Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop LG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG 11T740 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG 13Z935 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG 13Z940 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG 13ZD940 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG 13ZD940 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG 14U530 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG A505 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG A510 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG Aurora Xnote S430 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG Aurora Xnote S530 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG B530K Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG E500 Quận Tân Phú 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG G.AX7HK Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GE3CK Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GH50K Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 13Z940 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 13Z950 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 13Z960 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 13Z970 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 13Z975 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 14Z950 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 14Z960 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 14Z970 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 15Z950 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 15Z960 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 15Z970 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GRAM 15Z975 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GT50K Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GX30K Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GX50K Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GX58K Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GX59K Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GX5GK Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GX5SK Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GX70K Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG GX7HK Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG KH50K Quận Phú Nhuận 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG KT5DK Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG KX50K Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG LX10K Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG LX15K Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG LX1FK Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG LX20K Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG MFS5L Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG P220 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG P300 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG PH70K Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG PH7OK Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG PT70K Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG RFLGL Tại Quận 2 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG S900 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG UT50K Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG Xnote A530 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG Xnote N450 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG Xnote N550 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG Xnote P210 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG XNote P330 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG Xnote R405 Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG Xnote Z330 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG Xnote Z350 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG Xnote Z430 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG Xnote Z450 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop LG X Note R400 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Liên tiếp trong những ngày vừa qua Trung Tâm chúng tôi liên tục tung ra các Chương trình Giảm giá lớn để thu hút khách hàng . Trung tâm đã mang đến quý khách hàng nhiều khuyến mãi – ưu đãi mới nhất của mình .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại