Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG  NP-RC418-S07VN Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E5PS Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 2 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 6 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP915S3G Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP915S3GI Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5LE Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E4E Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5E Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5GI Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5JI Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5U Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5V Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP275E5E Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP470R5E Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP540U4E Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP680Z5E Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3E Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP870Z5GE Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP880Z5E Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US Tại Quận 9 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X2K Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X5J Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X5JI Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5JI Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG PRO Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG XE303C12 Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N120 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N145 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N145-JP01RS Tại Quận 3 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N145-JP02DE Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N148 Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N148 PLUS Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N150 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N150-HAV1US Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N150-JA02 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N210 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N210 PLUS Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N220 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N220 PLUS Tại Quận 7 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N220-JA02 Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N220-JP01NL Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N310 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N510 Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NB30 Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC108 Quận Bình Thạnh 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-A01US Tại Quận 12 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC208 Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC210 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N110 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NB30 Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NB30P Quận Bình Thạnh 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NC10 Gía Rẻ 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NC20 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NF210 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NF210   Uy Tín 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 Quận Phú Nhuận 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 Gía Rẻ 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 Chất Lượng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 Lấy Liền 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 7 SPIN Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3L Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3M Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5L Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US Tại Quận 10 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP910S3L Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US Quận Phú Nhuận 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PRO Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X3M Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5L Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 SERIES Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG M Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P460I Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P480 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P560E Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P560I Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P580 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q310I Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q320E Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430 Gía Rẻ 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430E Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430H Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q530 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX410 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411H Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411I Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R430I Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R440I Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R480I Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R519 Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R522 Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R530 Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R530CE Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R540E Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R540I Tại Quận 5 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580E Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580I Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R610 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R620E Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R730C Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R780E Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R780VE Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC510E Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC512 Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC512I Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF510E Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF511 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF710E Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF711 Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV510I Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV511I Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV515I Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV520I Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV711I Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV720I Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF310 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF410 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF411I Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF510 Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X360 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X460 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X460I Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP R431 Tại Quận 10 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4A Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4C Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z Quận Thủ Đức 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5AI Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5C Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5KJ Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5M Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5PS Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E7A Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300U1A Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4A Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V5A Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V5AI Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E5A Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E7A Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E7AI Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305U1A Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305V5A Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305V5AI Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350E5C Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350E7C Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-350U2B Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350U2Y Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350V5C Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355E5C Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355E7C Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355V5C Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP365E5C Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP470R4E Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500E5A Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500P4A Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500P4C Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R3M Quận Tân Phú 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R4K Gía Rẻ 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5H Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5LA Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5M Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500V5C Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530E5M Tại Quận 8 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U3B Quận Bình Thạnh 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U3C Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4B Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4C Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP535U4C Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP550P5C Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP550P7C Tại Quận 9 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700G7A Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700G7C Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3A Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-700Z3A Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3AH Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3CH Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z4A Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5A Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5AH Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5B Tại Quận 3 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN  Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP780Z5E Tại Quận 1 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5H Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3A Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3B Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3C Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3D Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3E Quận Bình Thạnh 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN Quận Phú Nhuận 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3F Lấy Liền 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3G Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4B Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4C Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4D Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5L Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5LI Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N Quận Bình Thạnh 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP905S3GI Chất Lượng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q310 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN Quận Thủ Đức 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430  Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412 Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Tại Quận 7 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE  Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX511 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN  Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN  Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN Tại Quận 7 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN  Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439E Quận Thủ Đức 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN Quận Thủ Đức 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN  Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV520 Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-S3510 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-300V4A Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-300V5A Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT370 Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-900X3A Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC520 Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D  Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D Lấy Liền 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Tại Quận 10 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J  Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J  Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-SF311 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P430   Quận Phú Nhuận 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P460 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P480 Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P530 Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P560 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P580 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG PV510 Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q320 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428 Quận Phú Nhuận 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428-DS02 Tại Quận 10 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428E Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430E Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430H Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430-JU01 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG QX311 Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG QX411H Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG QX412 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R409 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R428 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R429 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R430 Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R439 Uy Tín 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R439-DA04 Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R440 Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R467 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R480 Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R510 Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R519 Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R522 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R530 Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R538 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R540 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R580 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R610 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R620 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R720   Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R730 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R780 Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC410 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418  Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A01VN Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A02VN Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A04VN Quận Tân Phú 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A05VN  Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S05VN Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S07VN Gía Rẻ 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S08VN  Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S09VN Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC510 Uy Tín 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC512 Tại Quận 12 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RF510 Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RF710   Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RF710 Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RF711 Quận Thủ Đức 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RF712 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV408 Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV408-A01VN Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV409-S01VN Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV411 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV411-A01IN Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV509 Quận Phú Nhuận 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV515 Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV520 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV711 Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV720 Tại Quận 11 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SENS Q45 Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF310 Tại Quận 2 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S02VN  Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S03VN Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF411 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF510 Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF510-S02DE Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG X10 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG X120 Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG X360 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG X460 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG XE500 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SASMUNG NP-Q320 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SASMUNG NP-Q530 Lấy Liền 120,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.