Bảng Giá Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO A1045 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO A1078 Tại Quận 12 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO A1175 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO A1181 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO A1189 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO A1278 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO A1280 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO A1281 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO A1286 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO A1322 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO A1382 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO GMX72 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO GMX82 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO GMX92 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO GMXA2 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO GMXC2 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MA092 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MA611 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MA897 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB133 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB134 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB166 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB470 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB471 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB513 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB604 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB766 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB985 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB986 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB990 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MB991 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC024 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC026 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC118 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC226 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC318 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC371 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC372 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC373 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC374 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC375 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC700 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC721 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC723 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC724 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC725 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC975 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MC976 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD101 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD102 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD103 Tại Quận 2 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD104 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD212 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD213 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD311 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD313 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD314 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD318 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD322 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD662 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MD712 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO ME293 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO ME294 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO ME662 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO ME664 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO ME665 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO ME864 Quận Phú Nhuận 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO ME865 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO ME866 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MF839 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MF840 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MF841 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MGX72 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MGX82 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MGX92 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MGXA2 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MGXC2 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MJLT2 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MJY32 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram MACBOOK PRO MK4M2 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .