Bảng Giá Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU 1718 Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A1110 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A1120 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A1220 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A530 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A531 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A532 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A6220 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A6230 Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH530 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH531 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH532 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH544 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH550 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH551 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH552 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH555 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH564 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH701 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO A3667G Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO L1310G Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Tại Quận 2 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU BH531 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Tại Quận 5 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E544 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E554 Tại Quận 6 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E733 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E734 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E743 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E744 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E751 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E752 Tại Quận 3 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E753 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E754 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E755 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E780 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU H730 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU L1010 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH520 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH522 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH530 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH531 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH532 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH700 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH701 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH772 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Tại Quận 8 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Tại Quận 3 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Tại Quận 9 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Tại Quận 12 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Tại Quận 7 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Quận Phú Nhuận 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Tại Quận 8 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Quận Bình Thạnh 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Tại Quận 10 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LL730 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU M1010 Quận Thủ Đức 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU M7440 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU MH330 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU MH380 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU N3530 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU N6410 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU NH532 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU NH751 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P3110 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P701 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P702 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P7120 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P770 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P772 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P8010 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU PH521 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU PH530 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU PH701 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU PH702 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU Q555 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU Q572 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU Q584 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU Q702 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU Q704 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S561 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S6420 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S6421 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S710 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S751 Quận Thủ Đức 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S752 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S761 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S762 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S792 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S904 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S935 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SD50 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH530 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH561 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH572 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH760 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH761 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH762 Tại Quận 12 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH771 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH772 Quận Bình Thạnh 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH782 Tại Quận 11 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Tại Quận 4 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU T935 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU T901 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU T902 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU T904 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU T935 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU U745 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU U772 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU UH554 Tại Quận 1 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU UH572 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU UH574 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU V5505 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Liên tiếp trong những ngày vừa qua Trung Tâm chúng tôi liên tục tung ra các Chương trình Giảm giá lớn để thu hút khách hàng . Trung tâm đã mang đến quý khách hàng nhiều khuyến mãi – ưu đãi mới nhất của mình .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại