Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD IMAC

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1002 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1058 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1076 Tại Quận 6 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1144 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1145 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1173 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1174 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1195 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1200 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1207 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1208 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1224 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1225 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1311 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1312 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1418 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1419 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC A1862 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M6709L Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M7469 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M8535 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M8672 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M885X Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M9248 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M9249 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M9250 Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M9290 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M9363 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M9823 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M9824 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M9843 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M9844 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC M9845 Tại Quận 5 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA063 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA064 Tại Quận 12 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA199 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA200 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA406 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA456 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA589 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA590 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA710 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA876 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA876  Quận Bình Thạnh 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA877 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MA878 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB199 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB200 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB201 Quận Tân Phú 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB322 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB323 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB323  Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB324 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB324  Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB325 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB325  Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB388 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB391 Tại Quận 1 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB393 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB398 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB417 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB418 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB419 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB420 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB950 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB952 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB952  Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MB953 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC019 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC020 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC021 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC022 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC309 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC413 Tại Quận 11 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC508 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC509 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC510 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC511 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC511  Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC812 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC813 Quận Bình Thạnh 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MC814 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MD093 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MD094 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MD095 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MD096 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC ME086 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC ME087 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC ME088 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC ME089 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MF883 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MF886 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MG022 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MK142 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MK452 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD IMAC MK462 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .
Chưa được phân loại