Bảng Giá Thay Ổ DVD IMAC

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ DVD IMAC A1002 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1058 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1076 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1144 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1145 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1173 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1174 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1195 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1200 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1207 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1208 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1224 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1225 Quận Thủ Đức 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1311 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1312 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1418 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1419 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC A1862 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M6709L Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M7469 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M8535 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M8672 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M885X Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9248 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9249 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9250 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9290 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9363 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9823 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9824 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9843 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9844 Tại Quận 10 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC M9845 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA063 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA064 Tại Quận 10 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA199 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA200 Tại Quận 7 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA406 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA456 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA589 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA590 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA710 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA876 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA876  Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA877 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MA878 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB199 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB200 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB201 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB322 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB323 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB323  Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB324 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB324  Tại Quận 5 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB325 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB325  Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB388 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB391 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB393 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB398 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB417 Tại Quận 6 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB418 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB419 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB420 Tại Quận 8 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB950 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB952 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB952  Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MB953 Tại Quận 11 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC019 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC020 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC021 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC022 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC309 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC413 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC508 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC509 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC510 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC511 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC511  Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC812 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC813 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MC814 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MD093 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MD094 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MD095 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MD096 Tại Quận 6 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC ME086 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC ME087 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC ME088 Quận Tân Phú 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC ME089 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MF883 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MF886 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MG022 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MK142 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MK452 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD IMAC MK462 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .
Chưa được phân loại