Bảng Giá Thay Vỏ Laptop DELL

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop DELL 15R Quận Tân Phú 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ADAMO 13 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ADAMO XPS Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ADAMO XPS SU9400  Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 R2  Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 R3  Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 14 Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R2 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R2  Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R3  Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R2  Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R3  Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R4  Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 18 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X R2  Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X R3  Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14X Tại Quận 4 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14X R2  Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14XR1 Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M15X Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R2  Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R3  Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R4  Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M18X Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M18X R2  Quận Bình Thạnh 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI 15R 5520  Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI A4 5420  Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI A4 N5420  Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI A4 N5423  Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI A5 N5520  Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI A5 N5521  Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL BMW Z4 Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3180  Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3189  Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 13 3380  Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 3120 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 7310 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INPIRON 5447 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INPRISON 11 3147  Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INPRISON N5378 Quận Bình Thạnh 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRION 14R 3420  Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1090 Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 10Z 1120  Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3148 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3162 Tại Quận 5 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 31623164  Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3168 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3168  Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3169  Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3179  Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1122 M102Z  Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1150 Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1110  Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1120  Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1121  Quận Tân Phú 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1210 Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 1370  Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5368 2-IN-1 Tại Quận 2 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5378 2-IN-1 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5379 2-IN-1 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7359 Quận Thủ Đức 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7359  Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7368 2-IN-1 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7378 2-IN-1 Quận Thủ Đức 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 N3010  Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1318 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1320 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13R 3010 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z 5323  Quận Phú Nhuận 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z N301Z  Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z N311Z  Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 (N4120)  Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 1440  Quận Thủ Đức 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3459  Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3462  Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3465  Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3467  Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3468  Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 5443  Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 5468  Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7437  Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7447  Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7460  Quận Thủ Đức 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7466 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7467 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 M4010  Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 M4040  Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N3421  Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N3437  Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4020 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4020  Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4030 Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4030  Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4050 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4050  Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1410 Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1420 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1425 Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1427 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1428 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1435 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1440 Quận Bình Thạnh 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14-5442 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1464 Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5420 Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5420  Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5421  Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5437 Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5437  Uy Tín 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4010 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4010  Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4110 Tại Quận 3 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4110  Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R SE 7420 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 1470  Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 5423  Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z N411Z  Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 Tại Quận 11 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 1564 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 1564  Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3537 Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3537  Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3552 Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3552  Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3555  Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3559  Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3565  Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3567  Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3568  Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5521  Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5565  Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5566  Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5567  Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5568  Tại Quận 12 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5568 2-IN-1 Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5578 2-IN-1 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5579 2-IN-1 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7000  Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7537 Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7560  Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7569 2-IN-1 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7572  Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7579 2-IN-1 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5576 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5577 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7566 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7567 Quận Phú Nhuận 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7577 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 M5010  Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 M5030 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5010  Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5030  Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5040  Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5050  Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1520 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1521 Quận Bình Thạnh 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1525 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1526 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1545 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1546 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1564 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5520 Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5520  Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5521 Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5521  Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5537  Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R N5110 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R N5110  Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R SE 7520 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R-5520 Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15Z 1570  Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15Z 5523  Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1646 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 5765  Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 5767  Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7773 2-IN-1 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7778 2-IN-1 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7779 2-IN-1 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 N7010 Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 N7010  Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1720 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1721 Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1750 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1764 Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5720 Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5720  Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5721  Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5737  Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R N7110  Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R SE 7720 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3000 Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 300M Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3135 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3137 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3138 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3147 Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3148 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3152 2-IN-1  Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3153 2-IN-1  Gía Rẻ 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3157 2-IN-1  Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3158 2-IN-1  Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3162 Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3168 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3200 Quận Phú Nhuận 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3358 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3420 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3421 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3422 Tại Quận 7 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3437 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3441 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3442 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3442C Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3443 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3451 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3452 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3458 Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3459 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3462 Quận Bình Thạnh 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3467 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3500 Quận Bình Thạnh 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3520 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3521 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3531 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3537 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3541 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3542 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3543 Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3551 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3552 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3558 Chất Lượng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3567 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3700 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3721 Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3737 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3800 Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3878 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5000 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5370 Quận Bình Thạnh 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5378 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5420 Tại Quận 9 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5425 Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5437 Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5439 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5442 Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5445 Tại Quận 3 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5447 Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5448 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5451 Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5452 Tại Quận 10 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5455 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5457 Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5458 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5459 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5520 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5521 Tại Quận 8 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5525 Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5542 Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5543 Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5545 Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5547 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5547C Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5548 Quận Tân Phú 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5548A Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5551 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5552 Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5555 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5557 Tại Quận 7 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5558 Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5559 Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5567 Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5570 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5720 Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5748 Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5749 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5755 Tại Quận 7 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5758 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5759 Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5770 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 630M Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 6400 Tại Quận 12 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 640M Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7000 Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 700M Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 710M Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7347 Gía Rẻ 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7348 Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7348 2-IN-1  Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7352 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7353 2-IN-1  Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7359 2-IN-1  Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7370 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7373 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7373 2-IN-1  Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7420 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7437 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7472 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7500 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7520 Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7537 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7547 Gía Bao Nhiêu 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7548 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7557 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7558 Tại Quận 10 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7559 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7566 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7567 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7568 2-IN-1  Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7570 Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7573 2-IN-1  Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7577 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7720 Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7737 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7746 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8500 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8600 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8600C Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9100 Tại Quận 10 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9200 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9300 Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9400 Quận Bình Thạnh 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON B120 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON B130 Quận Bình Thạnh 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON DUO TOUCH  Tại Quận 10 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1405 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1505 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1705 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON I15-156B Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M102Z Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M301Z Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M411R Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M421R Quận Bình Thạnh 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M431R 5435  Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M501R Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M5040 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M511R Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M521R 5525  Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M531R 5535  Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M731R 5735  Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1010 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1012 Tại Quận 10 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1010 Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1010  Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1011 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1011  Tại Quận 3 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1012 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1012  Gía Rẻ 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1018 Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1018  Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1011 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1018 Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 12 1210 Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1210 Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1210  Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 9 910 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI DUO 1090 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3010 Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3437 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3443 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3543 Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4010 Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4020 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4030 Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4050 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4110 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5010 Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5030 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5040 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5050 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5110 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5447 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5448A Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5521 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5537 Quận Phú Nhuận 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N7010 Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N7420 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON XPS GEN 2 Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON13R  Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON14R N4010 Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON15R  Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRONN 3451 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPRION 1464 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPRION M501R Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPRION M5030 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL L421X  Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 120L Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 3379 2-IN-1 Tại Quận 4 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 3380  Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2100 Tại Quận 8 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2110 Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2120 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3150 Quận Phú Nhuận 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3160 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3180 Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3189 Tại Quận 10 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3330 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3340 Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3350 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3440 Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3450 Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3460 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3470 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3480 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 34803488 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3540 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3550 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3560 Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3570 Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 35803588 Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5175 2-IN-1  Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5179 2-IN-1  Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5280 Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 52805288 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5285 2-IN-1  Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5289 2-IN-1  Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5404 RUGGED  Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5414 RUGGED  Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5450 Tại Quận 4 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 54805488 Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5570 Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5580 Quận Bình Thạnh 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 6430U Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7204 RUGGED  Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7214 Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7275 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7280 Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7285 2-IN-1  Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7350 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7350 2-IN-1  Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7370 Tại Quận 7 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7380 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7389 2-IN-1  Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7404 RUGGED  Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7414 RUGGED  Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7480 Tại Quận 10 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D620 ATG  Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 ATG  Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 XFR  Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630C Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D631 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D800 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D810 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D820 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D830 Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4200 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4300 Tại Quận 3 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4310 Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E52505250 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5270 Tại Quận 7 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5400 Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5410 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5420 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5420M Tại Quận 6 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5430 Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5440 Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5450 Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5470 Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5500 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5510 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5520 Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5520M Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5530 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5540 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5550 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5570 Gía Rẻ 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6220 Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6230 Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6320 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6330 Tại Quận 7 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 ATG  Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 XFR  Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6410 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6410 ATG  Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 ATG  Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 XFR  Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430 Uy Tín 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430 ATG  Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430S Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6440 Tại Quận 6 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6500 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6510 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6520 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6530 Tại Quận 7 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6540 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7240 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7240 ULTRABOOK  Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7250 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E72507250 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7270 Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7270 MOBILE THIN Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7440 Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7450 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7470 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 3510 Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 3520 Quận Thủ Đức 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 5510 Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 5520 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 7510 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 7520 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 7710 Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 7720 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M2800 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M3800 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M4300 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M4400 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M6400 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M6500 Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M6600 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M6700 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M6800 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL S10-ST2  Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1350 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1435 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1440 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1450 Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1457 Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1458 Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 14Z Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 15 Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 15 1555  Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1535 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1536 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1537 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1538 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1539 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1555 Quận Bình Thạnh 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1555N Gía Bao Nhiêu 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1557 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1558 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1569 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1735 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1737 Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1745 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1747 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1749 Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO PP39L Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO S1737 Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS 1645  Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS 1647  Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS M1340  Gía Rẻ 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS M1640  Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO1537  Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO1555  Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO1569  Tại Quận 5 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1014 Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1015 Tại Quận 4 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1050 Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1088 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1200 Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1220 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 131 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1310 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1310N Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1320 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1320N Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 3449  Tại Quận 9 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 3468  Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 5468  Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1400 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1410 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1440 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1450 Quận Phú Nhuận 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14R Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3549  Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3562  Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3565  Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3568  Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 5568  Quận Tân Phú 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 7570  Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1500 Quận Tân Phú 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1510 Tại Quận 10 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1520 Gía Rẻ 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1520N Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1540 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1550 Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1700 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1710 Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1720 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2420 Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2421 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2510 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2520 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2521 Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3300 Tại Quận 2 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3350 Gía Rẻ 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3360 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3400 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3445 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3446 Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3450 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3458 Tại Quận 5 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3459 Quận Thủ Đức 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3460 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3468 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3500 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3500BR Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3546 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3550 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3555 Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3558 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3559 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3560 Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3561 Tại Quận 11 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3568 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3640 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3700 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3750 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 450 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 500 Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5459 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5460 Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5468 Tại Quận 12 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5470 Tại Quận 2 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5480 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5530 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5560 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5568 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5640 Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 7570 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO A840 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO A860 Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO A90 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V13 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V130 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V131 Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2420 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2421 Tại Quận 10 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2521 Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3300 Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3350 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3400 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3450 Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3460 Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3500 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3550 Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3560 Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V5460 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V5470 Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3400  Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 11 9P33  Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 12 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 12 9250  Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 12 9Q23  Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 12 9Q33  Quận Thủ Đức 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 Tại Quận 8 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 9333  Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 9343  Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 9350  Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 9360  Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 9365 2-IN-1 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 L321X  Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 L322X  Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 1340 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13Z Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 14 Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 14 L401X  Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 14 L421X  Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 14Z L412Z  Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 Tại Quận 8 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 9530  Tại Quận 9 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 9550 Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 9550  Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 9560  Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 L501X  Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 L502X  Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 L521X  Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15Z Tại Quận 5 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15Z L511Z  Uy Tín 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 1640 Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 1645 Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 1647M Quận Bình Thạnh 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 17 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 17 L701X  Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 17 L702X  Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 8500 Tại Quận 5 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 9343 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 9360 Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS DUO 12  Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS DUO 13  Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L321X Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L401X Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L412Z Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L421X Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L501X Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L502 Quận Phú Nhuận 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L502X Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L521X Gía Rẻ 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L702X Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1210 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1210 MXC062  Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1330 Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1330 M1330  Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M140 MXC051  Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1530 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1530 M1530  Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M170 MXG051  Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1710 Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1710 MXG061  Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1730 Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1730 M1730  Tại Quận 4 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M2010 MXP061  Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS P12G Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trước hết , cho phép Trung tâm được gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin dùng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

 -Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

Chưa được phân loại