Bảng Giá Thay Vỏ Laptop Acer

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop ACER 4738G Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER 4745G Tại Quận 5 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER 4810T Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER 4820T Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER 5742G Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER AO756 Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 1410 Quận Tân Phú 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 2920 Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 2930 Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3600 Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3620 Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3650 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3680 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3810 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3820 Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3830 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3880 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4230 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4250 Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4251 Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4252 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4253 Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4253G Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4310 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4315 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4320 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4330 Quận Tân Phú 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4332 Quận Tân Phú 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4336 Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4339 Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4339  Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4349 Quận Tân Phú 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4350G Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4352 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4410 Tại Quận 9 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4430 Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4520 Uy Tín 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4520G Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4530 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4535 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4540 Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4551 Gía Rẻ 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4551G Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4552 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4553 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4560 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4560G Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4625 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4710 Uy Tín 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4710G Quận Phú Nhuận 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4715Z Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720G Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720GZ Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720Z Quận Bình Thạnh 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4730 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4730Z Tại Quận 10 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4732Z Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4733 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4733Z Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4735Z Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4735ZG Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4736 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738 Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738G Quận Tân Phú 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738ZG Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4739 Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4739Z Lấy Liền 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4740 Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741Z Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741ZG Tại Quận 7 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4743 Tại Quận 11 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4743G Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745G Uy Tín 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745Z Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4749 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750G Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750Z Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750ZG Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4752 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4810T Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4820 Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4830 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5100 Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5251 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5349 Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5470 Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5517 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5532 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5536 Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5541 Lấy Liền 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5570 Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5600/ ZB2 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5630 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5650 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5680 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5710 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5720 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5732 Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5732Z Lấy Liền 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5733 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5735 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5737 Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5738 Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5739G Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5740 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5741 Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5742 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5745 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5750 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5810 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5830 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5930 Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 6530 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 6920 Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 7750 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 9320 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A114-31 Gía Rẻ 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A314-31 Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A315-SERIES Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A515 51G Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A515-SERIES Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-51 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-51G Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-SERIES Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A615-51G Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_431 Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_432 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_434 Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_470 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_471 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_522 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_531 Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_570 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_571 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-410 Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-410G Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-422 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-422G Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-430 Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-431 Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-431G Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432G Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432P Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-434 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-470 Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-471 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-472 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-522 Tại Quận 2 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-531 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-570 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-571 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5 575G Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_411 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_471(E14) Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_511 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_531 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_571 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_573 Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_574 Tại Quận 1 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-4 SERIES Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-411 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-471(E14) Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-473 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-473G Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-475 Gía Rẻ 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-475G Quận Bình Thạnh 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-476 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-476G Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-5 SERIES Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-511 Gía Rẻ 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-521 Quận Tân Phú 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-523 Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-531 Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-553 Tại Quận 2 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-553G Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-571 Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-573 Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-575 Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-575G Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-7 SERIES Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-772 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-772G Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-774 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-774G Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-132 Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-311 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-432 Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-5 SERIES Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-512 Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-512-C96S MS2394 Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-520 Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-521 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-522 Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-523 Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-533 Tại Quận 11 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-572 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-732 Tại Quận 4 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE F15 Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE F5-5 SERIES Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE F5-573G Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE IC 3741 Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE M3 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131M Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-132 Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431 Tại Quận 7 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431M Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 522 Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 725 Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 756 Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D255 Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D257 Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D270 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D525 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE NAV50 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE ZG5 Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE R7 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE S3 SM2346 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE S5-371 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE S7 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE S7-391 Tại Quận 1 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SW5-173 Quận Bình Thạnh 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH 10 E Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW -016 Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-013P Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-106P Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-014 Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-015 Tại Quận 2 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111 Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111P Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171 Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171P Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173P Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-271 Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-272P Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW-3-103 Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-011 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-014P Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCHSW 5-272 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V NITRO 15 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V NITRO 17 Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_371 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_471 Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_571 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-371 Gía Rẻ 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-372 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-471 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-571 Gía Rẻ 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_431 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_471 Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_551 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_571 Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-122P Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-431 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-471 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-551 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-571 Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-572P Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE VN7-793G Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE VX 15 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE VX5-591G Gía Bao Nhiêu 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE Z1402-39KT Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE4738Z Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER CHROMEBOOK R 11 Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1 531 Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-432 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-470 Tại Quận 11 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-471 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-532 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-571 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-572 Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E5-471 Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E5-571 Quận Tân Phú 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E5-572 Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EMACHINES D640 Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EMACHINES D730 Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EMACHINES E627 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EMACHINES E730G Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EMACHINES EM350/ NAV51 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ES1-511 Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 2510 Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 3000 Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 3100 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4010 Tại Quận 2 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4100 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4120 Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4130 Tại Quận 8 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4210 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4220 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4230 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4253 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4420 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4620 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4620Z Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630 Tại Quận 4 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630Z Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630ZG Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5220 Gía Rẻ 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5230 Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5230E Tại Quận 2 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5235 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5410 Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5420 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5420G Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5430 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5510Z Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5610 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5610G Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5620 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5620ZG Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630EZ Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630G Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630Z Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5635G Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5635Z Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7230 Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7230E Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7420 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620G Tại Quận 7 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620Z Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630 ZG Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630EZ Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630G Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630Z Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER FERRARI 4000 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER FERRARI 5000 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER M3-481 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER NITRO 5 AN515 Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER NITRO AN515-SERIES Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER NITRO NP515-51 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE D255 Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE L1410 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE S1001 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE S1002 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE S1002P Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE S1003 Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE S1003P Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE Z1401 Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE Z1402 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE ZG5 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE 4220 Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER P3-171 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER P648 Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR 17X Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR 21X Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-571 Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-572 Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-573 Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR G5-793 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR GX-791 Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR GX-792 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR PH317-51 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER R5 471T Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER R7-572 Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER S3-391 Quận Bình Thạnh 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN 1 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN 3 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN 5 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN 7 Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SA-271P Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SA5-271 Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP 111-31N Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP 113-31 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP111-31 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP111-32N Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP315-51 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP513-51 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP513-52N Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP515-51GN Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWIFT 3 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWIFT 7 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWIFT SF315 51 530V Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH 11 V Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH 7 BLACK EDITOR Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH ALPHA 12 Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH SW1-011 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH SW312-31P Quận Thủ Đức 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH SW5-017P Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH SW512-217 Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH SW512-52P Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4070 Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4080 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4100 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4150 Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4200 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4210 Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4220 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4230 Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4235 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4260 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4270 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4280 Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4310 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4320 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4330 Tại Quận 12 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4335 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4350 Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4400 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4500 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4520 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4600 Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4650 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4670 Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4720 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730G Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730Z Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4740ZG Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750Z Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750ZG Tại Quận 2 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 505 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 510 Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5100 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5210 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5220 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5220G Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5230 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5330 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5330G Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5335 Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5344 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5360 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5360G Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5510 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5520 Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5520G Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5530 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5530G Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5725G Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5730 Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5730G Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735G Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735Z Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741G Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741Z Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741ZG Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742Z Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742ZG Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5744 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5744Z Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760G Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760ZG Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6252 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6253 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6291 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6292 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6293 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6550 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6552 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6553 Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6592 Tại Quận 7 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6592G Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6593 Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6593G Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594E Tại Quận 4 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594G Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6595 Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6595G Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7220 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7220G Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7230 Quận Tân Phú 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7320 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7330 Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7510 Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7520G Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7530 Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7530G Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7720G Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7730 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7730G Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7740 Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7740G Tại Quận 8 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750G Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750Z Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8100 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8172T Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8200 Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8331 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8331G Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8371 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372T Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372TG Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372TZ Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8431 Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8471 Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473 Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473G Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473T Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481 Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481T Quận Phú Nhuận 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481TG Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8531 Quận Thủ Đức 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8571 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8571G Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572G Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572T Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573T Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573TG Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B113-E Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B113-M Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B115-M Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116-M Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116MP Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116-MP Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B117-MP Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B118 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE P236-M Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE PP238-M Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-R Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-RN Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE X349 Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ULTRABOOK S3 Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ULTRABOOK S7-391 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-122 Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-371 Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-471 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-472 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-571 Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-572 Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-122 Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-431 Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-431,V5-471 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-471 Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-571 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-572 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-573 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER W500 Tại Quận 11 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER W510 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER W700 (ASPIRE P3) Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER 5515 Tại Quận 1 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE ASPIRE D270 Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ tại trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .