Bảng Giá Thay Bàn Phím Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR400 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR400 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR42 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR420 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR43 6M Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR460 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR600 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR61 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR62 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR640 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR70 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR700-012US Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR72 6M Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR72 6ML Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CR72 7ML Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX420 Tại Quận 2 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX420-0137 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX420-062XVN Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX420-1453 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX420MX Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX480 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX480 46 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX61 2QC Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX61 2QF Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX61-2PF Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX61-2QF Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX62 2QD Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX62 6QD Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX62 6QL Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX62 7QL Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX70 2OC Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX70 2OD Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX70 2QF Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX700-020US Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX700-053US Tại Quận 6 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX70-2PF Tại Quận 3 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX70-2QF Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX72 6QD Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX72 6QL Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI CX72 7QL Quận Phú Nhuận 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI E7235-295US Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI EX460-037XVN Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI EX460X Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI EX460X-003VN Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI EX465 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI FX400 Tại Quận 12 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI FX400-069XVN Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI FX400-1481 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI FX600MX-0113 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE40 20L Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE40 2OC Tại Quận 3 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE40 2OL Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE40 2PC Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 0NC Quận Bình Thạnh 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 0ND Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2MSI Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2OC Quận Bình Thạnh 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2OD Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2OE Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2PC Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2PE Quận Phú Nhuận 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2PF Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2PG Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2PL Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2QD Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 2QE Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60 Apache Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE600 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60-2PC Apache Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60-2PL Apache Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE60-2QD Apache Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE603 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 2QC Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 2QD Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 2QE Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 2QF Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 2QL Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 6QC Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 6QD Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 6QE Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 6QF Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 6QL Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 7RD Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62 7RE Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62-2QD Apache Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62MVR 7RG Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62VR 6RF Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62VR 7RF Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE62VR 7RF Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE63 7RC Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE63 7RD Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE63VR 7RE Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE63VR 7RF Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70 0NC Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70 0ND Tại Quận 11 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70 2OC Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70 2OE Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70 2PC Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70 2PE Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70 2PL Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70 2QD Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70 2QE Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70 Apache Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE700 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70-0NC Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE70-2QD Apache Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 2QC Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 2QD Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 2QE Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 2QF Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 2QL Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 6QC Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 6QD Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 6QE Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 6QF Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 6QL Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 7RD Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72 7RE Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72MVR 7RG Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72VR 6RF Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE72VR 7RF Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE73 7RC Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE73 7RD Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE73VR 7RE Tại Quận 1 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GE73VR 7RF Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GF62 7RD Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GF62 7RE Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GF62VR 7RF Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GF72 7RD Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GF72 7RE Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GF72VR 7RF Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62 6QC Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62 6QD Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62 6QE Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62 6QF Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62 7QF Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62 7RD Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62 7RDX Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62 7REX Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62M 7RC Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62M 7RD Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62M 7RDX Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62M 7RE Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62M 7REX Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62MVR 7RFX Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL62VR 7RFX Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL72 6QC Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL72 6QD Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL72 6QE Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL72 6QF Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL72 7QF Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL72 7RD Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL72 7RDX Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL72 7REX Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL72M 7RDX Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL72M 7REX Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GL72VR 7RFX Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP60 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP60 2OD Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP60 2PE Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP60 2QE Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP60 2QF Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP60-2QF 896 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62 2QD Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62 2QE Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62 6QE Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62 6QF Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62 7QF Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62 7RDX Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62 7RE Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62 7REX Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62M 7RD Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62M 7RDX Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62M 7REX Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP62MVR 7RFX Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP70 2OD Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP70 2PE Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP70 2QE Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP70 2QF Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP70 Leopard Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72 2QD Tại Quận 10 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72 2QE Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72 6QE Tại Quận 2 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72 6QF Tại Quận 4 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72 7QF Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72 7RD Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72 7RDX Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72 7RE Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72 7REX Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72M 7RDX Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72M 7REX Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72MVR 7RFX Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72VR 6RF Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72VR 7RF Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GP72VR 7RFX Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS30 2M Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS32 6QE Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS40 6QD Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS40 6QE Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS43VR 6RE Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS43VR 7RE Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS60 2PC Tại Quận 1 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS60 2PE Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS60 2PL Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS60 2PM Tại Quận 1 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS60 2QC Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS60 2QD Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS60 2QE Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS60 6QC Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS60 6QD Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS60 6QE Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS60 Ghost Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS620 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS63 7RD Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS63 7RE Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS63VR 7RF Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS63VR 7RG Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 2OC Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 2OD Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 2OD Quận Tân Phú 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 2PC Quận Bình Thạnh 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 2PE Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 2QC Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 2QD Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 2QE Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 6QC Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 6QD Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 6QE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS70 STEALTH Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS72 6QC Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS72 6QD Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS72 6QE Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS73 7RE Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS73VR 6RF Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS73VR 7RF Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GS73VR 7RG Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT60 0ND Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT60 0NE Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT60 2OC Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT60 2OD Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT60 2PC Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT60 2PE Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT60 2QD Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT60 2QE Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT62VR 6RD Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT62VR 6RE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT62VR 7RD Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT62VR 7RE Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT640 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT640-1656 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT70 0NC Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT70 0ND Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT70 0NE Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT70 2OC Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT70 2OD Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT70 2PC Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT70 2PE Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT70 2QD Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT70 DOMINATOR Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT70 DRAGON Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72 2PC Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72 2PE Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72 2QD Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72 2QE Tại Quận 2 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72 6QD Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72 6QE Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72 DOMINATOR Tại Quận 7 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72-2QD 1257 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72-2QD Dominator Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72-2QE Dominator Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72S 6QD Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72S 6QE Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72S 6QF Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72VR 6RD Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72VR 6RE Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72VR 7RD Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT72VR 7RE Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT73EVR 7RD Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT73EVR 7RE Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT73EVR 7RF Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT73VR 6RE Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT73VR 6RF Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT73VR 7RE Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT73VR 7RF Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT75VR 7RE Quận Phú Nhuận 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT75VR 7RF Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT80 2QC Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT80 2QD Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT80 2QE Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT80-2QD 237 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT80S 6QD Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT83VR 6RE Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT83VR 6RF Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT83VR 7RE Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GT83VR 7RF Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GV62 7RC Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GV62 7RD Tại Quận 12 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GV62 7RE Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GV62VR 7RF Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GV72 7RD Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GV72 7RE Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GV72VR 7RF Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GX60 Destroyer Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GX620 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GX630-001US Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GX633-044US Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GX633-070US Quận Bình Thạnh 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GX680 FHD Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI GX740-434US Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE60 2QD Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE60 2QE Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE60 6QD Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE60 6QE Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE60 7RD Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE62 7RD Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE70 2QD Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE70 2QE Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE70 6QD Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE70 6QE Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE70 7RD Tại Quận 8 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE72 7RD Tại Quận 4 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PE72 7RE Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PL60 7RD Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PL62 7RC Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI PL62 7RD Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI U140-N034 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WE62 7RI Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WE62 7RIX Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WE62 7RJ Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WE62 7RJX Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WE72 7RJ Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WE72 7RJX Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WS60 6QH Quận Phú Nhuận 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WS60 6QI Tại Quận 5 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WS60 6QJ Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WS60 7RJ Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WS63 7RK Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WS63VR 7RL Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WS72 6QH Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WS72 6QI Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WS72 6QJ Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WT72 6QI Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WT72 6QJ Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WT72 6QK Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WT72 6QL Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WT72 6QM Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WT72 6QN Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI WT73VR 7RM Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI X340-1352 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI X400-1462 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI X-Slim X340 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI X-Slim X350 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI X-Slim X400 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI X-Slim X420 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop MSI X-Slim X600 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại