BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN MÁY TÍNH BẢNG BLACKBERRY

Để tìm báo giá linh kiện cần tìm Quý khách nhấn tổ hợp phím Ctrl + F -> Nhập nội dung cần tìm vào ô tìm kiếm sau đó nhân Enter để hiển thị kết quả!

BLACKBERRY      ĐIỆN THOẠI + MÁY TÍNH BẢNG (đã bao công kỹ thuật)

STT Báo đúng giá – Sửa đúng bệnh – Giao đúng hẹn GIÁ*1000  

BH

1 Blackberry Playbook – Cảm ứng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.300 Bao test tại chỗ
2 Blackberry Playbook – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.300 Bao test tại chỗ
3 9900 / 9930 – Vỏ full zin mới 100% ( đen, trắng )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 800 Bao test tại chỗ
4 9900 / 9930 – Điệm phím   uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 650 Test tại chỗ
5 9900 / 9930 – Nút cảm ứng 4 chiều  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 400 Test tại chỗ
6 9900 / 9930 – Cảm ứng màu đen, màu trắng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 850 01 Tháng
7 9900 / 9930 – 002 – Màn hình màu trắng, full nguyên bộ có luôn cảm ứng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.300 Bao test tại chỗ
8 9900 / 9930 – 001 – Màn hình màu trắng, full nguyên bộ có luôn cảm ứng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.300 Bao test tại chỗ
9 9900 / 9930 – 002 – Màn hình màu đen, full nguyên bộ có luôn cảm ứng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.300 Bao test tại chỗ
10 9900 / 9930 – 001 – Màn hình màu đen, full nguyên bộ có luôn cảm ứng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.300 Bao test tại chỗ
11 9850 / 9860 – Nút cảm ứng 4 chiều  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 500 Test tại chỗ
12 9850 / 9860 – Cảm ứng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 950 Bao test tại chỗ
13 9860 / 9850 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.200 Bao test tại chỗ
14 9810 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.300 Bao test tại chỗ
15 9800 – vỏ full zin mới 100% ( đen, trắng)  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 650 Test tại chỗ
16 9800 – Dây nguồn  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 700 Test tại chỗ
17 9800 – Cảm ứng đen, trắng có luôn miếng dán cảm ứng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 600 Bao test tại chỗ
18 9800 – 002 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 900 Bao test tại chỗ
19 9800 – 001 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 900 Bao test tại chỗ
20 9790 – vỏ full zin mới 100% ( vỏ mặt trước không có cảm ứng )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 850 Test tại chỗ
21 9790 – vỏ full zin mới 100% ( bao gồm vỏ mặt trước có luôn cảm ứng )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.300 Test tại chỗ
22 9790 – Cảm ứng có luôn vỏ mặt trước   uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.100 Bao test tại chỗ
23 9790 – 002 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.450 Bao test tại chỗ
24 9790 – 001 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.450 Bao test tại chỗ
25 9780 – vỏ full zin mới 100% ( đen , trắng )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 550 Test tại chỗ
26 9700 – vỏ full zin mới 100% ( đen , trắng )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 550 Test tại chỗ
27 9700 / 9780 – Nút cảm ứng 4 chiều   uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 300 Test tại chỗ
28 9700 / 9780 – 002 – Màn hình đen, trắng ( thử tại chỗ )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.100 Bao test tại chỗ
29 9700 / 9780 – 004 – Màn hình ( thử tại chỗ )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.100 Bao test tại chỗ
30 9700 / 9780 – 001 – Màn hình ( thử tại chỗ )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.100 Bao test tại chỗ
31 9650 – vỏ full zin mới 100%   uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 550 Test tại chỗ
32 9650 – Nút cảm ứng 4 chiều  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 250 Test tại chỗ
33 9630 – vỏ full zin mới 100%   uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 600 Test tại chỗ
34 9630 / 9650 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.100 Bao test tại chỗ
35 9550 – vỏ full zin mới 100%  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 600 Bao test tại chỗ
36 9550 / 9520 – Cảm ứng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 700 Bao test tại chỗ
37 9550 / 9520 – Màn hình ( full nguyên bộ có luôn Cảm ứng )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 800 Bao test tại chỗ
38 9500 / 9530 – vỏ full zin mới 100%  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 600 Test tại chỗ
39 9500 / 9530 – Cảm ứng ( đây là sản phẩm hàn , quý khách nên cân nhắc kĩ trứơc khi mua )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 600 Test tại chỗ
40 9500 / 9530 – Màn hình ( chỉ là màn hình không )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 600 Bao test tại chỗ
41 9500 / 9530 – Màn hình dây vàng ( full có luôn Cảm ứng )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 900 Bao test tại chỗ
42 9500 / 9530 – Màn hình dây xanh ( full có luôn Cảm ứng )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 900 Bao test tại chỗ
43 9380 – Vỏ full  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 900 Test tại chỗ
44 9380 – Cảm ứng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 700 Bao test tại chỗ
45 9380 – 004 – Màn hình ( full nguyên bộ có luôn cảm ứng )  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.250 Bao test tại chỗ
46 9380 – 004 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 950 Bao test tại chỗ
47 9380 – 003 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 950 Bao test tại chỗ
48 9360 – Vỏ full  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 700 Bao test tại chỗ
49 9360 / 9370 – Nút cảm ứng 4 chiều  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 250 Bao test tại chỗ
50 9360 – 003 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.200 Bao test tại chỗ
51 9360 – 002 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.200 Bao test tại chỗ
52 9360 – 001 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.200 Bao test tại chỗ
53 9320 – Vỏ full  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 700 Test tại chỗ
54 9320 – 001 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.100 Bao test tại chỗ
55 9220 – Vỏ full  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 700 Test tại chỗ
56 9220 – 001 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 1.100 Bao test tại chỗ
57 9000 – vỏ full màu đen, màu trắng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 550 Test tại chỗ
58 9000 – 003 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 500 Bao test tại chỗ
59 9000 – 002 – Màn hình , màu đen , màu trắng  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 500 Bao test tại chỗ
60 9000 – 001 – Màn hình  uy tín giá rẻ tphcm lấy liền bảo hành sửa chửa thay linh kiện 500 Bao test tại chỗ