Bảng Giá Thay Ổ DVD Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR400 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR400 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR42 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR420 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR43 6M Tại Quận 11 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR460 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR600 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR61 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR62 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR640 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR70 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR700-012US Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR72 6M Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR72 6ML Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CR72 7ML Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX420 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX420-0137 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX420-062XVN Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX420-1453 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX420MX Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX480 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX480 46 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX61 2QC Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX61 2QF Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX61-2PF Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX61-2QF Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX62 2QD Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX62 6QD Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX62 6QL Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX62 7QL Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX70 2OC Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX70 2OD Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX70 2QF Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX700-020US Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX700-053US Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX70-2PF Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX70-2QF Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX72 6QD Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX72 6QL Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI CX72 7QL Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI E7235-295US Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI EX460-037XVN Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI EX460X Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI EX460X-003VN Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI EX465 Tại Quận 5 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI FX400 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI FX400-069XVN Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI FX400-1481 Tại Quận 5 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI FX600MX-0113 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE40 20L Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE40 2OC Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE40 2OL Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE40 2PC Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 0NC Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 0ND Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2 Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2MSI Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2OC Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2OD Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2OE Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2PC Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2PE Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2PF Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2PG Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2PL Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2QD Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 2QE Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60 Apache Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE600 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60-2PC Apache Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60-2PL Apache Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE60-2QD Apache Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE603 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 2QC Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 2QD Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 2QE Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 2QF Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 2QL Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 6QC Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 6QD Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 6QE Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 6QF Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 6QL Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 7RD Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62 7RE Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62-2QD Apache Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62MVR 7RG Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62VR 6RF Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62VR 7RF Quận Bình Thạnh 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE62VR 7RF Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE63 7RC Tại Quận 1 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE63 7RD Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE63VR 7RE Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE63VR 7RF Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70 0NC Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70 0ND Tại Quận 11 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70 2OC Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70 2OE Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70 2PC Tại Quận 5 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70 2PE Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70 2PL Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70 2QD Quận Bình Thạnh 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70 2QE Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70 Apache Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE700 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70-0NC Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE70-2QD Apache Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 2QC Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 2QD Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 2QE Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 2QF Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 2QL Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 6QC Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 6QD Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 6QE Tại Quận 12 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 6QF Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 6QL Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 7RD Tại Quận 4 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72 7RE Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72MVR 7RG Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72VR 6RF Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE72VR 7RF Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE73 7RC Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE73 7RD Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE73VR 7RE Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GE73VR 7RF Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GF62 7RD Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GF62 7RE Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GF62VR 7RF Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GF72 7RD Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GF72 7RE Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GF72VR 7RF Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62 6QC Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62 6QD Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62 6QE Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62 6QF Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62 7QF Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62 7RD Tại Quận 12 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62 7RDX Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62 7REX Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62M 7RC Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62M 7RD Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62M 7RDX Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62M 7RE Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62M 7REX Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62MVR 7RFX Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL62VR 7RFX Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL72 6QC Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL72 6QD Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL72 6QE Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL72 6QF Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL72 7QF Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL72 7RD Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL72 7RDX Tại Quận 9 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL72 7REX Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL72M 7RDX Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL72M 7REX Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GL72VR 7RFX Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP60 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP60 2OD Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP60 2PE Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP60 2QE Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP60 2QF Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP60-2QF 896 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62 2QD Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62 2QE Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62 6QE Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62 6QF Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62 7QF Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62 7RDX Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62 7RE Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62 7REX Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62M 7RD Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62M 7RDX Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62M 7REX Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP62MVR 7RFX Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP70 2OD Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP70 2PE Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP70 2QE Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP70 2QF Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP70 Leopard Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72 2QD Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72 2QE Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72 6QE Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72 6QF Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72 7QF Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72 7RD Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72 7RDX Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72 7RE Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72 7REX Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72M 7RDX Tại Quận 7 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72M 7REX Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72MVR 7RFX Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72VR 6RF Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72VR 7RF Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GP72VR 7RFX Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS30 2M Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS32 6QE Tại Quận 3 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS40 6QD Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS40 6QE Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS43VR 6RE Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS43VR 7RE Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS60 2PC Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS60 2PE Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS60 2PL Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS60 2PM Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS60 2QC Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS60 2QD Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS60 2QE Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS60 6QC Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS60 6QD Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS60 6QE Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS60 Ghost Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS620 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS63 7RD Quận Bình Thạnh 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS63 7RE Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS63VR 7RF Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS63VR 7RG Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 2OC Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 2OD Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 2OD Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 2PC Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 2PE Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 2QC Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 2QD Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 2QE Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 6QC Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 6QD Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 6QE Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS70 STEALTH Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS72 6QC Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS72 6QD Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS72 6QE Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS73 7RE Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS73VR 6RF Tại Quận 11 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS73VR 7RF Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GS73VR 7RG Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT60 0ND Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT60 0NE Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT60 2OC Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT60 2OD Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT60 2PC Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT60 2PE Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT60 2QD Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT60 2QE Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT62VR 6RD Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT62VR 6RE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT62VR 7RD Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT62VR 7RE Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT640 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT640-1656 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT70 0NC Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT70 0ND Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT70 0NE Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT70 2OC Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT70 2OD Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT70 2PC Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT70 2PE Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT70 2QD Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT70 DOMINATOR Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT70 DRAGON Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72 2PC Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72 2PE Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72 2QD Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72 2QE Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72 6QD Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72 6QE Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72 DOMINATOR Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72-2QD 1257 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72-2QD Dominator Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72-2QE Dominator Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72S 6QD Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72S 6QE Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72S 6QF Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72VR 6RD Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72VR 6RE Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72VR 7RD Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT72VR 7RE Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT73EVR 7RD Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT73EVR 7RE Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT73EVR 7RF Tại Quận 5 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT73VR 6RE Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT73VR 6RF Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT73VR 7RE Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT73VR 7RF Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT75VR 7RE Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT75VR 7RF Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT80 2QC Tại Quận 5 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT80 2QD Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT80 2QE Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT80-2QD 237 Tại Quận 4 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT80S 6QD Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT83VR 6RE Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT83VR 6RF Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT83VR 7RE Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GT83VR 7RF Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GV62 7RC Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GV62 7RD Quận Phú Nhuận 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GV62 7RE Tại Quận 12 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GV62VR 7RF Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GV72 7RD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GV72 7RE Quận Tân Phú 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GV72VR 7RF Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GX60 Destroyer Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GX620 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GX630-001US Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GX633-044US Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GX633-070US Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GX680 FHD Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI GX740-434US Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE60 2QD Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE60 2QE Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE60 6QD Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE60 6QE Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE60 7RD Quận Thủ Đức 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE62 7RD Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE70 2QD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE70 2QE Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE70 6QD Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE70 6QE Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE70 7RD Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE72 7RD Quận Tân Phú 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PE72 7RE Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PL60 7RD Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PL62 7RC Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI PL62 7RD Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI U140-N034 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WE62 7RI Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WE62 7RIX Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WE62 7RJ Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WE62 7RJX Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WE72 7RJ Tại Quận 2 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WE72 7RJX Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WS60 6QH Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WS60 6QI Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WS60 6QJ Tại Quận 7 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WS60 7RJ Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WS63 7RK Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WS63VR 7RL Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WS72 6QH Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WS72 6QI Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WS72 6QJ Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QI Tại Quận 2 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QJ Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QK Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QL Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QM Tại Quận 11 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QN Quận Bình Thạnh 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI WT73VR 7RM Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI X340-1352 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI X400-1462 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI X-Slim X340 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI X-Slim X350 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI X-Slim X400 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI X-Slim X420 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop MSI X-Slim X600 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Nhân dịp một mùa HÈ SÔI ĐỘNG đã đến , trung tâm xin trân trọng gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi dành cho sinh viên .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại