Bảng Giá Thay Vỏ IMAC

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ IMAC A1002 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1058 Quận Phú Nhuận 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1076 Gía Rẻ 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1144 Gía Rẻ 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1145 Chất Lượng 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1173 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1174 Chính Hãng 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1195 Gía Sinh Viên 230,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1200 Lấy Liền 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1207 Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1208 Hcm 330,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1224 Lấy Liền 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1225 Hcm 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1311 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1312 Gía Sinh Viên 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1418 Hcm 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1419 Chính Hãng 240,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC A1862 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC M6709L Hcm 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC M7469 Tại Quận 9 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC M8535 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC M8672 Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC M885X Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC M9248 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC M9249 Chính Hãng 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC M9250 Hcm 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC M9290 Gía Rẻ 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC M9363 Hcm 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC M9823 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC M9824 Uy Tín 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC M9843 Chất Lượng 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC M9844 Chất Lượng 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC M9845 Gía Rẻ 470,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA063 Chính Hãng 370,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA064 Chất Lượng 230,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA199 Gía Sinh Viên 380,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA200 Gía Sinh Viên 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA406 Chất Lượng 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA456 Hcm 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA589 Gía Sinh Viên 250,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA590 Hcm 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA710 Chất Lượng 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA876 Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA876  Uy Tín 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA877 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC MA878 Tại Quận 12 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB199 Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB200 Tại Quận 5 480,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB201 Uy Tín 390,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB322 Chính Hãng 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB323 Tại Quận 12 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB323  Uy Tín 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB324 Gía Rẻ 230,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB324  Gía Sinh Viên 230,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB325 Chất Lượng 230,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB325  Lấy Liền 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB388 Lấy Liền 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB391 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB393 Gía Sinh Viên 380,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB398 Uy Tín 460,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB417 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB418 Hcm 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB419 Chất Lượng 350,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB420 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB950 Gía Sinh Viên 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB952 Quận Tân Phú 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB952  Lấy Liền 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MB953 Hcm 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC019 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC020 Chính Hãng 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC021 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC022 Chất Lượng 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC309 Hcm 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC413 Gía Sinh Viên 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC508 Gía Sinh Viên 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC509 Gía Rẻ 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC510 Hcm 370,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC511 Gía Rẻ 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC511  Chính Hãng 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC812 Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC813 Chính Hãng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MC814 Hcm 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MD093 Chính Hãng 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MD094 Lấy Liền 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC MD095 Hcm 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC MD096 Quận Tân Phú 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ IMAC ME086 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC ME087 Uy Tín 370,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC ME088 Uy Tín 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC ME089 Chính Hãng 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MF883 Tại Quận 8 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC MF886 Gía Rẻ 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ IMAC MG022 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MK142 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ IMAC MK452 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ IMAC MK462 Hcm 290,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .
Chưa được phân loại


Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Vỏ IMAC sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Vỏ IMAC được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Vỏ IMAC thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Vỏ IMAC được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !