Bảng Giá Thay Pin Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Pin Laptop TOSHIBA A660 Uy Tín 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA C50 Gía Rẻ 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA C55T Chính Hãng 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA C640 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA C650 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA DYNABOOK Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA E205 Gía Sinh Viên 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA E45T Chất Lượng 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L10T Chất Lượng 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L500 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L510 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L630 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L635 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L640 Chính Hãng 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L645 Chất Lượng 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L645 Gía Rẻ 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L650 Uy Tín 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L655 Gía Sinh Viên 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L670 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA L735 Lấy Liền 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA M780 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA M900 Chất Lượng 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA MINI NB205 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA P105 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA P55T Chính Hãng 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA P870 Quận Phú Nhuận 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Hcm 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PS463A Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PS562A Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PS566A Hcm 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PS569A Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PS56HA Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PS56MA Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PS57HA Chính Hãng 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSA50A Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSBY3A Tại Quận 3 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSC09A Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSC0MA Gía Sinh Viên 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSK01A Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSK05A Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSLB1A Uy Tín 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSLB9A Hcm 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSLGXA Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSLQ1A Chính Hãng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSLS1A Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSLS4A Quận Bình Thạnh 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSLSAA Uy Tín 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSLW9A Gía Sinh Viên 80,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSLWTA Uy Tín 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSMD1A Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSMD9A Chính Hãng 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSPC5A Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSPCDA Gía Sinh Viên 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSSERA Hcm 80,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSSESA Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSSG0A Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSSG2A Uy Tín 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PST1BA Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PST3BA Hcm 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSU5RA Tại Quận 12 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSU5XA Chính Hãng 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSU6SA Chất Lượng 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSU6VA Hcm 95,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSU83A Hcm 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSU8DA Tại Quận 12 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PSU9CA Gía Sinh Viên 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PT15AA Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PT15BA Chất Lượng 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA PU143A Chất Lượng 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Gía Rẻ 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA R600 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA R700 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Tại Quận 5 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Gía Rẻ 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA S500 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Hcm 90,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Chất Lượng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Chất Lượng 80,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Uy Tín 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Hcm 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Gía Rẻ 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Gía Rẻ 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Gía Rẻ 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Gía Sinh Viên 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Gía Sinh Viên 90,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Uy Tín 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Gía Rẻ 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Hcm 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Gía Rẻ 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Hcm 85,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Tại Quận 12 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Quận Tân Phú 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Tại Quận 11 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Tại Quận 9 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Chất Lượng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Chính Hãng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Gía Rẻ 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Tại Quận 2 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Gía Sinh Viên 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Uy Tín 95,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Lấy Liền 95,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Gía Sinh Viên 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Uy Tín 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Chất Lượng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Quận Phú Nhuận 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Gía Sinh Viên 80,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Lấy Liền 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Chất Lượng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Chính Hãng 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Hcm 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Hcm 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Uy Tín 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Gía Rẻ 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Hcm 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Lấy Liền 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Lấy Liền 90,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Tại Quận 5 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Hcm 85,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Uy Tín 90,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Gía Rẻ 85,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Uy Tín 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Hcm 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Tại Quận 6 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Uy Tín 90,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Chất Lượng 90,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Uy Tín 80,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Gía Rẻ 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Uy Tín 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Uy Tín 80,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Uy Tín 90,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Tại Quận 5 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Hcm 80,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Chính Hãng 90,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA T110 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA U40T Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA U500 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA U505 Gía Sinh Viên 85,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA U505-S2012 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA U845T Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA U925T Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA X505 Chính Hãng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop TOSHIBA Z830 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung tâm chúng tôi đang có Chương trình khuyến mãi cực LỚN dành cho quý khách hàng với mục đích nhằm để Tri ân khách hàng đã luôn tin tưởng UY TÍN , đã sử dụng dịch vụ của trung tâm chúng tôi . Trung tâm đã gửi đến quý khách hàng nhiều chương trình .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .