Bảng Giá Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 300E5PS Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 2 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 6 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 Tại Quận 5 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP915S3G Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP915S3GI Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 PLUS Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940Z5LE Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E4E Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E5E Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E5GI Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E5JI Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E5U Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E5V Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP275E5E Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP470R5E Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP540U4E Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP680Z5E Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U3E Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP870Z5GE Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP880Z5E Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP930X2K Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP930X5J Quận Phú Nhuận 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP930X5JI Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X5JI Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG PRO Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG XE303C12 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N120 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N145 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N145-JP01RS Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N145-JP02DE Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N148 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N148 PLUS Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N150 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N150-HAV1US Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N150-JA02 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N210 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N210 PLUS Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N220 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N220 PLUS Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N220-JA02 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N220-JP01NL Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N310 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N510 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NB30 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC108 Tại Quận 4 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC110 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC110-A01US Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC208 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC210 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG N110 Tại Quận 3 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-NB30 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-NB30P Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-NC10 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-NC20 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-NF210 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NF210 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 Tại Quận 10 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 Tại Quận 3 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 Tại Quận 10 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 Tại Quận 11 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 Quận Bình Thạnh 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 7 SPIN Quận Phú Nhuận 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U3L Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U3M Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U5L Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U5M Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 Quận Phú Nhuận 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP910S3L Quận Tân Phú 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 PRO Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X3M Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X5M Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940Z5L Tại Quận 8 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 SERIES Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG M Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 Tại Quận 7 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-P460I Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-P480 Tại Quận 10 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-P560E Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-P560I Quận Phú Nhuận 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-P580 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q310I Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q320E Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q430 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q430E Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q430H Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q530 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX410 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX411H Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX411I Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R430I Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R440I Quận Phú Nhuận 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R480I Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R519 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R522 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R530 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R530CE Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R540E Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R540I Tại Quận 10 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R580E Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R580I Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R610 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R620E Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R730C Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R780E Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R780VE Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC510E Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC512 Tại Quận 12 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC512I Tại Quận 11 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RF510E Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RF511 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RF710E Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RF711 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV510I Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV511I Tại Quận 6 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV515I Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV520I Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV711I Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV720I Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-SF310 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-SF410 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-SF411I Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-SF510 Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-X360 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-X460 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-X460I Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP R431 Tại Quận 10 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4A Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4C Tại Quận 3 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4Z Quận Bình Thạnh 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E5AI Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E5C Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E5KJ Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E5M Tại Quận 2 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E5PS Quận Tân Phú 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E7A Tại Quận 8 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300U1A Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300V4A Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300V5A Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300V5AI Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305E5A Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305E7A Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305E7AI Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305U1A Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305V5A Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305V5AI Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP350E5C Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP350E7C Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-350U2B Quận Bình Thạnh 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP350U2Y Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP350V5C Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP355E5C Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP355E7C Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP355V5C Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP365E5C Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP470R4E Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500E5A Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500P4A Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500P4C Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R3M Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R4K Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5H Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5L Tại Quận 9 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5LA Tại Quận 6 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5M Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500V5C Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530E5M Quận Tân Phú 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530U3B Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530U3C Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530U4B Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530U4C Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP535U4C Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP550P5C Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP550P7C Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700G7A Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700G7C Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z3A Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-700Z3A Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z3AH Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z3CH Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z4A Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z5A Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z5AH Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z5B Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Quận Tân Phú 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP780Z5E Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP800G5H Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP800G5M Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3A Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3B Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3C Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3D Tại Quận 1 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3E Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3F Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3G Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X4B Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X4C Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X4D Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5L Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5LI Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP905S3GI Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q310 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN Tại Quận 10 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q430 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX411 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX412 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX511 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439 Quận Tân Phú 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN Tại Quận 7 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439E Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC408 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN Tại Quận 3 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC418 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV409 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Quận Tân Phú 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV509 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV520 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-S3510 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-300V4A Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-300V5A Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT370 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-900X3A Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M Tại Quận 12 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S Tại Quận 2 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-RC520 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-SF311 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG P430 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG P460 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG P480 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG P530 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG P560 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG P580 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG PV510 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q320 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q428 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q428-DS02 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q428E Tại Quận 8 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q430E Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q430H Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q430-JU01 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG QX311 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG QX411H Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG QX412 Tại Quận 8 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R409 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R428 Tại Quận 9 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R429 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R430 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R439 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R439-DA04 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R440 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R467 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R480 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R510 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R519 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R522 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R530 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R538 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R540 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R580 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R610 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R620 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R720 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R730 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG R780 Tại Quận 2 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC410 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-A01VN Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-A02VN Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-A04VN Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-S05VN Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-S07VN Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Quận Thủ Đức 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-S09VN Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC510 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC512 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RF510 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RF710 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RF710 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RF711 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RF712 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV408 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV408-A01VN Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV409-S01VN Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV411 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV411-A01IN Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV509 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV515 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV520 Quận Thủ Đức 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV711 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV720 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SENS Q45 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF310 Tại Quận 8 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF410 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF410-S03VN Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF411 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF510 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF510-S02DE Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG X10 Quận Bình Thạnh 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG X120 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG X360 Tại Quận 5 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG X460 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SAMSUNG XE500 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SASMUNG NP-Q320 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop SASMUNG NP-Q530 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .