Bảng GIá Thay Pin Laptop Lenovo

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Pin Laptop LENOVO 2470 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 2575 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 3000 G230 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 310U Chất Lượng 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 4460 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 510 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 5100C Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 520 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 520S Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 526 Gía Sinh Viên 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 5820 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 6575 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 7560 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO 7757 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B110 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B40 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B41 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B430 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B4400 Gía Sinh Viên 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B4400S Quận Bình Thạnh 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B4450S Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B450 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B450 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B460 Tại Quận 11 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B460E Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B470 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B470E Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B475 Tại Quận 5 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B475E Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B480 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B485 Quận Bình Thạnh 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B490 Tại Quận 1 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B490S Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B50 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B51 Quận Phú Nhuận 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B5400 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B570 Tại Quận 10 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B570E Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B570E2 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B575 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B575E Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B580 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B590 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B70 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO B71 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO C460 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO C461 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO C462 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO C465 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO C467 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO C640 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO E10 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO E31 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO E40 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO E41 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO E430 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO E4325 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO E4430 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO E49 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO E50 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO E51 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO E660 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO EDGE 13 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO EDGE 14 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO EDGE 15 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO EDGE 2 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO EDGE E49 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 10 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 14 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 14D Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 15 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 15D Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 2 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 2 14 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 2 15 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 2 PRO Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 3 Tại Quận 10 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 3 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 4 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO FLEX 5 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G230 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G40 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G400 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G400M Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G4030 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G4070 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G4070_2549 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G4070_4338 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G4070_4340 Tại Quận 11 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G4070_5942 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G410 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G430 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G450 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G460 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G465 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G470 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G475 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G480 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G50 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G500 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G500S Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G5030 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G5070 Chính Hãng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G5070_2270 Chính Hãng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G5070_3771 Tại Quận 7 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G5070_3773 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G5070_6136 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G5070_8271 Gía Rẻ 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G5070_9504 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G510 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G530 Chất Lượng 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G550 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G555 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G555 Gía Sinh Viên 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G560 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G570 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G575 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G580 Chất Lượng 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G60 Chất Lượng 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G640 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G770 Hcm 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO G80 Hcm 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO HELIX 1 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Gía Sinh Viên 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 100 Chất Lượng 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 100S Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 110 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 110S Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 120S Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 Lấy Liền 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 300 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 300S Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 305 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 310 Tại Quận 10 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 310S Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 320 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH Hcm 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 320S Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 500 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 500S Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 510 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 510S Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 700 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 710S Chất Lượng 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 720 Gía Sinh Viên 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 720S Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G360 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G40 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G400 Lấy Liền 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G400S Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G405 Chất Lượng 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G405S Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G41 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G410 Tại Quận 4 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G460E Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G470 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G475 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G480 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G485 Gía Rẻ 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Hcm 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G500 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G500S Tại Quận 7 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G505 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G505S Chất Lượng 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G51 Uy Tín 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G510 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G510S Chất Lượng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G560E Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G570 Gía Sinh Viên 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G575 Tại Quận 5 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G580 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G585 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G70 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G700 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G710 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G770 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD N580 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD N581 Uy Tín 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD N585 Gía Rẻ 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD N586 Uy Tín 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P400 Chất Lượng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P500 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH Lấy Liền 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P580 Gía Bao Nhiêu 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P585 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S10 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S100 Gía Sinh Viên 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S100C Gía Rẻ 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S110 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S200 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S205 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S205S Lấy Liền 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S206 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S210 Gía Rẻ 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S215 Chất Lượng 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S300 Lấy Liền 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S310 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S400 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S400U Quận Thủ Đức 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S405 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S410 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S410P Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH Tại Quận 10 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S415 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S500 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S510P Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U260 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U300E Tại Quận 12 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U300S Uy Tín 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U310 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U330 Uy Tín 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U330P Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U400 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U410 Uy Tín 80,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U430P Hcm 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH Gía Rẻ 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P Tại Quận 11 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 Hcm 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A Chất Lượng 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 Chất Lượng 80,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 Lấy Liền 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 Gía Rẻ 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 Quận Thủ Đức 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 Gía Sinh Viên 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 Tại Quận 8 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 Uy Tín 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 Quận Bình Thạnh 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 Hcm 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 Gía Sinh Viên 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 Chất Lượng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 Hcm 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPAD320S Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO IDEAPADG780 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO K2450 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO K29 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO K4350 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO K4450 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO K49 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO L410 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO L410 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO L412 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO L412 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO L512 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO L512 Quận Phú Nhuận 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO LEGION Y520 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO LEGION Y720 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO LEGION Y920 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO MIIX3 Tại Quận 4 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO MIIX3 1030 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO N100 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO N580 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO R50 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO R51 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO R52 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO R60 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO R61 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S10 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S102 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S12 Tại Quận 9 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S12 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S2030 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S2030_6833 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S21E-20 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S3 YOGA 14 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S400 Tại Quận 2 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S405 S410P Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S410P Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S500 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S510 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S515 Lấy Liền 80,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO S9 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO SL400 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO SL410 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T23 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T40 Hcm 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T400 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T400S Uy Tín 80,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T41 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T410I_S Quận Bình Thạnh 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T42 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T420S Tại Quận 4 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T43 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T430 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T430S Tại Quận 12 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T440 Tại Quận 1 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T440P Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T450S 14 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T500 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T510 Chính Hãng 80,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T520 Tại Quận 8 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T60 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO T61 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD 11E Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD A275 Lấy Liền 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD A475 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD E130 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD E220S Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD E420 Hcm 80,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD E460 Hcm 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD E555 Gía Sinh Viên 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 Uy Tín 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 Tại Quận 4 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 Tại Quận 10 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD L420 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD L421 Gía Rẻ 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD L430 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD L440 Quận Phú Nhuận 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD L450 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD L460 Quận Thủ Đức 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD L520 Tại Quận 4 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD L530 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD L540 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD L560 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA Lấy Liền 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD P50 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD P50S Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD P51 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD P51S Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD P70 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD P71 Gía Sinh Viên 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD S430 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD S431 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD S440 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD S531 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD S540 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T25 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T420 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T420I Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T420S Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T420SI Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T430 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T430I Tại Quận 11 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T430S Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T430SI Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T430U Tại Quận 10 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T431S Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T440 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T440P Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T440S Quận Phú Nhuận 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T450 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T450S Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T460 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T460P Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T470 Tại Quận 10 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T470S Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T520 Quận Thủ Đức 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T520I Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T530 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T530I Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T540P Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T550 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T560 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD T570 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD W520 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD W530 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD W540 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD W541 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD W550S Tại Quận 8 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 Hcm 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X120E Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X121E Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X130E Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X131E Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X140E Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X220 Hcm 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X220I Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X230 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X230I Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X230S Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X240 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X240S Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X250 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD X260 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E Lấy Liền 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK Tại Quận 3 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 Lấy Liền 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 Chính Hãng 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 Uy Tín 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADT460S Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO THINKPADX270 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U1 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U110 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U150 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U160 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U260 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U300S Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U310 Chính Hãng 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U310TOUCH Quận Thủ Đức 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U330 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U400 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U410 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U4170 Tại Quận 7 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U450P Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U450P Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U460 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO U620 Tại Quận 3 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO V410 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO V460 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO V470 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO V480C Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO W500 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO W510 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO W530 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO W701 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO W701DS Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X1 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X1 YOGA Quận Bình Thạnh 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X100E Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X100E Chính Hãng 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X120E Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X200 Hcm 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X201 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X201 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X220 Gía Sinh Viên 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X230 Lấy Liền 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X230T Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X240P_S Gía Rẻ 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X30 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X31 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X3A40 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X60 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO X61 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y300 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y310 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y330 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y40 Gía Sinh Viên 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y400 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y410 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y430 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y450 Chính Hãng 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y460 Hcm 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y470 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y480 Lấy Liền 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y50 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y5070 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y510 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y510P Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y530 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y550 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y550P Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y560 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y560D Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y560P Chất Lượng 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y570 Tại Quận 3 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y70 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y7070 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Y740 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 10 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 11S Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 13 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 13 20175 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 14 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 15 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 2 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 2 11 Gía Sinh Viên 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 2 PRO Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 3 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 3 11 Tại Quận 9 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 3 14 Chất Lượng 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 Gía Rẻ 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 Quận Tân Phú 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 460 Quận Tân Phú 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 500 Uy Tín 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 500 Lấy Liền 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 510 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 520 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 520 14 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 700 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 900 Uy Tín 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA 900S Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 Chính Hãng 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 Uy Tín 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA S3 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO YOGA11S Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z360 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z400 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z4000 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z4070 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z410 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z460 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z470 Uy Tín 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z480 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z5070 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z510 Gía Sinh Viên 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z5170 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z560 Chính Hãng 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z560 Hcm 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z570 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LENOVO Z61 Tại Quận 12 70,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung tâm chúng tôi đang có Chương trình khuyến mãi cực LỚN dành cho quý khách hàng với mục đích nhằm để Tri ân khách hàng đã luôn tin tưởng UY TÍN , đã sử dụng dịch vụ của trung tâm chúng tôi . Trung tâm đã gửi đến quý khách hàng nhiều chương trình .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .