Bảng Giá Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR400 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR400 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR42 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR420 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR43 6M Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR460 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR600 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR61 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR62 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR640 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR70 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR700-012US Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR72 6M Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR72 6ML Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CR72 7ML Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX420 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX420-0137 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX420-062XVN Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX420-1453 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX420MX Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX480 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX480 46 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX61 2QC Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX61 2QF Quận Bình Thạnh 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX61-2PF Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX61-2QF Tại Quận 8 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX62 2QD Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX62 6QD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX62 6QL Tại Quận 2 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX62 7QL Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX70 2OC Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX70 2OD Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX70 2QF Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX700-020US Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX700-053US Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX70-2PF Tại Quận 3 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX70-2QF Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX72 6QD Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX72 6QL Quận Phú Nhuận 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI CX72 7QL Tại Quận 5 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI E7235-295US Tại Quận 7 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI EX460-037XVN Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI EX460X Quận Bình Thạnh 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI EX460X-003VN Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI EX465 Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI FX400 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI FX400-069XVN Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI FX400-1481 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI FX600MX-0113 Tại Quận 9 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE40 20L Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE40 2OC Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE40 2OL Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE40 2PC Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 0NC Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 0ND Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2MSI Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2OC Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2OD Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2OE Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2PC Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2PE Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2PF Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2PG Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2PL Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2QD Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 2QE Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60 Apache Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE600 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60-2PC Apache Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60-2PL Apache Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE60-2QD Apache Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE603 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 2QC Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 2QD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 2QE Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 2QF Tại Quận 7 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 2QL Quận Tân Phú 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 6QC Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 6QD Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 6QE Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 6QF Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 6QL Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 7RD Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62 7RE Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62-2QD Apache Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62MVR 7RG Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62VR 6RF Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62VR 7RF Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE62VR 7RF Quận Phú Nhuận 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE63 7RC Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE63 7RD Tại Quận 9 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE63VR 7RE Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE63VR 7RF Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70 0NC Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70 0ND Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70 2OC Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70 2OE Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70 2PC Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70 2PE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70 2PL Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70 2QD Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70 2QE Tại Quận 7 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70 Apache Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE700 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70-0NC Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE70-2QD Apache Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 2QC Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 2QD Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 2QE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 2QF Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 2QL Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 6QC Quận Thủ Đức 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 6QD Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 6QE Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 6QF Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 6QL Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 7RD Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72 7RE Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72MVR 7RG Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72VR 6RF Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE72VR 7RF Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE73 7RC Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE73 7RD Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE73VR 7RE Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GE73VR 7RF Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GF62 7RD Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GF62 7RE Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GF62VR 7RF Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GF72 7RD Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GF72 7RE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GF72VR 7RF Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62 6QC Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62 6QD Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62 6QE Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62 6QF Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62 7QF Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62 7RD Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62 7RDX Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62 7REX Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62M 7RC Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62M 7RD Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62M 7RDX Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62M 7RE Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62M 7REX Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62MVR 7RFX Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL62VR 7RFX Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL72 6QC Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL72 6QD Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL72 6QE Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL72 6QF Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL72 7QF Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL72 7RD Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL72 7RDX Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL72 7REX Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL72M 7RDX Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL72M 7REX Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GL72VR 7RFX Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP60 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP60 2OD Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP60 2PE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP60 2QE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP60 2QF Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP60-2QF 896 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62 2QD Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62 2QE Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62 6QE Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62 6QF Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62 7QF Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62 7RDX Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62 7RE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62 7REX Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62M 7RD Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62M 7RDX Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62M 7REX Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP62MVR 7RFX Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP70 2OD Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP70 2PE Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP70 2QE Tại Quận 12 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP70 2QF Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP70 Leopard Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72 2QD Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72 2QE Tại Quận 7 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72 6QE Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72 6QF Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72 7QF Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72 7RD Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72 7RDX Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72 7RE Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72 7REX Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72M 7RDX Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72M 7REX Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72MVR 7RFX Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72VR 6RF Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72VR 7RF Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GP72VR 7RFX Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS30 2M Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS32 6QE Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS40 6QD Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS40 6QE Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS43VR 6RE Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS43VR 7RE Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS60 2PC Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS60 2PE Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS60 2PL Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS60 2PM Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS60 2QC Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS60 2QD Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS60 2QE Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS60 6QC Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS60 6QD Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS60 6QE Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS60 Ghost Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS620 Tại Quận 3 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS63 7RD Tại Quận 12 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS63 7RE Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS63VR 7RF Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS63VR 7RG Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 2OC Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 2OD Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 2OD Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 2PC Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 2PE Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 2QC Tại Quận 1 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 2QD Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 2QE Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 6QC Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 6QD Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 6QE Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS70 STEALTH Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS72 6QC Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS72 6QD Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS72 6QE Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS73 7RE Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS73VR 6RF Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS73VR 7RF Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GS73VR 7RG Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT60 0ND Tại Quận 3 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT60 0NE Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT60 2OC Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT60 2OD Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT60 2PC Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT60 2PE Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT60 2QD Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT60 2QE Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT62VR 6RD Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT62VR 6RE Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT62VR 7RD Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT62VR 7RE Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT640 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT640-1656 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT70 0NC Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT70 0ND Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT70 0NE Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT70 2OC Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT70 2OD Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT70 2PC Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT70 2PE Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT70 2QD Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT70 DOMINATOR Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT70 DRAGON Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72 2PC Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72 2PE Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72 2QD Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72 2QE Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72 6QD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72 6QE Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72 DOMINATOR Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72-2QD 1257 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72-2QD Dominator Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72-2QE Dominator Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72S 6QD Quận Bình Thạnh 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72S 6QE Tại Quận 7 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72S 6QF Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72VR 6RD Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72VR 6RE Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72VR 7RD Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT72VR 7RE Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT73EVR 7RD Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT73EVR 7RE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT73EVR 7RF Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT73VR 6RE Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT73VR 6RF Quận Thủ Đức 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT73VR 7RE Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT73VR 7RF Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT75VR 7RE Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT75VR 7RF Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT80 2QC Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT80 2QD Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT80 2QE Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT80-2QD 237 Quận Bình Thạnh 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT80S 6QD Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT83VR 6RE Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT83VR 6RF Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT83VR 7RE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GT83VR 7RF Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GV62 7RC Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GV62 7RD Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GV62 7RE Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GV62VR 7RF Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GV72 7RD Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GV72 7RE Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GV72VR 7RF Quận Tân Phú 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GX60 Destroyer Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GX620 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GX630-001US Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GX633-044US Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GX633-070US Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GX680 FHD Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI GX740-434US Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE60 2QD Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE60 2QE Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE60 6QD Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE60 6QE Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE60 7RD Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE62 7RD Quận Phú Nhuận 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE70 2QD Quận Phú Nhuận 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE70 2QE Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE70 6QD Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE70 6QE Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE70 7RD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE72 7RD Tại Quận 5 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PE72 7RE Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PL60 7RD Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PL62 7RC Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI PL62 7RD Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI U140-N034 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WE62 7RI Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WE62 7RIX Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WE62 7RJ Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WE62 7RJX Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WE72 7RJ Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WE72 7RJX Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WS60 6QH Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WS60 6QI Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WS60 6QJ Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WS60 7RJ Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WS63 7RK Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WS63VR 7RL Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WS72 6QH Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WS72 6QI Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WS72 6QJ Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WT72 6QI Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WT72 6QJ Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WT72 6QK Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WT72 6QL Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WT72 6QM Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WT72 6QN Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI WT73VR 7RM Tại Quận 7 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI X340-1352 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI X400-1462 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI X-Slim X340 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI X-Slim X350 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI X-Slim X400 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI X-Slim X420 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI X-Slim X600 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trước hết , cho phép Trung tâm được gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin dùng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

Chưa được phân loại


Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop MSI được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !