Bảng Giá Thay Vỏ Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop LENOVO 2470 Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 2575 Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 3000 G230 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 310U Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 4460 Quận Tân Phú 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 510  Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 5100C Tại Quận 3 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 520 Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 520S Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 526 Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 5820 Tại Quận 8 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 6575 Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 7560 Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 7757 Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B110 Tại Quận 10 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B40 Tại Quận 9 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B41 Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B430 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B4400 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B4400S Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B4450S Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B450 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B450   Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B460 Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B460E Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B470 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B470E Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B475 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B475E Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B480 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B485 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B490 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B490S Tại Quận 2 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B50 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B51 Quận Phú Nhuận 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B5400 Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B570 Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B570E Tại Quận 9 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B570E2 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B575 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B575E Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B580 Quận Bình Thạnh 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B590 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B70 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B71 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C460 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C461 Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C462 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C465 Quận Phú Nhuận 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C467 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C640 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E10 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E31 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E40 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E41 Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E430 Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E4325 Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E4430 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E49 Quận Tân Phú 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E50 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E51 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E660 Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO EDGE 13 Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO EDGE 14 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO EDGE 15 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO EDGE 2 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO EDGE E49 Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 10 Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 14 Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 14D Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 15 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 15D Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 14 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 15 Tại Quận 12 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 PRO Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 3 Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 3  Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 4 Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 5 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G230 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G40 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G400 Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G400M Quận Bình Thạnh 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4030 Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4070 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4070_2549 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4070_4338 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4070_4340 Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4070_5942 Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G410 Tại Quận 12 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G430 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G450 Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G460 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G465 Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G470 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G475 Quận Thủ Đức 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G480 Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G50 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G500 Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G500S Chất Lượng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5030 Tại Quận 7 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_2270 Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_3771 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_3773 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_6136 Tại Quận 12 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_8271 Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_9504 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G510 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G530 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G550 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G555 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G555   Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G560 Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G570 Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G575 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G580 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G60 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G640 Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G770 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G80 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO HELIX 1 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 100 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 100S Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 110 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 110S Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 120S Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 300 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 300S Quận Phú Nhuận 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 305 Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 310 Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 310S Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 320 Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH Tại Quận 3 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 320S Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 500 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 500S Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 510 Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 510S Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 700 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 720 Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 720S Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G360 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G40 Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G400 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G400S Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G405 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G405S Tại Quận 3 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G41 Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G410 Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G460E Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G470 Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G475 Quận Tân Phú 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G480 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G485 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Quận Bình Thạnh 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G50  Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G500 Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G500S Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G505 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G505S Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G51 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G510 Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G510S Quận Bình Thạnh 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G560E Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G570 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G575 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G580 Quận Thủ Đức 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G585 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G70 Quận Tân Phú 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G700 Quận Bình Thạnh 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G710 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G770 Quận Bình Thạnh 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N580 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N581 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N585 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N586 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P400 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P500 Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P580 Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P585 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S10 Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S100 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S100C Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S110 Quận Phú Nhuận 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S200 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S205 Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S205S Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S206 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S210 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S215 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S300 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S310 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S400 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S400U Tại Quận 10 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S405 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S410 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S410P Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S415 Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S500 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S510P Tại Quận 9 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U260 Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U300E Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U300S Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U310 Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U330 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U330P Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U400 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U410 Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U430P Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 Gía Rẻ 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 Quận Bình Thạnh 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD320S Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPADG780 Tại Quận 4 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO K2450 Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO K29 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO K4350 Tại Quận 1 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO K4450 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO K49 Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L410 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L410   Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L412 Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L412   Uy Tín 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L512 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L512   Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO LEGION Y520 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO LEGION Y720 Quận Phú Nhuận 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO LEGION Y920 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO MIIX3 Quận Tân Phú 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO MIIX3 1030 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO N100 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO N580 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO R50 Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO R51 Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO R52 Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO R60 Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO R61 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S10 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S102 Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S12 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S12   Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S2030 Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S2030_6833 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S21E-20 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S3 YOGA 14 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S400 Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S405 S410P Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S410P Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S500 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S510 Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S515 Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S9 Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO SL400 Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO SL410 Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T23 Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T40 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T400 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T400S   Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T41 Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T410I_S Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T42 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T420S Quận Tân Phú 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T43 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T430 Tại Quận 3 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T430S Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T440 Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T440P Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T450S 14 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T500 Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T510 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T520 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T60 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T61 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 11E   Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1  Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2  Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD A275  Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD A475  Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E130 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E220S Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E420 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E460 Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E555 Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 Tại Quận 11 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 Tại Quận 6 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 Tại Quận 5 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L420 Quận Bình Thạnh 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L421 Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L430 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L440 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L450 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L460 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L520 Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L530 Tại Quận 4 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L540 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L560 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P50 Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P50S Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P51 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P51S Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P70 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P71 Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S430 Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S431 Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S440 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S531 Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S540 Quận Thủ Đức 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T25 Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420I Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420S Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420SI Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430I Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430S Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430SI Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430U Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T431S Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T440 Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T440P Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T440S Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T450 Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T450S Tại Quận 10 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T460 Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T460P Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T470 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T470S Gía Rẻ 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T520 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T520I Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T530 Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T530I Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T540P Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T550 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T560 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T570 Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W520 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W530 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W540 Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W541 Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W550S Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 Tại Quận 3 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN Quận Bình Thạnh 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X120E Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X121E Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X130E Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X131E Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X140E Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X220 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X220I Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X230 Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X230I Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X230S Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X240 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X240S Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X250 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X260 Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN Gía Rẻ 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 Tại Quận 8 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 Tại Quận 2 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADT460S Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADX270 Tại Quận 2 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U1 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U110 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U150 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U160 Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U260 Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U300S Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U310 Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U310TOUCH Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U330 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U400 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U410 Tại Quận 8 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U4170 Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U450P Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U450P   Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U460 Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U620 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO V410 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO V460 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO V470 Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO V480C Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO W500 Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO W510 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO W530 Tại Quận 4 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO W701 Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO W701DS   Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X1 Quận Tân Phú 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X1 YOGA Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X100E Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X100E   Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X120E Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X200 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X201 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X201   Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X220 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X230 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X230T Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X240P_S Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X30 Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X31 Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X3A40 Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X60 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X61 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y300 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y310 Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y330 Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y40 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y400 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y410 Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y430 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y450 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y460 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y470 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y480 Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y50 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y5070 Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y510 Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y510P Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y530 Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y550 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y550P Quận Thủ Đức 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y560 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y560D   Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y560P Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y570 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y70 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y7070 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y740 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 10 Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 11S Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 13 Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 13 20175 Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 14 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 15 Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 11 Quận Tân Phú 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 PRO Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 11 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 14 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 Tại Quận 6 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 460 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 500 Quận Tân Phú 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 500  Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 510 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 520 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 520 14 Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 700 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 900 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 900S Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA S3  Tại Quận 5 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA11S Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z360 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z400 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z4000 Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z4070 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z410 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z460 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z470 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z480 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z5070 Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z510 Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z5170 Tại Quận 1 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z560 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z560   Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z570 Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z61 Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ tại trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại