Bảng Giá Thay Sạc Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop TOSHIBA A660 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C50 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C55T Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C640 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C650 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA DYNABOOK Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E205 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E45T Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L10T Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L500 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L510 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L630 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L635 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L640 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L645 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L645 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L650 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L655 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L670 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L735 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA M780 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA M900 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA MINI NB205 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P105 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P55T Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P870 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS463A Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS562A Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS566A Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS569A Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS56HA Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS56MA Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS57HA Tại Quận 7 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSA50A Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSBY3A Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSC09A Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSC0MA Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSK01A Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSK05A Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLB1A Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLB9A Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLGXA Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLQ1A Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLS1A Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLS4A Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLSAA Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLW9A Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLWTA Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSMD1A Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSMD9A Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSPC5A Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSPCDA Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSERA Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSESA Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSG0A Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSG2A Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PST1BA Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PST3BA Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU5RA Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU5XA Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU6SA Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU6VA Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU83A Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU8DA Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU9CA Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PT15AA Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PT15BA Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PU143A Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA R600 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA R700 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA S500 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Tại Quận 3 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Tại Quận 10 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Tại Quận 1 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Tại Quận 10 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Tại Quận 8 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Tại Quận 10 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Quận Tân Phú 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Tại Quận 2 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Tại Quận 10 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Quận Phú Nhuận 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Tại Quận 9 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA T110 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U40T Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U500 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U505 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U505-S2012 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U845T Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U925T Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA X505 Tại Quận 9 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA Z830 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ tại trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .