Bảng Giá Thay Sạc Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop FUJITSU 1718 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A1110 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A1120 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A1220 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A530 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A531 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A532 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A6220 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A6230 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH530 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH531 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH532 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH544 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH550 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH551 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH552 Quận Phú Nhuận 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH555 Tại Quận 10 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH564 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH701 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO A3667G Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO L1310G Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Tại Quận 7 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Tại Quận 11 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Tại Quận 9 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Tại Quận 5 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU BH531 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Tại Quận 1 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Quận Thủ Đức 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E544 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E554 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E733 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E734 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E743 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E744 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E751 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E752 Tại Quận 5 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E753 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E754 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E755 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E780 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Tại Quận 8 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Tại Quận 2 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Tại Quận 5 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Quận Phú Nhuận 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU H730 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU L1010 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH520 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH522 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH530 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH531 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH532 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH700 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH701 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH772 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Tại Quận 8 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Tại Quận 10 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Tại Quận 9 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Tại Quận 10 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Quận Thủ Đức 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LL730 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU M1010 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU M7440 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU MH330 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU MH380 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU N3530 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU N6410 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU NH532 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU NH751 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P3110 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P701 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P702 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P7120 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P770 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P772 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P8010 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU PH521 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU PH530 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU PH701 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU PH702 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU Q555 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU Q572 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU Q584 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU Q702 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU Q704 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S561 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S6420 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S6421 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S710 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S751 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S752 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S761 Quận Thủ Đức 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S762 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S792 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S904 Quận Thủ Đức 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S935 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SD50 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH530 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH561 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH572 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH760 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH761 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH762 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH771 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH772 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH782 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU T935 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU T901 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU T902 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU T904 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU T935 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU U745 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU U772 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU UH554 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU UH572 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU UH574 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU V5505 Hcm 50,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Nhân dịp một mùa HÈ SÔI ĐỘNG đã đến , trung tâm xin trân trọng gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi dành cho sinh viên .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại