 40PIN FULL HD có gương ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim 40PIN FULL HD chống chói ===== 2,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim QHD chống chói (3200*1800) 3K ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 15.6 INCH LED slim UHD chống chói (3840*216) 4K ===== 4,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 16.0 INCH WG (2 Bóng) ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 16.0 INCH LED ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 16.0 INCH LED FULL HD ( 3D) CHÂN NHỎ ===== 4,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 16.4 INCH LED (FULL HD) ===== call loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 5,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 16.4 INCH WG (2 Bóng) ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 16.4 INCH LED ===== 2,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 17 INCH WG ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17 INCH LED 30PIN (1920*1200) ===== 3,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17 INCH WG (2 Bóng) ===== 3,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED ===== 1.890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED FULL HD ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 2,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED FULL HD (chống chói) ===== 2,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED 30PIN ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED 30PIN FULL HD ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

 Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED SLIM 30PIN ===== 2,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED SLIM FULL HD 30PIN ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED FULL HD (SATA) ===== 3,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 3,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED FULL HD (SATA) 3D ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 17,3 INCH LED FULL HD 3D ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 18,4 INCH LED WG (2 BÓNG) ===== call loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

Thay màn hình LCD 18,4 INCH WG ===== 4,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 4,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng , chờ 45 phút lấy máy 

THAY BÀN PHÍM – KEYBOARD LAPTOP DELL

Thay bàn phím keyboard Dell "Inspiron 1420,1520,M1330,1521,1525,Vostro 1000,
1400,1500,1545 (màu bạc)" ===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng ,khách chờ 10 phút lấy máy

Thay bàn phím keyboard Dell "Inspiron 1420,1520,M1330,1521,1525,Vostro 1000,
1400,1500,1545 (màu đen)" ===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell "Inspiron 9300,6000,6000D,D510,9200,XPS M170,D510,D610
" (màu bạc –màu đen)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude E6400, E6500,M2400,M4400 ,M4500,E6410, E6510 (màu bạc –màu đen) tháo máy ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Precision M6500 M6400 (màu bạc –màu đen có đèn TM)===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude E5500,E5510,E5410,E5300 (màu bạc –màu đen)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude E4300 (màu bạc –màu đen)===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude E4310 (màu bạc –màu đen)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude E4200 Series (Có Đèn) (màu bạc –màu đen giá khác nhau)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , =====590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude E4200 Series (tháo máy) (màu bạc –màu đen giá khác nhau)===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 6 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude E6420 E5420,E5430 (màu bạc –màu đen giá khác nhau)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude E6420 E5420 ,E5430 (Có Mạch) (màu bạc –màu đen giá khác nhau)===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude E6420 E5420 ,E5430 (Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 6 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL LATITUDE E6520,E5520,M4600,M470, M6700 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 6 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL LATITUDE E6520,E5520,M4600 (Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 6 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Latitude E5250 E7250 (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Latitude E5250 E7250 ( có đèn) (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 12 tháng

Thay bàn phím keyboard DELL Latitude E5550(Có Đèn) (màu bạc –màu đen)===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,090,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Vostro V3300 ,3400 ,3500 ,3700,inspiron 3450  (Tiếng Anh ) (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude Z600 (Nguyên bệ + có đèn )(màu bạc –màu đen )===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,090,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Vostro 3700 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Vostro 3700 (Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell 1370 ,13z (màu bạc –màu đen)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 1470 1570 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , =====590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell 1564 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell 1464 (màu bạc –màu đen )===== 450,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 550,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Studio XPS 1340 1640 1645 1647 (Có đèn chuẩn Nhật) (màu bạc –màu đen)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , =====590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Studio XPS 1340 1640 1645 1647 (Có đèn tiếng anh) (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell 14R- 4010,4020,4030,5030 (màu bạc –màu đen )===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell 14R – N4110 M4110 N4050 M4040 ,VOSTRO 1450,1440 (Có ĐÈN) (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell 15R -5010 (màu bạc –màu đen)===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell 15R- 5110 (màu bạc –màu đen )===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 3521 ,5521, 5537,3540 (màu bạc –màu đen )===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 3721 ,5721 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell 17R-7010 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 5720 7720 N7110 Vostro 3750 XPS L702X (màu bạc –màu đen)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL MINI 12,inspiron 1210 (màu bạc –màu đen )===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL MINI 910 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL MINI 10 (châu âu) (màu bạc –màu đen )=====390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL MINI 10 (tiếng anh) (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL MINI 1012 , mini 1018 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron Mini Duo 1090 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 11z 1110 (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 1121,M101Z,M102Z, 1122 (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL LATITUDE XT (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell 1535,1536,1537,1555,1557,1575, 1435 (màu bạc –màu đen)===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Studio 1555 1557 1558 CÓ ĐÈN (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Studio 1735 1736 1737 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Studio 1735 1736 1737 (Có Đèn) (màu bạc –màu đen)===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell XPS M1720 M1721 (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL 1764 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Studio 17 Series 1745 1747 1749 XPS 17 L701X series (màu bạc – màu đen)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Studio 17 Series 1745 1747 1749 XPS 17 L701X series(Có Đèn) (màu bạc –màu đen)===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,090,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL INSPIRON 1750 1745 1747 1749 (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL ALIENWARE M11X-R1(Có Đèn) (màu bạc –màu đen)===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,090,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard DELL ALIENWARE M11X-R2,R3(Có Đèn) (màu bạc –màu đen)===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,090,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL ALIENWARE M13X-R3(Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 1,390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard DELL ALIENWARE M14X-R1 (Có Đèn) tiếng anh (màu bạc –màu đen )===== 1,390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL ALIENWARE M14X-R2 (Có Đèn) tiếng anh (màu bạc –màu đen)===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,090,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL ALIENWARE M14X-R2 (Có Đèn) châu âu (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL ALIENWARE M15X (màu bạc –màu đen )===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Alienware M17X (Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Alienware M17X-R5 (Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , =====1,990,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Adamo 13 SERIES màu đèn(Có Đèn) (màu bạc –màu đen)===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Adamo 13 SERIES màu bạc(Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell XPS13 Ultrabook XPS13z L321x L322x ,XPS 12,9343, 9360,7547 (có đèn) (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL VOSTRO V13Z ,V13, V130 (CHÂU ÂU) (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 11 3000 (màu bạc –màu đen giá khác nhau)===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 3135 (màu bạc –màu đen)===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 3137 (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 11 3147, 3148, 3152, 3153,3157, 3158 (Tiếng Anh) (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 11 3147, 3148, 3152, 3153,3157, 3158 (Châu Âu) (màu bạc –màu đen )===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,090,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 13 7347 7348, 7352, 7353, 7359, 7548,XPS 13 9343 9350 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 13 7347 7348, XPS 13 9343 9350 (Có Đèn)(màu bạc –màu đen)===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 11 3162, 3164, 3168, 3153,3169, 3158)(màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL LATITUDE 7370 (Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 6 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Chromebook 7310 (Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng , ===== 990,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 6 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Vostro 1510, 1520,1310 , 1320, 2510 (màu bạc –màu đen )===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL 1425, 1427 (màu bạc –màu đen )===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell inspiron 1440 Series, Inspiron 1320 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell studio 1450,1457,1458,14z ,l501x(Cable Thẳng) (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell studio 1450,1457,1458,14z ,l501x(Có đèn) (màu bạc –màu đen)===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Studio 14Z 1440 (Cable Cong) (màu bạc –màu đen)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Studio 14Z 1440 (Cable Cong) có đèn (màu bạc –màu đen giá khác nhau)===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 990,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 14Z-5423 ,13Z -5323, 3360 (màu bạc –màu đen )===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Xps 14z-421x ,15z-521X (có đèn) (màu bạc –màu đen )===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell XPS 14z/L412z 15z/L511z (có đèn) (màu bạc –màu đen )===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell XPS15 9530, M3800 (có đèn) (màu bạc –màu đen)===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Vostro 5460,5470,5480 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Vostro 5560,5570, 5580 (màu bạc –màu đen)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Vostro 5560,5570 (NGUYÊN BỆ) (màu bạc –màu đen)===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude E6430u (Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude E5440 Latitude 14 4000 (màu bạc –màu đen)===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Latitude E5540 Latitude 15 5000 (Có đèn) (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Latitude E3340, E3350, E5470 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Latitude E5540 Latitude 15 5000 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 13- 3000 (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng ,

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 14-7000 (7437 ) (Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 15- 7000 ( 7537 ) (Có Đèn Châu Âu) (màu bạc –màu đen )===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 15- 7000 ( 7537 ) (Có Đèn Tiếng Anh) (màu bạc –màu đen )===== 1,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng , ===== 1,590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 6 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 17- 7000 ( 7737 ) (Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 15 3000 Series 3541 3542 3358 3878 5545 5547,5542,5548, 5558,5559 (màu bạc –màu đen )===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 15 3000 Series 3541 3542 5545 5547,5558(Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 15 – 7567,5565,5567,5765, 5767 (màu bạc –màu đen )===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 15 – 7567,5565,5567,5765, 5767 (Có đèn) (màu bạc –màu đen )===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 15 – 5568 7569 7579 (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 14 3000 Series 3441 3442,3443 (màu bạc –màu đen )===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 14-5000,5445,5442,5447,5448 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 14 3000 Series 3441 3442,3443,3878, (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 14-5000,5445,5442,5447,5448(Có Đèn) (màu bạc –màu đen)===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Latitude 14 7000 E7440,Latitude 12 7000 E7240 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Latitude 14 7000 E7440,Latitude 12 7000 E7240 (Có Đèn + chuột ) (màu bạc –màu đen )===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 3421,3437,3440,5421,5523,5437 (màu bạc –màu đen )===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 12 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Vostro 2421 3330 3440 3421 3437 3440 5421 5523,5437(Có Đèn) (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 650M series, E1405, 9400 series, E1505,E1705 M1710, B130 ,M90 ,NC929, 6400 (TM)===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 6 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Latitude D620 D630 D631 D820 D830 DR160 UC172 (màu bạc –màu đen )===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Dell Inspiron 8500 8600 Latitude D500 D600 D800 M60 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude D420 D430 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude D400 (màu bạc –màu đen )===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Latitude D520 D530 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell A840-A860 ,1410,1014,1015,1088 (màu bạc –màu đen )===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 700M 710M (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard DELL Inspiron 300M (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Dell Vostro 1220 (màu bạc –màu đen )===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

THAY PIN – BATTERY LAPTOP DELL

700M Thay pin Battery Inspiron 700mh series,710mh (8cell) ===== 500,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 580,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

6400 Thay pin Battery DELL INSPIRON 6400 1501 E1505 ===== 400,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 460,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

9300 Thay pin Battery Dell Precision M6300 M90 Inspiron 9300 ===== 430,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

E6400 Thay pin Battery E6400,E6410, E6500,Precision M2400,M4400,M4500 (6cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

E6420 Thay pin Battery E6420, P15G, E6520, P14F,3460(6CELL) ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery E6420,P15G, E6520, P14F,3460 (6CELL) ZIN ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

E6320 Thay pin Battery Dell Latitude E6220 E6230 E6320 E6330 E6430s E5220 ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

E7240 Thay pin Battery DELL E7240,E7250 ZIN ===== 1,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

E7280 Thay pin Battery DELL 12 7000 7280 7480 ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

E7440 Thay pin Battery DELL Latitude E7440 14 7000 ZIN ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

M6400 Thay pin Battery Dell Precision M6400 M6500(9CELL) ZIN ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

M6600 Thay pin Battery Dell Precision WorkStation M4600 M4700 M6600 M6700 ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

7510 Thay pin Battery Dell Precision 15 7510 7710 (72WH) ===== 2,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

7510 Thay pin Battery Dell Precision 15 7510 7710 (91WH) ===== 2,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

E5540 Thay pin Battery Dell Latitude E5540 E5440 ===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery Dell Latitude E5540 E5440 ZIN ===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

E5400 Thay pin Battery Dell E5400 E5500 E5410 E5510 P05F P06G PP32LB PP32LA ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

E4300 Thay pin Battery Dell E4300 ,E4310 (6cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

E4200 Thay pin Battery Dell Latitude e4200 8CELL ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 790,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

E2100 Thay pin Battery Dell Latitude 2100 2110 2120 ZIN ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

E3340 Thay pin Battery Latitude 3340 ,V131 2 Series (6cell) ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1400 Thay pin Battery Inspiron 1420,Vostro 1400 (6cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1300 Thay pin Battery DELL Inspiron 1300 B120 B130 B1300 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1200 Thay pin Battery DELL VOSTRO 1200 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn bảo hành 12 tháng

1425 Thay pin Battery Dell 1427, 1425 6cell ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A840 Thay pin Battery Dell DELL VOSTRO 1410-A840,1014,1015,1088,A860(6CELL ) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 
 

14R Thay pin Battery Dell 13R , 14R , 15R , 17R-(4010 ,5010,4110,5110 ,7010) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery Dell Vostro 3450 3550 3555 3750 1440 1450 1540 1550 (6CELL) ZIN ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery Dell 13R , 14R , 15R , 17R  (3010,4010 ,5010,4110,5110 ,7010) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

XPS 15 Thay pin Battery Dell XPS 14,15,17( L401X ,L501X, L502X,L701,X ,L702X) ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

V131 Thay pin Battery DELL Vostro V131 V131R V131D 13Z N311z 14Z (6CELL) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

V13 Thay pin Battery Dell Vostro V13, V130 ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

ADAMO 13 Thay pin Battery DELL ADAMO 13 – N572j ZIN ===== 3,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

L321X Thay pin Battery Dell XPS 13 (13-L321X 13-L322X), XPS 12 ZIN (47WH) ===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

XPS11 Thay pin Battery Dell XPS 11D XPS11R XPS11S ===== 1,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

XPS18 Thay pin Battery Dell XPS 18 1810 1820 ZIN===== 2,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

XPS12 Thay pin Battery Dell XPS 12 9250 ZIN===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

XPS13 Thay pin Battery Dell XPS 13 L321X L322X 9333 (55WH) ZIN===== 1,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

9343 – 9360 Thay pin Battery Dell XPS 13 9343 9350 (52WH,56WH) ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

9365 Thay pin Battery Dell XPS 13 9365 ===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

3360 Thay pin Battery Dell Vostro 3360 Inspiron 5323 13z ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

XPS 13z Thay pin Battery Dell XPS 13Z ZIN ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

XPS 14z Thay pin Battery Dell XPS 14-L412x ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery Dell XPS 14Z-L412 ZIN ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

XPS 15z Thay pin Battery Dell XPS 15Z -L511X ,L512 ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 
 

Latitude 10E Thay pin Battery Dell Latitude 10E ZIN ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Latitude 10E-ST2 Thay pin Battery Dell Latitude 10E ST2 ST2E ZIN ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

7310 Thay pin Battery Dell Chromebook 7310 ZIN ===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

7350 Thay pin Battery Dell Latitude 13 7350 (20WH – 30WH) ZIN ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

7370 Thay pin Battery Dell Latitude 7370 ZIN ===== 1,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

N301 Thay pin Battery Dell Inspiron 13Z M301 N301 N301ZD ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

3137 Thay pin Battery Dell INSPIRION 3000 3138 3137 ZIN ===== 1,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

3168 Thay pin Battery Dell INSPIRION 3162 3164 3168 ZIN ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

3551 Thay pin Battery DELL Inspiron 3451 3551 3458 3558 3552 5559 ZIN ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

5250 Thay pin Battery Dell Inspiron 5000 E5250 (38WH)===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

5460 Thay pin Battery Dell Inspiron 14-5439 Vostro 5460 5470 5560 ZIN ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

E5450 Thay pin Battery Dell Latitude E5450 E5550 (62WH) ZIN ===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

5423 Thay pin Battery DELL INSPIRON 15Z – 5523 ,14Z – 5423 zin ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

5547 Thay pin Battery Dell Inspiron 5445,5447, 5547 ZIN ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

5568 Thay pin Battery Dell Inspiron 5468, 13 7368, 5368 ZIN ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

7537 Thay pin Battery Dell Inspiron 17 Serie 7737 7537 ZIN ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành  3 tháng,===== 1,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

7437 Thay pin Battery Dell Inspiron 14 7437 , 14 7000 ZIN ===== 1,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

7347 Thay pin Battery DELL Inspiron 13 7347, 7348, 3147, 3148 ZIN ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

7548 Thay pin Battery Dell Inspiron 7547 7548 ZIN ===== 1,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

7559 Thay pin Battery Dell Inspiron 15 7559 ZIN ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

7567 Thay pin Battery Dell Inspiron 7567 ZIN ===== 2,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

7779 Thay pin Battery Dell Inspiron 7778 7779 ZIN ===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

9530 Thay pin Battery Dell XPS 15-9530, Precision M3800 zin ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

9550 Thay pin Battery Dell XPS 15-9550, Precision 5510 zin ===== 1,990,000 56WH  bảo hành 3 tháng,===== 2,690,000 84WH loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

E6430U Thay pin Battery Dell Latitude 6430u ===== 1,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

M13X-R2 Thay pin Battery Dell Alienware ECHO 13 ZIN ===== 3,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

M13X-R3 Thay pin Battery Dell Alienware M13-R3 ZIN ===== 3,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

M14X-R1,R2 Thay pin Battery Dell Alienware M11X, M14X-R1,M14X-R2 ZIN ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

M14X-R3,R4 Thay pin Battery Dell Alienware M14X-R3,M14X-R4, A14, 14D ZIN ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

M15X Thay pin Battery Dell Alienware M15x ZIN ===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

M15X-R1 Thay pin Battery Dell Alienware M15x-R1 ZIN ===== 2,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

M15X-R3 Thay pin Battery Dell Alienware M15x-R3, M17X-R4 ZIN ===== 3,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

M17X-R3 Thay pin Battery Dell Alienware M17x ZIN ===== 2,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

M17X-R5 Thay pin Battery Dell Alienware M17x ZIN ===== 2,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

M17X-R2 Thay pin Battery Dell Alienware M17x ZIN ===== 2,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

M17X-R4 Thay pin Battery Dell Alienware M17x ZIN ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

M18X Thay pin Battery Dell Alienware M18 ZIN ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

X1 Thay pin Battery DELL Latitude X1 ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

XT3 Thay pin Battery DELL Latitude XT3 (6CELL) ZIN ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 63tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery DELL Latitude XT3 (9CELL) ZIN ===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

3521 Thay pin Battery DELL Inspiron 14 (3421), 14R(5421),15 (3521),15R(5521) ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery 17(3721),17R(5721),Vostro 2421 / 2521 ,3437 ,E3440,E3540(6cell) ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

MINI 12 Thay pin Battery Dell MINI 1210 6CELL ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

MINI 10 Thay pin Battery Dell MINI 10, MINI 1010===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

MINI 1012 Thay pin Battery DELL Inspiron 1012 1018 ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

MINI 1120 Thay pin Battery Dell Inspiron 1120, 1121, M101Z, 11Z, P07T ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1090 Thay pin Battery Dell Inspiron Duo 1090 ===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

3300 Thay pin Battery Dell Vostro 3300, 3350 (4cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

3400 Thay pin Battery Dell Vostro 3400 , 3500, 3700 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 790,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1500 Thay pin Battery Dell Insprion 1520,1521,1720,1721, (6cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1530 Thay pin Battery Dell XPS M1530 (6cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

D620 Thay pin Battery D620series,D630,D685,M2300,D640 (6Cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

D800 Thay pin Battery Dell Inspiron 8500 8600 Latitude D800 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

D820 Thay pin Battery DELL D820 D830 M65 M4300 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

D420 Thay pin Battery Dell Latitude D420 D430 ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

D410 Thay pin Battery Dell Latitude D420 D430 ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1330 Thay pin Battery XPS M1330,XPS 1318 (6cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1340 Thay pin Battery Dell Studio XPS 13, XPS 1340, XPS PP17S (6cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định 

1640 Thay pin Battery Dell Studio XPS 16, XPS 1640, 1645,1647 (6cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định 

1370 Thay pin Battery Dell Inspiron 13z 1370 ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 790,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

1470 Thay pin Battery Dell Inspiron 14z 15z 1470 1570 ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1710 Thay pin Battery DELL Vostro 1710 1720 ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 790,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

1730 Thay pin Battery Dell XPS M1730 ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1745 Thay pin Battery DELL Studio 17 1749 1745 1747 ZIN ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1535 Thay pin Battery Dell 1535,1537,1555,1536,1557,1558 (6cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1435 Thay pin Battery DELL 1435 ,1436 (6CELL ) ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery DELL 1435 ,1436 (9CELL ) ZIN ===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1464 Thay pin Battery DELL 1464 , 1564 ,1764 (6CELL) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 
 

1450 Thay pin Battery DELL STUDIO 1450 , STUDIO 14 ,1457 ,1458 ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 12 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1440 Thay pin Battery Dell Studio 14z 14zn 1440 1440n 1440z ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Z600 Thay pin Battery DELL Latitude Z600 ZIN ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1310 Thay pin Battery Dell Vostro 1310 1320 1510 1520 2510 Series ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1320 Thay pin Battery DELL Inspiron 1320 1320n ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1545 Thay pin Battery Dell 1545,1525.1526 (6cell) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

THAY SẠC – ADAPTER LAPTOP DELL

SẠC ADAPTER DELL 5V/12/20V-2A/1.5A (30W) USB-C ===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin

SẠC ADAPTER DELL 5V/12/20V-2A/2.25A (40W) USB-C ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 Tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin

SẠC ADAPTER DELL 19.5V – 1.58A ===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 390,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V – 1.58A (đầu vuông)===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V – 1.58A (đầu dẹp) ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 15V – 3A ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V – 4.62A ===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 390,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V – 3.34A  ===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 390,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V – 2.31A (kim nhỏ) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V – 2.31A (kim nhỏ) OVAN ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V – 3.34A (kim nhỏ) ===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 390,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V – 3.34A (kim nhỏ) OVAN ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-4.62A (SLIM/ MỎNG) ===== 490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 590,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V- 3.34A (VOSTROL 5460,5470,5480,5560,5570,5580) ===== 290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 390,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-4.62A (VOSTROL 5460,5470,5480,5560,5570,5580) ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-4.62A ( Đầu Kim nhỏ) ===== 390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-4.62A ( Đầu Kim nhỏ) OVAN===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 790,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-6.7A (SLIM) ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 790,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-6.7A (kim nhỏ)===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-6.7A (kim nhỏ) SLIM ===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-7.7A (kim nhỏ) SLIM ===== 1,090,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-7.7A (kim nhỏ) ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,190,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-7.7A ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-9.23A (180W) ===== 1.090,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-10.8A (230W) ===== 1.290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 19.5V-12.3A (240W) ===== 1,590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 12V- 12.5A (6 ĐẦU LỔ) ===== 1.190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER DELL 12V- 18A (6 ĐẦU LỔ) ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

THAY Ổ DVD LAPTOP DELL

CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD) SATA =====390,000 bảo hành 3 tháng
CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD)slim SATA=====390,000 bảo hành 3 tháng
CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD)slim SATA (apple)=====590,000 bảo hành 3 tháng
BOX DVDRW SATA ===== 390,000 dùng đi động cho các dòng máy không có DVD bảo hành 3 tháng

DVD-RW ATA=====590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng ,=====690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền bảo hành 6 tháng (90% thông dụng máy dual core và core2 )DELL, HP, ACER, ASUS SONY, GATEWAY, TOSHIBA, LENOVO… (chung mặt nạ) Bán DVD Thay DVD RW cho laptop giá rẻ uy tín lấy liền

DVD-RW SATA =====590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,=====690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền bảo hành 6 tháng (90% thông dụng máy dual core và core2 )DELL, HP, ACER, ASUS SONY, GATEWAY, TOSHIBA, LENOVO… (chung mặt nạ) Bán DVD Thay DVD RW cho laptop giá rẻ uy tín lấy liền

DVD RW (slim) ATA=====590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,=====690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng Dòng máy mỏng Sony, HP, Toshiba …(siêu mỏng cho các dòng hiếm

DVD RW (slim) SATA=====590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,=====690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng Dòng máy mỏng Sony, HP, Toshiba …(siêu mỏng cho các dòng hiếm

DVD RW, (nuốt) ATA LENOVO Y400, 410, Y410… cực hiếm =====590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,=====690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD RW, (nuốt) SATA LENOVO SATA Y430, Y450, Y460… cực hiếm =====590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,=====690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-CDRW (IBM) ATA LENOVO T40, T41, T42, T43, T60, T61. =====590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,=====690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-RW (nuốt) ATA DELL 1330, 1310, 1510, 1530, 1320 … cực hiếm =====590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,=====690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-RW (nuốt) SATA DELL 1537, 1535, 1720, 1555 …. cực hiếm =====590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,=====690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-RW (nuốt) ATA APPLE A1181, A1260 … MACBOOK PRO đời 2006-2008. cực hiếm =====790,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,=====990,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVDRW (nuốt) SATA APPLE A1278… MACBOOK PRO PIN nằm trong 2008 – 2016. =====790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,=====1,290,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

DVD-RW SATA IBM-LENOVO T400, T410, SL400, SL410, T500, SL510…cực hiếm. =====590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,=====790,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

DVD-RW SATA DELL, E4300, E6400… (cực hiếm=====590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,=====690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

DVD-RW SATA SONY SB (HIẾM) =====690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,=====890,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

THAY Ổ CỨNG – HDD – SSD LAPTOP DELL
HDD 40Gb SATA===== call bảo hành 3 thang
HDD 60Gb SATA. ===== call bảo hành 3 thang
HDD 80Gb SATA. ===== call bảo hành 3 thang
HDD 100Gb SATA. ===== call bảo hành 3 thang

HDD 120GB SATA ===== 550,000 bảo hành 3 tháng

HDD 160GB SATA ===== 750,000 bảo hành 3 tháng

HDD 250GB SATA ===== 950,000 bảo hành 3 tháng

HDD 320GB SATA ===== 1,090,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,290,000 loại zin bảo hành 9 tháng

HDD 500GB SATA ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,690,000 loại zin bảo hành 9 tháng

HDD 750GB SATA ===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng  ===== 1,890,000 loại zin bảo hành 9 tháng

HDD 1TB SATA ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng  ===== 2,090,000 loại zin bảo hành 9 tháng

SSD 120GB 2.5 =====  1,690,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 1,890,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD 240GB 2.5 (DISAIN) ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 2,790,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD 240GB 2.5 (PNY) ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 2,990,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD 480GB 2.5 ===== 4,290,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 4,590,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 128GB (1 KHE) ===== 2,490,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 2,690,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 256GB (1 KHE) =====  3,790,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 3,990,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 240GB (2 KHE) INTEL =====  3,190,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 3,390,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 512GB (1 KHE) ===== 5,190,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 5,390,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 512GB (2 KHE) ===== 4,990,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 5,290,000 loại zin bảo hành 12 tháng

THAY RAM LAPTOP DELL

 DDR2 512MB/533 (4200)===== 150,000 loại ram zin tháo máy , ===== 190,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR2 1G/667 (5300) =====190,000 loại ram zin tháo máy , ===== 290,000 loại ram zin chính hãng mới 100%

DDR2 1G/800 (6400) PYN, SAMSUNG, MT, NANYA, KINGSTON, AVANT…=====190,000 loại ram zin thao máy , ===== 290,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR2 2G/667 (5300) ===== 490,000 loại ram zin tháo máy , ===== 590,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR2 2G/800 (6400) =====490,000 loại ram zin tháo máy , ===== 590,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 2G/1066 (8500) =====590,000 loại ram zin tháo máy , ===== 690,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 2G/1333 (10600) =====590,000 loại ram zin tháo máy , ===== 690,000 loại ram zin chính hãng mới 100%

DDR3 2G/1600 (12800)  =====590,000 loại ram zin tháo máy, ===== 690,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 4G/1066 (8500) ===== 1,190,000 loại ram zin tháo máy , ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 4G/1333 (10600) ===== 1,190,000 loại ram zin tháo máy, ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 4G/1600 (12800) KINGSTON , RAMMAXELL , SAMSUNG…===== 1,190,000 loại ram zin tháo thao máy , ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3L 4G/1600 (12800) KINGSTON , RAMMAXELL , SAMSUNG…===== 1,190,000 loại ram zin tháo thao máy , ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3L 8G/1600 (12800) KINGSTON, ADATA … ===== 2,090,000 loại ram zin tháo máy , ===== 2,290,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR4 8G/2133P SKHYNIX, SAMSUNG … ===== 2,390,000 loại ram zin tháo máy , ===== 2,590,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

THAY CARD WIFI LAPTOP DELL

Wifi sd card ,chuẩn lới dùng laptop core 2 =====390,000 bảo hành 1 tháng ,Intel2100 chuyên dùng cho HP, TOSHIBA,IBM,LENOVO,SONY, DELL,ACER,ASUS,SAMSUNG,NEC loại lớn đời cũ thông dụng…

Wifi mini card ,chuẩn lới dùng laptop core i3-i5-i7 ===== 490,000 bảo hành 1 tháng , chuyên dùng cho HP, TOSHIBA,IBM,LENOVO,SONY, DELL,ACER,ASUS,SAMSUNG,NEC …

Mini đời mơi dùng cho máy đời mới HP,DELL,SONY,LENOVO… i3-i5-i7===== call bảo hành 1 tháng, chuyên dùng cho HP, TOSHIBA,IBM,LENOVO,SONY, DELL,ACER,ASUS,SAMSUNG,NEC

Mini siêu nhỏ dùng riêng cho MACBOOK Pro, Air 2010- 2011 – 2012 -2013 dòng core2, i3, i5 i7…=====1,190,000 loại linh kiện bh 1 tháng, =====1,450,000 loại zin chính hãng theo máy, khó thay nằm dưới main hoặc trên cao áp. bảo hành 1 tháng,