Bảng Giá Thay Vỏ Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop FUJITSU 1718 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A1110 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A1120 Tại Quận 8 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A1220 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A530 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A531 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A532 Tại Quận 3 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A6220 Tại Quận 9 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A6230 Tại Quận 4 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH530 Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH531 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH532 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH544 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH550 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH551 Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH552 Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH555 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH564 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH701 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO A3667G Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO L1310G Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Tại Quận 1 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Tại Quận 5 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU BH531 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Tại Quận 6 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Tại Quận 9 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E544 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E554 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E733 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E734 Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E743 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E744 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E751 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E752 Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E753 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E754 Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E755 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E780 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Quận Bình Thạnh 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU H730 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU L1010 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH520 Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH522 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH530 Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH531 Quận Phú Nhuận 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH532 Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH700 Quận Bình Thạnh 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH701 Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH772 Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Quận Bình Thạnh 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Tại Quận 10 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Tại Quận 10 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Tại Quận 9 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Tại Quận 2 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Quận Phú Nhuận 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Quận Thủ Đức 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LL730 Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU M1010 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU M7440 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU MH330 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU MH380 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU N3530 Gía Rẻ 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU N6410 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU NH532 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU NH751 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P3110 Tại Quận 10 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P701 Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P702 Tại Quận 10 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P7120 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P770 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P772 Quận Bình Thạnh 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P8010 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH521 Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH530 Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH701 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH702 Quận Phú Nhuận 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q555 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q572 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q584 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q702 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q704 Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S561 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S6420 Gía Rẻ 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S6421 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S710 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S751 Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S752 Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S761 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S762 Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S792 Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S904 Tại Quận 6 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S935 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SD50 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH530 Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH561 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH572 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH760 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH761 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH762 Gía Rẻ 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH771 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH772 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH782 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T935 Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T901 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T902 Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T904 Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T935 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU U745 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU U772 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU UH554 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU UH572 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU UH574 Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU V5505 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trước hết , cho phép Trung tâm được gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin dùng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

Chưa được phân loại