Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR400 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR400  Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR42  Tại Quận 5 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR420  Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR43 6M Tại Quận 6 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR460  Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR600  Quận Phú Nhuận 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR61  Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR62  Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR640  Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR70  Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR700-012US  Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR72 6M Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR72 6ML Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CR72 7ML Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX420  Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX420-0137  Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX420-062XVN  Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX420-1453  Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX420MX  Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX480  Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX480 46 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX61 2QC Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX61 2QF Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX61-2PF  Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX61-2QF  Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX62 2QD Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX62 6QD Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX62 6QL Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX62 7QL Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX70 2OC Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX70 2OD Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX70 2QF Tại Quận 9 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX700-020US  Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX700-053US  Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX70-2PF  Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX70-2QF  Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX72 6QD Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX72 6QL Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI CX72 7QL Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI E7235-295US   Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI EX460-037XVN  Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI EX460X   Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI EX460X-003VN  Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI EX465   Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI FX400  Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI FX400-069XVN  Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI FX400-1481  Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI FX600MX-0113  Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE40 20L Tại Quận 4 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE40 2OC Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE40 2OL Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE40 2PC Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 0NC Tại Quận 8 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 0ND Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2MSI Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2OC Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2OD Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2OE Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2PC Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2PE Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2PF Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2PG Tại Quận 9 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2PL Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2QD Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 2QE Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60 Apache Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE600  Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60-2PC Apache Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60-2PL Apache Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE60-2QD Apache Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE603  Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 2QC Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 2QD Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 2QE Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 2QF Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 2QL Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 6QC Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 6QD Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 6QE Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 6QF Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 6QL Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 7RD Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62 7RE Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62-2QD Apache Tại Quận 5 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62MVR 7RG Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62VR 6RF Tại Quận 10 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62VR 7RF Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE62VR 7RF  Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE63 7RC Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE63 7RD Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE63VR 7RE Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE63VR 7RF Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70 Tại Quận 10 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70 0NC Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70 0ND Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70 2OC Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70 2OE Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70 2PC Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70 2PE Quận Thủ Đức 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70 2PL Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70 2QD Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70 2QE Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70 Apache Tại Quận 4 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE700  Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70-0NC   Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE70-2QD Apache Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 2QC Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 2QD Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 2QE Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 2QF Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 2QL Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 6QC Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 6QD Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 6QE Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 6QF Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 6QL Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 7RD Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72 7RE Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72MVR 7RG Quận Thủ Đức 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72VR 6RF Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE72VR 7RF Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE73 7RC Quận Thủ Đức 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE73 7RD Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE73VR 7RE Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GE73VR 7RF Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GF62 7RD Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GF62 7RE Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GF62VR 7RF Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GF72 7RD Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GF72 7RE Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GF72VR 7RF Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62 6QC Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62 6QD Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62 6QE Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62 6QF Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62 7QF Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62 7RD Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62 7RDX Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62 7REX Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62M 7RC Tại Quận 12 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62M 7RD Quận Thủ Đức 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62M 7RDX Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62M 7RE Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62M 7REX Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62MVR 7RFX Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL62VR 7RFX Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL72 6QC Quận Thủ Đức 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL72 6QD Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL72 6QE Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL72 6QF Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL72 7QF Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL72 7RD Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL72 7RDX Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL72 7REX Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL72M 7RDX Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL72M 7REX Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GL72VR 7RFX Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP60  Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP60 2OD Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP60 2PE Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP60 2QE Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP60 2QF Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP60-2QF 896 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62 2QD Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62 2QE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62 6QE Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62 6QF Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62 7QF Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62 7RDX Tại Quận 9 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62 7RE Quận Phú Nhuận 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62 7REX Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62M 7RD Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62M 7RDX Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62M 7REX Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP62MVR 7RFX Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP70 2OD Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP70 2PE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP70 2QE Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP70 2QF Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP70 Leopard Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72 2QD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72 2QE Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72 6QE Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72 6QF Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72 7QF Quận Thủ Đức 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72 7RD Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72 7RDX Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72 7RE Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72 7REX Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72M 7RDX Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72M 7REX Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72MVR 7RFX Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72VR 6RF Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72VR 7RF Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GP72VR 7RFX Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS30 2M Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS32 6QE Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS40 6QD Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS40 6QE Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS43VR 6RE Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS43VR 7RE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS60 2PC Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS60 2PE Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS60 2PL Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS60 2PM Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS60 2QC Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS60 2QD Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS60 2QE Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS60 6QC Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS60 6QD Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS60 6QE Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS60 Ghost Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS620 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS63 7RD Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS63 7RE Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS63VR 7RF Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS63VR 7RG Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 2OC Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 2OD Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 2OD  Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 2PC Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 2PE Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 2QC Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 2QD Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 2QE Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 6QC Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 6QD Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 6QE Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS70 STEALTH Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS72 6QC Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS72 6QD Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS72 6QE Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS73 7RE Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS73VR 6RF Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS73VR 7RF Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GS73VR 7RG Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT60 0ND Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT60 0NE Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT60 2OC Quận Phú Nhuận 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT60 2OD Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT60 2PC Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT60 2PE Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT60 2QD Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT60 2QE Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT62VR 6RD Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT62VR 6RE Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT62VR 7RD Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT62VR 7RE Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT640  Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT640-1656  Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT70 0NC Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT70 0ND Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT70 0NE Tại Quận 2 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT70 2OC Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT70 2OD Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT70 2PC Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT70 2PE Tại Quận 5 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT70 2QD Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT70 DOMINATOR Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT70 DRAGON Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72  Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72 2PC Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72 2PE Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72 2QD Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72 2QE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72 6QD Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72 6QE Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72 DOMINATOR Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72-2QD 1257 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72-2QD Dominator Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72-2QE Dominator Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72S 6QD Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72S 6QE Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72S 6QF Tại Quận 1 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72VR 6RD Tại Quận 2 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72VR 6RE Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72VR 7RD Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT72VR 7RE Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT73EVR 7RD Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT73EVR 7RE Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT73EVR 7RF Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT73VR 6RE Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT73VR 6RF Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT73VR 7RE Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT73VR 7RF Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT75VR 7RE Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT75VR 7RF Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT80 2QC Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT80 2QD Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT80 2QE Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT80-2QD 237 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT80S 6QD Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT83VR 6RE Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT83VR 6RF Quận Bình Thạnh 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT83VR 7RE Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GT83VR 7RF Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GV62 7RC Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GV62 7RD Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GV62 7RE Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GV62VR 7RF Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GV72 7RD Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GV72 7RE Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GV72VR 7RF Tại Quận 1 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GX60 Destroyer Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GX620 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GX630-001US  Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GX633-044US  Tại Quận 8 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GX633-070US  Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GX680 FHD Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI GX740-434US  Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE60 2QD Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE60 2QE Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE60 6QD Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE60 6QE Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE60 7RD Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE62 7RD Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE70 2QD Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE70 2QE Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE70 6QD Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE70 6QE Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE70 7RD Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE72 7RD Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PE72 7RE Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PL60 7RD Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PL62 7RC Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI PL62 7RD Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI U140-N034  Quận Thủ Đức 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WE62 7RI Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WE62 7RIX Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WE62 7RJ Tại Quận 9 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WE62 7RJX Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WE72 7RJ Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WE72 7RJX Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WS60 6QH Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WS60 6QI Tại Quận 11 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WS60 6QJ Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WS60 7RJ Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WS63 7RK Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WS63VR 7RL Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WS72 6QH Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WS72 6QI Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WS72 6QJ Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WT72 6QI Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WT72 6QJ Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WT72 6QK Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WT72 6QL Tại Quận 10 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WT72 6QM Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WT72 6QN Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI WT73VR 7RM Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI X340-1352   Quận Bình Thạnh 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI X400-1462  Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI X-Slim X340 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI X-Slim X350 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI X-Slim X400 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI X-Slim X420 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop MSI X-Slim X600 Hcm 50,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, Laptop , như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .
Chưa được phân loại