Bảng Giá Thay Ổ DVD Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 2470 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 2575 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 3000 G230 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 310U Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 4460 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 510 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 5100C Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 520 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 520S Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 526 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 5820 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 6575 Tại Quận 11 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 7560 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO 7757 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B110 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B40 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B41 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B430 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B4400 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B4400S Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B4450S Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B450 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B450 Tại Quận 1 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B460 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B460E Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B470 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B470E Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B475 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B475E Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B480 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B485 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B490 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B490S Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B50 Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B51 Quận Phú Nhuận 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B5400 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B570 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B570E Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B570E2 Quận Bình Thạnh 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B575 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B575E Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B580 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B590 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B70 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO B71 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO C460 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO C461 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO C462 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO C465 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO C467 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO C640 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO E10 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO E31 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO E40 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO E41 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO E430 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO E4325 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO E4430 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO E49 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO E50 Quận Thủ Đức 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO E51 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO E660 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO EDGE 13 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO EDGE 14 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO EDGE 15 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO EDGE 2 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO EDGE E49 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 10 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK Quận Phú Nhuận 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 14 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 14D Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 15 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 15D Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 2 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 2 14 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 2 15 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 2 PRO Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 3 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 3 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 4 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 5 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G230 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G40 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G400 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G400M Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G4030 Tại Quận 10 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G4070 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G4070_2549 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G4070_4338 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G4070_4340 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G4070_5942 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G410 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G430 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G450 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G460 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G465 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G470 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G475 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G480 Tại Quận 8 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G50 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G500 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G500S Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G5030 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G5070 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_2270 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_3771 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_3773 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_6136 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_8271 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_9504 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G510 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G530 Tại Quận 5 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G550 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G555 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G555 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G560 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G570 Tại Quận 1 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G575 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G580 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G60 Tại Quận 8 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G640 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G770 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO G80 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO HELIX 1 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 100 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 100S Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 110 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 110S Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 120S Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 300 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 300S Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 305 Tại Quận 12 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 310 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 310S Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 320 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 320S Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 500 Tại Quận 5 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 500S Quận Tân Phú 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 510 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 510S Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 700 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S Quận Thủ Đức 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 720 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 720S Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G360 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G40 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G400 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G400S Quận Tân Phú 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G405 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G405S Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G41 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G410 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G460E Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G470 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G475 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G480 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G485 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G500 Tại Quận 8 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G500S Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G505 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G505S Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G51 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G510 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G510S Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G560E Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G570 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G575 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G580 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G585 Tại Quận 6 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G70 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G700 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G710 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G770 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N580 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N581 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N585 Tại Quận 5 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N586 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P400 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P500 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P580 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P585 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S10 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S100 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S100C Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S110 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S200 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S205 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S205S Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S206 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S210 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S215 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S300 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S310 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S400 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S400U Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S405 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S410 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S410P Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S415 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S500 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S510P Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U260 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U300E Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U300S Tại Quận 2 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U310 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U330 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U330P Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U400 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U410 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U430P Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P Quận Thủ Đức 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 Quận Tân Phú 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD320S Tại Quận 9 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPADG780 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO K2450 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO K29 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO K4350 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO K4450 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO K49 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO L410 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO L410 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO L412 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO L412 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO L512 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO L512 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO LEGION Y520 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO LEGION Y720 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO LEGION Y920 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO MIIX3 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO MIIX3 1030 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO N100 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO N580 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO R50 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO R51 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO R52 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO R60 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO R61 Quận Thủ Đức 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S10 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S102 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S12 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S12 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S2030 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S2030_6833 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S21E-20 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S3 YOGA 14 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S400 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S405 S410P Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S410P Quận Phú Nhuận 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S500 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S510 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S515 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO S9 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO SL400 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO SL410 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T23 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T40 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T400 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T400S Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T41 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T410I_S Quận Thủ Đức 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T42 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T420S Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T43 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T430 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T430S Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T440 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T440P Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T450S 14 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T500 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T510 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T520 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T60 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO T61 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD 11E Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD A275 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD A475 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD E130 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD E220S Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD E420 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD E460 Tại Quận 11 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD E555 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 Tại Quận 7 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C Quận Phú Nhuận 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 Tại Quận 9 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L420 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L421 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L430 Tại Quận 6 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L440 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L450 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L460 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L520 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L530 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L540 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L560 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P50 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P50S Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P51 Tại Quận 4 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P51S Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P70 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P71 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S430 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S431 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S440 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S531 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S540 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T25 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420I Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420S Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420SI Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430I Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430S Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430SI Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430U Tại Quận 4 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T431S Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T440 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T440P Tại Quận 7 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T440S Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T450 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T450S Quận Bình Thạnh 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T460 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T460P Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T470 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T470S Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T520 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T520I Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T530 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T530I Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T540P Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T550 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T560 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T570 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD W520 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD W530 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD W540 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD W541 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD W550S Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID Tại Quận 10 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X120E Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X121E Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X130E Tại Quận 9 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X131E Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X140E Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X220 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X220I Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X230 Tại Quận 10 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X230I Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X230S Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X240 Tại Quận 4 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X240S Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X250 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X260 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 Tại Quận 6 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 Quận Bình Thạnh 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 Quận Phú Nhuận 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADT460S Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADX270 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U1 Quận Tân Phú 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U110 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U150 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U160 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U260 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U300S Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U310 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U310TOUCH Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U330 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U400 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U410 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U4170 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U450P Quận Bình Thạnh 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U450P Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U460 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO U620 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO V410 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO V460 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO V470 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO V480C Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO W500 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO W510 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO W530 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO W701 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO W701DS Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X1 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X1 YOGA Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X100E Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X100E Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X120E Quận Tân Phú 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X200 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X201 Tại Quận 10 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X201 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X220 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X230 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X230T Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X240P_S Quận Bình Thạnh 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X30 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X31 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X3A40 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X60 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO X61 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y300 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y310 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y330 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y40 Tại Quận 9 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y400 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y410 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y430 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y450 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y460 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y470 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y480 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y50 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y5070 Tại Quận 8 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y510 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y510P Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y530 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y550 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y550P Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y560 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y560D Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y560P Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y570 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y70 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y7070 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Y740 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 10 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 11S Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 13 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 13 20175 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 14 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 15 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 2 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 2 11 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 2 PRO Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 11 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 14 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 460 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 500 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 500 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 510 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 520 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 520 14 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 700 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 900 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 900S Tại Quận 10 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA S3 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA11S Tại Quận 5 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z360 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z400 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z4000 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z4070 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z410 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z460 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z470 Tại Quận 12 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z480 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z5070 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z510 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z5170 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z560 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z560 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z570 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop LENOVO Z61 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Liên tiếp trong những ngày vừa qua Trung Tâm chúng tôi liên tục tung ra các Chương trình Giảm giá lớn để thu hút khách hàng . Trung tâm đã mang đến quý khách hàng nhiều khuyến mãi – ưu đãi mới nhất của mình .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại