Bảng Giá Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Điện Thoại Vivo

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo E1 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo E3 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo E5 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S11 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S12 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S3 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S6 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S7 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S9 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V1 95,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V1 Max 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V2 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V3 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V3 Max 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V5 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V5 Plus 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V5S 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V7 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V7 Plus 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V9 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V9 Youth 95,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X1 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X1S 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X20 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X20 Plus 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X21 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X21I 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X3 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X3F 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X3L 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X3S 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X3V 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5F 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max L 95,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5M 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max+ 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max F 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max S 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max V 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Pro 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5S 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5V 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X6 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X6 Plus 95,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X6S 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X6S Plus 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X7 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X7 Plus 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X9 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X9 Plus 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X9S 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X9S Plus 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 3S 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 5 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 5 Elite 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 5S 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 6 95,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 7 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xshot 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y1 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y11 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y13 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y15 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y17 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y18L 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y19t 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y20 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y21 95,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y22 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y22iL 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y22L 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y23L 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y25 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y27 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y27L 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y28L 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y29L 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y31 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y31A 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y33 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y35 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y35A 95,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y37 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y3t 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y51 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y51e 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y53 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y55l 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y55S 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y622 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y627 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y65 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y67 95,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y69 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y71 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y83 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y927 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y937 95,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Z1 130,000

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Liên tiếp trong những ngày vừa qua Trung Tâm chúng tôi liên tục tung ra các Chương trình Giảm giá lớn để thu hút khách hàng . Trung tâm đã mang đến quý khách hàng nhiều khuyến mãi – ưu đãi mới nhất của mình .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại