BẢNG GIÁ LINH KIỆN VÀ SỬA MACBOOK

THAY MÀN HÌNH + MẶT KÍNH MACBOOK

Thay màn hình LCD (MACBOOK AIR) đời core 2 LCD 11.6 INCH LED ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, ===== 1,710,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD (MACBOOK AIR) đời CORE i3-i5-i7 LCD 11.6 INCH LED ===== 5,270,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 6,060,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD (MACBOOK AIR) đời 2009 LCD 13.3 INCH LED SLIM ===== 2,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng ===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng

Thay màn hình LCD (Macbook Pro A1342 & A1278 ) LCD 13.3 INCH LED SLIM ===== 1,890,000 loại linh kiệ ===== 2,1900,000 loại zin chính hãng bảo hành 3 tháng 

Thay màn hình LCD (Macbook Pro A1342 & A1278 ) LCD 13.3" NGUYÊN BỆ ===== 3,790,000 loại linh kiện =====3,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 1 tháng 

Thay màn hình LCD (Apple Macbook Air Retina 12" 2015-2016 A1534) === 6,390,000 loại linh kiện, ===== 6,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 3 tháng 

Thay màn hình LCD (Apple Macbook Air Retina 12" 2015-2016 A1534) NGUYÊN CỤM đủ màu ===== call loại linh kiện, ===== 11,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 3 tháng 

Thay màn hình LCD (MACBOOK AIR A1369) LCD 13.3 INCH LED SLIM  ===== 6,090,000 loại linh kiện  ===== 6,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 3 tháng 

Thay màn hình LCD (Macbook Pro 13 "A1425 2012 2013 Retina ) LCD 13.3 INCH LED ===== 4,990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng =====  5,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD (Macbook Pro 13 "A1425 2012 2013 Retina ) NGUYÊN BỆ LCD 13.3 INCH LED ===== 8,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng ===== 8,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng

Thay màn hình LCD (Macbook Air 13.3 "A1466 2012 2013 2014 2015) ===== 7,290,000 loại linh kiện , ===== loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng

Thay màn hình LCD (Macbook Air 13.3 "A1466 2012) nguyên cụm ===== 8,290,000 loại linh kiện , ===== loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng

Thay LCD  (MACBOOK AIR RETINA 2014) NGUYÊN BỆ LCD 13.3 INCH LED ===== 10,630,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng, 12,220,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD (MACBOOK PRO 13" Retina A1502 2013-2014) LCD 13.3 INCH LED ===== 6,690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng ===== 6,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD (MACBOOK PRO 13" Retina A1502 2015) LCD 13.3 INCH LED ===== 6,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng ===== 6,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng  

Thay màn hình LCD (APPLE A1286) SLIM LCD 15.4 LED SLIM===== 2,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng ===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD (APPLE RETINA 2012 – 2013) A1398 LCD 15.4 LED ===== 6,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng ===== 6,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng

Thay màn hình LCD (APPLE 2013) A1645 NGUYÊN CỤM ===== 4,490,000 loại linh kiện ===== 4,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 3 tháng

Thay màn hình LCD (APPLE RETINA 2015) A1398 LCD 15.4 LED  ===== 6,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng =====  6,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD (APPLE RETINA 2012) A1398 LCD 15.4 LED NGUYÊN BỆ===== 8,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng =====  8,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD (APPLE RETINA 2013) LCD 15.4 LED NGUYÊN BỆ ===== 8,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng ===== 8,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay màn hình LCD (APPLE A1126,A1260,1266) LCD 15.4 LED ===== 2,690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng===== 2,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng 

Thay MẶT KÍNH APPLE 13" ===== 990,000 loại linh kiện , ===== 1,290,000 loại zin chính hãng 

Thay MẶT KÍNH APPLE 15"===== 1,090,000 loại linh kiện , =====1,290,000 loại zin chính hãng 

Thay MẶT KÍNH APPLE 17" ===== 1,290,000 loại linh kiện , ===== 1,490,000 loại zin chính hãng 

THAY BÀN PHÍM – KEYBOARD MACBOOK

Thay bàn phím keyboard MACBOOK PRO 15" A1150 A1211 A1226 A1260 (có đèn) ===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard MACBOOK A1185 A1181 (màu trắng ) ===== 1,290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,490,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard MACBOOK A1185 A1181 (màu trắng ) nguyên bệ ===== 1,5900,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard MACBOOK A1185 A1181 (màu đen ) nguyên bệ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook A1369 , A1466 (tiếng anh ) ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , =====1,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook A1369 , A1466 (châu âu ) ===== 1,090,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , =====1,290,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Macbook A1369, A1466 (tiếng anh ) (có đèn)===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,890,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Macbook A1369, A1466 (japan ) (nguyên bệ)===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 2,390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard MacBook Air 11'' A1370 A1465 (tiếng anh )===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard MacBook Air 11'' A1370 A1465 (châu âu) ===== 1,090,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , =====1,290,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard MacBook 12'' 1534 (có đèn) ===== 3,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , =====3,690,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard macbook Pro Retina MacBook A1502 MF843(tiếng anh ) ===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,090,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard macbook Pro Retina MacBook A1502 MF843(châu âu) ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook Pro 15" A1398 Retina (tiếng anh ) =====1,090,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,290,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Macbook Pro 15" A1398 Retina (châu âu) ===== 1,590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,790,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook Pro 15" A1398 Retina (tiếng anh )(có đèn) ===== 1,990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 2,290,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook 13" A1342 (màu Trắng )===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,990,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook 13" A1342 (màu Trắng-japan-nguyên bệ )===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 2,390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook Pro A1425 (tiếng anh + Châu âu )===== 1,390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

 Thay bàn phím keyboard Macbook A1237 ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Macbook A1286 (2009 2010 2011 Mid 2012) (tiếng anh )===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 990,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook A1286 (2009 2010 2011 Mid 2012)  (châu âu ) ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook A1286 (2008) (tiếng anh + châu âu)===== 1,390,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,590,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook A1286 (2009 2010 2011 Mid 2012) (tiếng anh + nguyên bệ )===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,990,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook A1297 (tiếng anh ) ===== 1,090,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,290,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook A1297 (tiếng anh ) (có đèn)===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 2,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng

Thay bàn phím keyboard Macbook A1297 (japan + nguyên bệ ) ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 2,090,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook A1278 (tiếng anh) =====890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 990,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook A1278 (châu âu )===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , =====1,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook A1278 (japan + nguyên bệ )===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 2,190,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

Thay bàn phím keyboard Macbook A1278 (tiếng anh + nguyên bệ )===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 2,390,000 loại zin chính hãng đệm phím bấm nhẹ hơn bảo hành 9 tháng 

THAY PIN – BATTERY MACBOOK

A1175 Thay pin Battery APPLE 1175 A1150 A1226 A1211 A1260 MA348===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

A1189 Thay pin Battery APPLE A1189 A1229 ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1280 Thay pin Battery APPLE 1280 ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1281 Thay pin Battery APPLE 1281 ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1286 Thay pin Battery Macbook A1286 , A1382 ===== 1,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1309 Thay pin Battery Apple MacBook Pro 17 "A1297 (2009-2010) ZIN ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1322 Thay pin Battery MacBook Pro 13.3" A1322 A1278===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

A1321 Thay pin Battery Apple MacBook Pro 15"  A1321 ===== 1,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1342 Thay pin Battery Apple MacBook A1342 , A1331 ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1370 Thay pin Battery Apple Macbook Air 11" A1370 A1406 A1495 A1465===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định 

A1377 Thay pin Battery Apple Macbook Air 11" (2012-2013) A1377 A1369 ===== 1,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,890,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1375 Thay pin Battery Apple Macbook Air 11" A1375 ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1417 Thay pin Battery MacBook Pro A1398 15 " (2012-2013) Retina ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1496 Thay pin Battery MacBook Air 11" A1466 A1496 (2015)===== 1,590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1237 Thay pin Battery Macbook Air 13" A1245, A1304 ===== 1,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1437 Thay pin Battery MacBook Pro 13 "Retina A1425 ===== 2,090,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,290,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1493 Thay pin Battery Apple MacBook Pro Retina 13" (2013-2014) A1502 A1493 ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn

A1582 Thay pin Battery Apple MacBook Pro Retina 13" (2015) A1502 A1582 ===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1494 Thay pin Battery Apple MacBook Retina 13" A1398 A1494 A1417 (2013-2014)  ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,090,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1185 Thay pin Battery APPLE 1185 A1181 ===== 1,790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,990,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1618 Thay pin Battery APPLE MacBook Pro  15" A1398 Retina 2015  ===== 3,390,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 3,590,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

A1534 Thay pin Battery APPLE MacBook Pro 12" A1534 A1527  ===== 3,290,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 4,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

1383 Thay pin Battery APPLE MacBook Pro 17" UNIBODY A1297 (2011)  ===== 2,190,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 2,390,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

Thay pin Battery APPLE A1185 A1181 ===== 990,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 1,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng sạc không nóng máy dòng điện ổn định hơn 

THAY SẠC – ADAPTER MACBOOK

SẠC ADAPTER APPLE 60W-2009 (16.5V-3.65A) chính hãng ===== 750,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 850,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER APPLE 60W – 2012(16.5V-3.65A) chính hãng (MagSafe 2) ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER APPLE 45W-2012 (14.85v-3.05A) chính hãng (MagSafe 2) ===== 750,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 850,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER APPLE 45W – 2009 (14.5V-3.1A) chính hãng ===== 750,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 850,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER APPLE 85W – 2009 (18.5V- 4.6A) chính hãng ===== 850,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 950,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER APPLE 85W – 2012 (20v-4.25A) chính hãng (MagSafe 2) ===== 890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER APPLE G4 65w (24.5V-1.875A) ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER APPLE G4 65w (24.5V-2.65A) ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 790,000 loại zin chính hãng bảo hành 6 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER APPLE 29W (14.5V-2.0A) TYPE-C chính hãng ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 1,690,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER APPLE 61W (20.3V-3A) TYPE-C chính hãng ===== 2,290,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,490,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

SẠC ADAPTER APPLE 87W (20.2V-4.3A) TYPE-C chính hãng ===== 2,590,000 linh kiện bảo hành 6 tháng,===== 2,790,000 loại zin chính hãng bảo hành 9 tháng, SẠC ổn định nguồn điện hơn ,không nóng máy không nóng pin.

THAY QUẠT – FAN MACBOOK

THAY LOA MACBOOK

THAY LOA MACBOOK 12.0" A1534 MF855LL-A MF865LL-A MLHA2LL-A MLHC2LL-A BTO-CTO ===== 2.190.000 loại linh kiện , ===== 2.390.000 loại chính hãng bảo hành 3 tháng

THAY LOA MACBOOK PRO RETINA 15.0 A1398 MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698 ME293 BTO/CTO ME294 ME874 MGXA2LL/A MGXC2LL-A MGXG2LL-A MJLQ2LL-A MJLT2LL-A MJLU2LL-A  ===== 1.790.000 loại linh kiện , ===== 1.990.000 loại chính hãng bảo hành 3 tháng

THAY LOA MACBOOK RETINA A1502 ME864LL-A ME865LL-A ME866LL-A ME867LL-A MGX72LL-A MGX92LL-A MGXD2LL-A MF839LL-A MF841LL-A MF843LL-A ===== 1.590.000 loại linh kiện , ===== 1.790.000 loại chính hãng bảo hành 3 tháng

THAY LOA MACBOOK PRO RETINA A1425 13.0" 2012 2013 MD212LL-A MD213 ME662LL-A BTO-CTO ===== 1.790.000 loại linh kiện , ===== 1.990.000 loại chính hãng bảo hành 3 tháng

THAY LOA MACBOOK 17.0" A1297 MB604 MC226 MC024 MC725 MD311 2008 2009 2010 2011   ===== 1.590.000 loại linh kiện , ===== 1.790.000 loại chính hãng bảo hành 3 tháng

THAY LOA MACBOOK PRO A1286 15.4" 2010 2011 2012 MC371 MC372 MC373 BTO/CTO MC721 MC723 MD035 MD318 MD322 MD103 MD104 BTO-CTO  ===== 1.390.000 loại linh kiện , ===== 1.590.000 loại chính hãng bảo hành 3 tháng

THAY LOA MACBOOK 15.0" 2008 2009 MB470 MB471 MC026 MC118 MB985 MB986 BTO/CTO ===== 1.390.000 loại linh kiện , ===== 1.590.000 loại chính hãng bảo hành 3 tháng

THAY LOA MACBOOK PRO A1278 13.3 MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102 2011 2012 604-1675-16 609-0310-12 A9 ===== 1.390.000 loại linh kiện , ===== 1.590.000 loại chính hãng bảo hành 3 tháng 

THAY LOA MACBOOK PRO 13.3INCH A1278 2008 2009 2010 MB466 MB467 MB990 MB991 MC374 MC375 ===== 1.390.000 loại linh kiện , ===== 1.590.000 loại chính hãng bảo hành 3 tháng 

THAY Ổ DVD MACBOOK

CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD) SATA ===== 390,000 bảo hành 3 tháng
CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD)slim SATA=====
390,000 bảo hành 3 tháng
CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD)slim SATA (apple)=====
590,000 bảo hành 3 tháng
BOX DVDRW SATA =====
390,000 dùng đi động cho các dòng máy không có DVD bảo hành 3 tháng

DVD-RW ATA===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng ,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền bảo hành 6 tháng (90% thông dụng máy dual core và core2 )DELL, HP, ACER, ASUS SONY, GATEWAY, TOSHIBA, LENOVO… (chung mặt nạ) Bán DVD Thay DVD RW cho laptop giá rẻ uy tín lấy liền

DVD-RW SATA ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền bảo hành 6 tháng (90% thông dụng máy dual core và core2 )DELL, HP, ACER, ASUS SONY, GATEWAY, TOSHIBA, LENOVO… (chung mặt nạ) Bán DVD Thay DVD RW cho laptop giá rẻ uy tín lấy liền

DVD RW (slim) ATA===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng Dòng máy mỏng Sony, HP, Toshiba …(siêu mỏng cho các dòng hiếm)

DVD RW (slim) SATA===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng Dòng máy mỏng Sony, HP, Toshiba …(siêu mỏng cho các dòng hiếm)

DVD RW, (nuốt) ATA LENOVO Y400, 410, Y410… cực hiếm ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD RW, (nuốt) SATA LENOVO SATA Y430, Y450, Y460… cực hiếm ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-CDRW (IBM) ATA LENOVO T40, T41, T42, T43, T60, T61. ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-RW (nuốt) ATA DELL 1330, 1310, 1510, 1530, 1320 … cực hiếm ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-RW (nuốt) SATA DELL 1537, 1535, 1720, 1555 …. cực hiếm ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVD-RW (nuốt) ATA APPLE A1181, A1260 … MACBOOK PRO đời 2006-2008. cực hiếm ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 1 tháng,===== 990,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 3 tháng

DVDRW (nuốt) SATA APPLE A1278… MACBOOK PRO PIN nằm trong 2008 – 2016. ===== 790,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,=====1,290,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

DVD-RW SATA IBM-LENOVO T400, T410, SL400, SL410, T500, SL510…cực hiếm. ===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 790,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

DVD-RW SATA DELL, E4300, E6400… (cực hiếm===== 590,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 690,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

DVD-RW SATA SONY SB (HIẾM) ===== 690,000 loại linh kiện bảo hành 3 tháng,===== 890,000 loại zin chính hãng mắc đọc siêu bền,bảo hành 6 tháng

BOX DVD ATA ===== 390,000 bảo hành 3 tháng

BOX DVD SATA  ===== 390,000 bảo hành 3 tháng

BOX CHUYỂN SSD 1.8 SANG 2.5  ===== 390.000 bảo hành 1 tháng

THAY Ổ CỨNG – HDD – SSD MACBOOK- IMAC- IMAC MINI

CHUYÊN NÂNG CẤP :

SSD MACBOOK RETINA 15" A1398 2013 2014 2015 128GB 256GB 512GB ME293 ME294 ME874 MGXA2 MGXC2 MGXG2 MJLQ2 MJLT2 MJLU2 BTO CTO call

SSD MACBOOK PRORETINA 13" 15" 2016 2017 128GB 256GB 512GB PCIE MLL42 MLH12 MLH32 MLH42 BTO CTO call

SSD MACBOOK RETINA 13" A1502 2013 2014 2015 ME664 ME866 ME867 MGX72 MGX92 MGXD2 MF839 MF841 MF843 call

SSD 128 256 512 GB MACBOOK PRO RETINA MC975 MC976 A1398 2012 2013 15" call

SSD MACBOOK PRO RETINA A1425 13.3" MD212 ME662 BTO CTO 128GB 256GB 512GB call

SSD MACBOOK AIR 2015 2016 MJVM2 MJVE2 MJVF2 BTO CTO A1466 13.3" 128 256 512GB call

SSD MACBOOK AIR 2012 A1466 A1465 MD223 MD845 MD628 MD231 MD846 11" 13" 128GB 256GB 512GB call

SSD MACBOOK AIR 13" 128GB 256GB 512GB A1369 CHO MACBOOK AIR 2010 2011 MC503 MC905 MC965 MD226 MD508 call

SSD MACBOOK AIR A1370 11.6" LATE 2010 MID 2011 MC505 MC906 MC968 MD214 EMC 2393 2472 128GB 256GB 512GB call

HDD 120GB SATA ===== 550,000 bảo hành 3 tháng

HDD 160GB SATA ===== 750,000 bảo hành 3 tháng

HDD 250GB SATA ===== 950,000 bảo hành 3 tháng

HDD 320GB SATA ===== 1,090,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,290,000 loại zin bảo hành 9 tháng

HDD 500GB SATA ===== 1,490,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng , ===== 1,690,000 loại zin bảo hành 9 tháng

HDD 750GB SATA ===== 1,690,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng  ===== 1,890,000 loại zin bảo hành 9 tháng

HDD 1TB SATA ===== 1,890,000 loại linh kiện bảo hành 6 tháng  ===== 2,090,000 loại zin bảo hành 9 tháng

SSD 120GB 2.5 =====  1,690,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 1,890,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD 240GB 2.5 (DISAIN) ===== 2,590,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 2,790,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD 240GB 2.5 (PNY) ===== 2,790,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 2,990,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD 480GB 2.5 ===== 4,290,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 4,590,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 128GB (1 KHE) ===== 2,490,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 2,690,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 256GB (1 KHE) =====  3,790,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 3,990,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 240GB (2 KHE) INTEL =====  3,190,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 3,390,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 512GB (1 KHE) ===== 5,190,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 5,390,000 loại zin bảo hành 12 tháng

SSD M2 SATA 512GB (2 KHE) ===== 4,990,000 loại linh kiện bảo hành 9 tháng  ===== 5,290,000 loại zin bảo hành 12 tháng

THAY RAM MACBOOK

DDR2 512MB/533 (4200)===== 150,000 loại ram zin tháo máy , ===== 190,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR2 1G/667 (5300) =====190,000 loại ram zin tháo máy , ===== 290,000 loại ram zin chính hãng mới 100%

DDR2 1G/800 (6400) PYN, SAMSUNG, MT, NANYA, KINGSTON, AVANT…=====190,000 loại ram zin thao máy , ===== 290,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR2 2G/667 (5300) ===== 490,000 loại ram zin tháo máy , ===== 590,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR2 2G/800 (6400) =====490,000 loại ram zin tháo máy , ===== 590,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 2G/1066 (8500) =====590,000 loại ram zin tháo máy , ===== 690,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 2G/1333 (10600) =====590,000 loại ram zin tháo máy , ===== 690,000 loại ram zin chính hãng mới 100%

DDR3 2G/1600 (12800)  =====590,000 loại ram zin tháo máy, ===== 690,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 4G/1066 (8500) ===== 1,190,000 loại ram zin tháo máy , ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 4G/1333 (10600) ===== 1,190,000 loại ram zin tháo máy, ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3 4G/1600 (12800) KINGSTON , RAMMAXELL , SAMSUNG…===== 1,190,000 loại ram zin tháo thao máy , ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3L 4G/1600 (12800) KINGSTON , RAMMAXELL , SAMSUNG…===== 1,190,000 loại ram zin tháo thao máy , ===== 1,390,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR3L 8G/1600 (12800) KINGSTON, ADATA … ===== 2,090,000 loại ram zin tháo máy , ===== 2,290,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

DDR4 8G/2133P SKHYNIX, SAMSUNG … ===== 2,390,000 loại ram zin tháo máy , ===== 2,590,000 loại ram zin chính hãng mới 100% 

THAY CARD WIFI MACBOOK

Wifi sd card ,chuẩn lới dùng laptop core 2 ===== 390,000 bảo hành 1 tháng ,Intel2100 chuyên dùng cho HP, TOSHIBA,IBM,LENOVO,SONY, DELL,ACER,ASUS,SAMSUNG,NEC loại lớn đời cũ thông dụng…

Wifi mini card ,chuẩn lới dùng laptop core i3-i5-i7 ===== 490,000 bảo hành 1 tháng , chuyên dùng cho HP, TOSHIBA,IBM,LENOVO,SONY, DELL,ACER,ASUS,SAMSUNG,NEC …

Mini đời mơi dùng cho máy đời mới HP,DELL,SONY,LENOVO… i3-i5-i7===== call bảo hành 1 tháng, chuyên dùng cho HP, TOSHIBA,IBM,LENOVO,SONY, DELL,ACER,ASUS,SAMSUNG,NEC

Mini siêu nhỏ dùng riêng cho MACBOOK Pro, Air 2010- 2011 – 2012 -2013 dòng core2, i3, i5 i7…===== 1,190,000 loại linh kiện bh 1 tháng, ===== 1,450,000 loại zin chính hãng theo máy, khó thay nằm dưới main hoặc trên cao áp. bảo hành 1 tháng,