Bảng Giá Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU 1718 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU A1110 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU A1120 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU A1220 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU A530 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU A531 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU A532 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU A6220 Quận Tân Phú 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU A6230 Quận Tân Phú 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AH530 Tại Quận 10 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AH531 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AH532 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AH544 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AH550 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AH551 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AH552 Tại Quận 6 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AH555 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AH564 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AH701 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO A3667G Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO L1310G Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Tại Quận 1 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU BH531 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E544 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E554 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E733 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E734 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E743 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E744 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E751 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E752 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E753 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E754 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E755 Tại Quận 10 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU E780 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Tại Quận 5 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Quận Thủ Đức 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU H730 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU L1010 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LH520 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LH522 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LH530 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LH531 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LH532 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LH700 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LH701 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LH772 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Tại Quận 11 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Quận Bình Thạnh 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Tại Quận 10 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Tại Quận 2 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU LL730 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU M1010 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU M7440 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU MH330 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU MH380 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU N3530 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU N6410 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU NH532 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU NH751 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU P3110 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU P701 Tại Quận 11 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU P702 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU P7120 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU P770 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU P772 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU P8010 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU PH521 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU PH530 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU PH701 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU PH702 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU Q555 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU Q572 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU Q584 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU Q702 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU Q704 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU S561 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU S6420 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU S6421 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU S710 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU S751 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU S752 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU S761 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU S762 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU S792 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU S904 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU S935 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU SD50 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU SH530 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU SH561 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU SH572 Tại Quận 1 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU SH760 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU SH761 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU SH762 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU SH771 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU SH772 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU SH782 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Tại Quận 11 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Tại Quận 10 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU T935 Tại Quận 3 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU T901 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU T902 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU T904 Quận Bình Thạnh 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU T935 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU U745 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU U772 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU UH554 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU UH572 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU UH574 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop FUJITSU V5505 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

Chưa được phân loại