Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop Toshiba

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA A660 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C50 Tại Quận 1 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C55T Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C640 Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C650   Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA DYNABOOK Quận Phú Nhuận 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA E205 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA E45T Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L10T Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L500 Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L510 Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L630   Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L635   Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L640 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L645 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L645   Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L650   Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L655   Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L670   Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L735 Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA M780 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA M900 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA MINI NB205 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P105 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P55T Tại Quận 11 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P870 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS463A Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS562A Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS566A Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS569A Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS56HA Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS56MA Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS57HA Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSA50A Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSBY3A Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSC09A Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSC0MA Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSK01A Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSK05A Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLB1A Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLB9A Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLGXA Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLQ1A Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLS1A Quận Tân Phú 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLS4A Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLSAA Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLW9A Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLWTA Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSMD1A Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSMD9A Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSPC5A Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSPCDA Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSERA Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSESA Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSG0A Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSG2A Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PST1BA Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PST3BA Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU5RA Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU5XA Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU6SA Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU6VA Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU83A Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU8DA Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU9CA Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PT15AA Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PT15BA Tại Quận 4 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PU143A Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA R600 Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA R700 Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA S500   Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Gía Bao Nhiêu 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Tại Quận 11 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C645  Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C650  Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Tại Quận 1 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L630  Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L635  Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L650  Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L670  Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Tại Quận 2 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Tại Quận 1 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Tại Quận 5 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M135  Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Tại Quận 6 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Quận Bình Thạnh 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Tại Quận 11 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500  Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Tại Quận 9 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S500  Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T230  Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Quận Thủ Đức 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Tại Quận 2 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Gía Rẻ 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA T110 Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U40T Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U500 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U505 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U505-S2012 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U845T Tại Quận 10 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U925T Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA X505 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA Z830 Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin , bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.