Bảng Giá Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1002 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1058 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1076 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1144 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1145 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1173 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1174 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1195 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1200 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1207 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1208 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1224 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1225 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1311 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1312 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1418 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1419 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC A1862 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M6709L Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M7469 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M8535 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M8672 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M885X Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M9248 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M9249 Tại Quận 10 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M9250 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M9290 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M9363 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M9823 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M9824 Tại Quận 3 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M9843 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M9844 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC M9845 Tại Quận 11 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA063 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA064 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA199 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA200 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA406 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA456 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA589 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA590 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA710 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA876 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA876  Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA877 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MA878 Quận Tân Phú 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB199 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB200 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB201 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB322 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB323 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB323  Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB324 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB324  Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB325 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB325  Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB388 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB391 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB393 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB398 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB417 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB418 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB419 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB420 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB950 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB952 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB952  Tại Quận 7 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MB953 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC019 Quận Bình Thạnh 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC020 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC021 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC022 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC309 Quận Thủ Đức 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC413 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC508 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC509 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC510 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC511 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC511  Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC812 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC813 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MC814 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MD093 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MD094 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MD095 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MD096 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC ME086 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC ME087 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC ME088 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC ME089 Tại Quận 1 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MF883 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MF886 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MG022 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MK142 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MK452 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram IMAC MK462 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .
Chưa được phân loại