Bảng Giá Thay Pin Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Pin Laptop FUJITSU 1718 Tại Quận 5 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A1110 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A1120 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A1220 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A530 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A531 Lấy Liền 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A532 Tại Quận 4 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A6220 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A6230 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH530 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH531 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH532 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH544 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH550 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH551 Quận Bình Thạnh 80,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH552 Chất Lượng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH555 Lấy Liền 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH564 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH701 Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO A3667G Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO L1310G Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Chất Lượng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Uy Tín 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Gía Rẻ 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Gía Sinh Viên 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Gía Sinh Viên 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Tại Quận 9 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Lấy Liền 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Gía Sinh Viên 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Chính Hãng 90,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Gía Rẻ 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Gía Rẻ 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Uy Tín 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Hcm 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Gía Sinh Viên 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Chất Lượng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU BH531 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Gía Rẻ 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Lấy Liền 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E544 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E554 Chính Hãng 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E733 Gía Sinh Viên 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E734 Gía Sinh Viên 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E743 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E744 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E751 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E752 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E753 Hcm 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E754 Chất Lượng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E755 Chính Hãng 80,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E780 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Quận Tân Phú 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Lấy Liền 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Chất Lượng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Lấy Liền 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Chính Hãng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Lấy Liền 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Quận Thủ Đức 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Tại Quận 4 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU H730 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU L1010 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH520 Gía Sinh Viên 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH522 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH530 Uy Tín 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH531 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH532 Lấy Liền 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH700 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH701 Tại Quận 7 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH772 Gía Rẻ 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Uy Tín 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Chính Hãng 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Chất Lượng 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Hcm 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Chất Lượng 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Gía Sinh Viên 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Lấy Liền 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Hcm 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Chất Lượng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Hcm 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Uy Tín 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Gía Rẻ 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Chính Hãng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Gía Rẻ 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Gía Sinh Viên 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Gía Rẻ 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Tại Quận 1 80,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Tại Quận 11 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Lấy Liền 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Gía Sinh Viên 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Chính Hãng 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Chính Hãng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Tại Quận 9 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Chính Hãng 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Hcm 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Uy Tín 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Gía Rẻ 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LL730 Gía Rẻ 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU M1010 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU M7440 Hcm 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU MH330 Uy Tín 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU MH380 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU N3530 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU N6410 Hcm 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU NH532 Gía Sinh Viên 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU NH751 Hcm 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P3110 Lấy Liền 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P701 Gía Sinh Viên 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P702 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P7120 Chính Hãng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P770 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P772 Uy Tín 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P8010 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU PH521 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU PH530 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU PH701 Gía Rẻ 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU PH702 Quận Tân Phú 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU Q555 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU Q572 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU Q584 Chất Lượng 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU Q702 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU Q704 Quận Thủ Đức 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S561 Uy Tín 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S6420 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S6421 Gía Sinh Viên 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S710 Gía Sinh Viên 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S751 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S752 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S761 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S762 Hcm 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S792 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S904 Gía Sinh Viên 80,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S935 Quận Tân Phú 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SD50 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH530 Gía Rẻ 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH561 Lấy Liền 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH572 Chính Hãng 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH760 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH761 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH762 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH771 Hcm 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH772 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH782 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Gía Sinh Viên 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Gía Sinh Viên 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Lấy Liền 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU T935 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU T901 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU T902 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU T904 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU T935 Quận Bình Thạnh 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU U745 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU U772 Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU UH554 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU UH572 Tại Quận 4 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU UH574 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU V5505 Chất Lượng 90,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ tại trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại