Bảng Giá Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 300E5PS Tại Quận 5 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 2 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 6 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G Tại Quận 8 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP915S3G Quận Bình Thạnh 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP915S3GI Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 PLUS Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940Z5LE Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E4E Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E5E Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E5GI Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E5JI Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E5U Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E5V Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP275E5E Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP470R5E Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP540U4E Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP680Z5E Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U3E Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP870Z5GE Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP880Z5E Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP930X2K Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP930X5J Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP930X5JI Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X5JI Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG PRO Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG XE303C12 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N120 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N145 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N145-JP01RS Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N145-JP02DE Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N148 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N148 PLUS Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N150 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N150-HAV1US Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N150-JA02 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N210 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N210 PLUS Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N220 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N220 PLUS Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N220-JA02 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N220-JP01NL Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N310 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N510 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NB30 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC108 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC110 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC110-A01US Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC208 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC210 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG N110 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-NB30 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-NB30P Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-NC10 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-NC20 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-NF210 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NF210 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 Tại Quận 8 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 7 SPIN Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U3L Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U3M Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U5L Quận Phú Nhuận 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U5M Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 Tại Quận 3 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP910S3L Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US Quận Thủ Đức 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 PRO Quận Thủ Đức 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X3M Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X5M Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940Z5L Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 SERIES Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG M Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-P460I Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-P480 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-P560E Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-P560I Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-P580 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q310I Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q320E Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q430 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q430E Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q430H Tại Quận 3 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q530 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX410 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX411H Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX411I Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R430I Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R440I Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R480I Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R519 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R522 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R530 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R530CE Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R540E Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R540I Tại Quận 8 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R580E Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R580I Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R610 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R620E Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R730C Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R780E Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R780VE Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC510E Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC512 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC512I Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RF510E Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RF511 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RF710E Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RF711 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV510I Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV511I Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV515I Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV520I Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV711I Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV720I Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-SF310 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-SF410 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-SF411I Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-SF510 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-X360 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-X460 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-X460I Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP R431 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4A Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4C Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4Z Tại Quận 2 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E5AI Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E5C Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E5KJ Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E5M Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E5PS Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E7A Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300U1A Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300V4A Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300V5A Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300V5AI Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305E5A Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305E7A Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305E7AI Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305U1A Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305V5A Tại Quận 6 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305V5AI Quận Phú Nhuận 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP350E5C Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP350E7C Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-350U2B Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP350U2Y Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP350V5C Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP355E5C Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP355E7C Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP355V5C Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP365E5C Quận Tân Phú 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP470R4E Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500E5A Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500P4A Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500P4C Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R3M Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R4K Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5H Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5L Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5LA Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5M Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500V5C Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530E5M Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530U3B Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530U3C Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530U4B Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530U4C Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP535U4C Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP550P5C Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP550P7C Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700G7A Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700G7C Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z3A Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-700Z3A Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z3AH Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z3CH Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z4A Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z5A Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z5AH Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z5B Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Tại Quận 11 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP780Z5E Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP800G5H Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP800G5M Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3A Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3B Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3C Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3D Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3E Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3F Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3G Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X4B Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X4C Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X4D Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5L Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5LI Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP905S3GI Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q310 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q430 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX411 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX412 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX511 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Quận Bình Thạnh 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439E Tại Quận 9 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC408 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC418 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV409 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN Quận Tân Phú 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV509 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV520 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-S3510 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-300V4A Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-300V5A Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B Quận Bình Thạnh 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT370 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-900X3A Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-RC520 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D Tại Quận 11 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D Tại Quận 8 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-SF311 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG P430 Tại Quận 7 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG P460 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG P480 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG P530 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG P560 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG P580 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG PV510 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q320 Tại Quận 3 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q428 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q428-DS02 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q428E Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q430E Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q430H Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q430-JU01 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG QX311 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG QX411H Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG QX412 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R409 Tại Quận 9 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R428 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R429 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R430 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R439 Tại Quận 1 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R439-DA04 Quận Tân Phú 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R440 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R467 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R480 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R510 Quận Bình Thạnh 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R519 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R522 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R530 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R538 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R540 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R580 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R610 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R620 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R720 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R730 Quận Tân Phú 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG R780 Tại Quận 8 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC410 Tại Quận 7 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-A01VN Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-A02VN Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-A04VN Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-S05VN Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-S07VN Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-S09VN Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC510 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC512 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RF510 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RF710 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RF710 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RF711 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RF712 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV408 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV408-A01VN Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV409-S01VN Quận Phú Nhuận 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV411 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV411-A01IN Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV509 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV515 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV520 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV711 Quận Bình Thạnh 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV720 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SENS Q45 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF310 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF410 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Tại Quận 12 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF410-S03VN Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF411 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF510 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF510-S02DE Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG X10 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG X120 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG X360 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG X460 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SAMSUNG XE500 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SASMUNG NP-Q320 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop SASMUNG NP-Q530 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Liên tiếp trong những ngày vừa qua Trung Tâm chúng tôi liên tục tung ra các Chương trình Giảm giá lớn để thu hút khách hàng . Trung tâm đã mang đến quý khách hàng nhiều khuyến mãi – ưu đãi mới nhất của mình .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại