Bảng GIá Thay Sạc Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop MSI CR400 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR400 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR42 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR420 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR43 6M Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR460 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR600 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR61 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR62 Tại Quận 9 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR640 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR70 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR700-012US Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR72 6M Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR72 6ML Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CR72 7ML Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX420 Tại Quận 5 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX420-0137 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX420-062XVN Tại Quận 11 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX420-1453 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX420MX Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX480 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX480 46 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX61 2QC Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX61 2QF Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX61-2PF Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX61-2QF Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX62 2QD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX62 6QD Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX62 6QL Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX62 7QL Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX70 2OC Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX70 2OD Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX70 2QF Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX700-020US Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX700-053US Tại Quận 5 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX70-2PF Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX70-2QF Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX72 6QD Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX72 6QL Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI CX72 7QL Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI E7235-295US Quận Tân Phú 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI EX460-037XVN Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI EX460X Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI EX460X-003VN Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI EX465 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI FX400 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI FX400-069XVN Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI FX400-1481 Tại Quận 2 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI FX600MX-0113 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE40 20L Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE40 2OC Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE40 2OL Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE40 2PC Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 0NC Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 0ND Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2MSI Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2OC Tại Quận 7 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2OD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2OE Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2PC Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2PE Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2PF Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2PG Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2PL Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2QD Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2QE Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 Apache Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE600 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60-2PC Apache Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60-2PL Apache Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60-2QD Apache Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE603 Tại Quận 7 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 2QC Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 2QD Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 2QE Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 2QF Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 2QL Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 6QC Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 6QD Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 6QE Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 6QF Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 6QL Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 7RD Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 7RE Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62-2QD Apache Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62MVR 7RG Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62VR 6RF Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62VR 7RF Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62VR 7RF Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE63 7RC Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE63 7RD Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE63VR 7RE Tại Quận 11 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE63VR 7RF Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70 0NC Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70 0ND Tại Quận 1 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70 2OC Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70 2OE Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70 2PC Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70 2PE Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70 2PL Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70 2QD Quận Bình Thạnh 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70 2QE Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70 Apache Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE700 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70-0NC Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE70-2QD Apache Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 2QC Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 2QD Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 2QE Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 2QF Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 2QL Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 6QC Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 6QD Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 6QE Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 6QF Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 6QL Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 7RD Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72 7RE Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72MVR 7RG Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72VR 6RF Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE72VR 7RF Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE73 7RC Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE73 7RD Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE73VR 7RE Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GE73VR 7RF Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GF62 7RD Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GF62 7RE Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GF62VR 7RF Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GF72 7RD Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GF72 7RE Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GF72VR 7RF Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62 6QC Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62 6QD Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62 6QE Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62 6QF Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62 7QF Tại Quận 12 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62 7RD Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62 7RDX Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62 7REX Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62M 7RC Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62M 7RD Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62M 7RDX Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62M 7RE Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62M 7REX Quận Tân Phú 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62MVR 7RFX Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL62VR 7RFX Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL72 6QC Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL72 6QD Tại Quận 11 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL72 6QE Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL72 6QF Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL72 7QF Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL72 7RD Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL72 7RDX Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL72 7REX Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL72M 7RDX Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL72M 7REX Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GL72VR 7RFX Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP60 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP60 2OD Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP60 2PE Tại Quận 1 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP60 2QE Quận Bình Thạnh 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP60 2QF Tại Quận 2 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP60-2QF 896 Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62 2QD Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62 2QE Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62 6QE Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62 6QF Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62 7QF Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62 7RDX Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62 7RE Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62 7REX Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62M 7RD Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62M 7RDX Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62M 7REX Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP62MVR 7RFX Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP70 2OD Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP70 2PE Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP70 2QE Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP70 2QF Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP70 Leopard Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72 2QD Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72 2QE Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72 6QE Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72 6QF Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72 7QF Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72 7RD Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72 7RDX Quận Thủ Đức 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72 7RE Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72 7REX Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72M 7RDX Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72M 7REX Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72MVR 7RFX Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72VR 6RF Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72VR 7RF Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GP72VR 7RFX Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS30 2M Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS32 6QE Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS40 6QD Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS40 6QE Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS43VR 6RE Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS43VR 7RE Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS60 2PC Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS60 2PE Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS60 2PL Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS60 2PM Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS60 2QC Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS60 2QD Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS60 2QE Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS60 6QC Quận Phú Nhuận 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS60 6QD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS60 6QE Quận Thủ Đức 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS60 Ghost Quận Thủ Đức 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS620 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS63 7RD Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS63 7RE Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS63VR 7RF Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS63VR 7RG Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 2OC Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 2OD Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 2OD Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 2PC Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 2PE Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 2QC Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 2QD Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 2QE Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 6QC Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 6QD Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 6QE Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS70 STEALTH Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS72 6QC Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS72 6QD Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS72 6QE Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS73 7RE Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS73VR 6RF Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS73VR 7RF Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GS73VR 7RG Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT60 0ND Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT60 0NE Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT60 2OC Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT60 2OD Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT60 2PC Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT60 2PE Quận Bình Thạnh 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT60 2QD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT60 2QE Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT62VR 6RD Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT62VR 6RE Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT62VR 7RD Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT62VR 7RE Tại Quận 3 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT640 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT640-1656 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT70 0NC Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT70 0ND Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT70 0NE Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT70 2OC Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT70 2OD Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT70 2PC Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT70 2PE Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT70 2QD Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT70 DOMINATOR Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT70 DRAGON Quận Tân Phú 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72 2PC Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72 2PE Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72 2QD Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72 2QE Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72 6QD Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72 6QE Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72 DOMINATOR Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72-2QD 1257 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72-2QD Dominator Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72-2QE Dominator Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72S 6QD Quận Tân Phú 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72S 6QE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72S 6QF Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72VR 6RD Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72VR 6RE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72VR 7RD Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT72VR 7RE Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT73EVR 7RD Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT73EVR 7RE Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT73EVR 7RF Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT73VR 6RE Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT73VR 6RF Tại Quận 8 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT73VR 7RE Tại Quận 5 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT73VR 7RF Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT75VR 7RE Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT75VR 7RF Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT80 2QC Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT80 2QD Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT80 2QE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT80-2QD 237 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT80S 6QD Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT83VR 6RE Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT83VR 6RF Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT83VR 7RE Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GT83VR 7RF Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GV62 7RC Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GV62 7RD Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GV62 7RE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GV62VR 7RF Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GV72 7RD Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GV72 7RE Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GV72VR 7RF Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GX60 Destroyer Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GX620 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GX630-001US Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GX633-044US Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GX633-070US Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GX680 FHD Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI GX740-434US Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE60 2QD Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE60 2QE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE60 6QD Tại Quận 10 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE60 6QE Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE60 7RD Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE62 7RD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE70 2QD Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE70 2QE Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE70 6QD Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE70 6QE Tại Quận 12 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE70 7RD Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE72 7RD Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PE72 7RE Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PL60 7RD Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PL62 7RC Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI PL62 7RD Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI U140-N034 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WE62 7RI Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WE62 7RIX Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WE62 7RJ Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WE62 7RJX Tại Quận 5 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WE72 7RJ Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WE72 7RJX Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WS60 6QH Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WS60 6QI Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WS60 6QJ Tại Quận 7 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WS60 7RJ Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WS63 7RK Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WS63VR 7RL Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WS72 6QH Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WS72 6QI Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WS72 6QJ Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WT72 6QI Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WT72 6QJ Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WT72 6QK Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WT72 6QL Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WT72 6QM Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WT72 6QN Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI WT73VR 7RM Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI X340-1352 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI X400-1462 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI X-Slim X340 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI X-Slim X350 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI X-Slim X400 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI X-Slim X420 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop MSI X-Slim X600 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ tại trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại