Bảng Giá Thay Ổ DVD IMAC

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ DVD IMAC A1002 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1058 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1076 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1144 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1145 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1173 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1174 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1195 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1200 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1207 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1208 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1224 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1225 Quận Thủ Đức 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1311 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1312 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1418 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1419 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1862 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M6709L Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M7469 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M8535 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M8672 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M885X Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9248 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9249 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9250 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9290 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9363 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9823 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9824 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9843 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9844 Tại Quận 10 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9845 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA063 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA064 Tại Quận 10 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA199 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA200 Tại Quận 7 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA406 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA456 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA589 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA590 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA710 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA876 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA876  Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA877 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA878 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB199 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB200 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB201 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB322 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB323 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB323  Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB324 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB324  Tại Quận 5 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB325 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB325  Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB388 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB391 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB393 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB398 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB417 Tại Quận 6 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB418 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB419 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB420 Tại Quận 8 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB950 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB952 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB952  Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB953 Tại Quận 11 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC019 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC020 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC021 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC022 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC309 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC413 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC508 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC509 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC510 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC511 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC511  Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC812 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC813 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC814 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MD093 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MD094 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MD095 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MD096 Tại Quận 6 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC ME086 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC ME087 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC ME088 Quận Tân Phú 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC ME089 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MF883 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MF886 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MG022 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MK142 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MK452 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MK462 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .
Chưa được phân loại


Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ DVD IMAC sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ DVD IMAC được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Ổ DVD IMAC thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Ổ DVD IMAC được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !