Bảng Giá Thay Vỏ Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop MSI CR400 Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR400  Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR42  Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR420  Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR43 6M Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR460  Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR600  Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR61  Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR62  Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR640  Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR70  Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR700-012US  Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR72 6M Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR72 6ML Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR72 7ML Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX420  Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX420-0137  Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX420-062XVN  Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX420-1453  Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX420MX  Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX480  Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX480 46 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX61 2QC Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX61 2QF Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX61-2PF  Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX61-2QF  Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX62 2QD Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX62 6QD Quận Thủ Đức 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX62 6QL Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX62 7QL Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX70 2OC Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX70 2OD Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX70 2QF Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX700-020US  Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX700-053US  Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX70-2PF  Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX70-2QF  Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX72 6QD Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX72 6QL Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX72 7QL Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI E7235-295US   Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI EX460-037XVN  Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI EX460X   Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI EX460X-003VN  Tại Quận 8 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI EX465   Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI FX400  Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI FX400-069XVN  Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI FX400-1481  Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI FX600MX-0113  Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE40 20L Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE40 2OC Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE40 2OL Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE40 2PC Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 0NC Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 0ND Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2 Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2MSI Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2OC Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2OD Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2OE Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2PC Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2PE Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2PF Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2PG Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2PL Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2QD Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2QE Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 Apache Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE600  Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60-2PC Apache Gía Rẻ 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60-2PL Apache Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60-2QD Apache Quận Phú Nhuận 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE603  Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 2QC Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 2QD Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 2QE Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 2QF Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 2QL Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 6QC Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 6QD Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 6QE Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 6QF Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 6QL Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 7RD Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 7RE Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62-2QD Apache Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62MVR 7RG Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62VR 6RF Chất Lượng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62VR 7RF Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62VR 7RF  Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE63 7RC Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE63 7RD Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE63VR 7RE Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE63VR 7RF Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 0NC Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 0ND Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2OC Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2OE Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2PC Tại Quận 2 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2PE Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2PL Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2QD Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2QE Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 Apache Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE700  Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70-0NC   Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70-2QD Apache Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 2QC Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 2QD Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 2QE Uy Tín 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 2QF Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 2QL Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 6QC Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 6QD Gía Rẻ 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 6QE Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 6QF Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 6QL Tại Quận 12 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 7RD Tại Quận 4 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 7RE Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72MVR 7RG Gía Rẻ 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72VR 6RF Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72VR 7RF Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE73 7RC Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE73 7RD Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE73VR 7RE Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE73VR 7RF Tại Quận 1 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF62 7RD Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF62 7RE Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF62VR 7RF Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF72 7RD Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF72 7RE Tại Quận 3 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF72VR 7RF Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 6QC Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 6QD Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 6QE Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 6QF Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 7QF Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 7RD Quận Tân Phú 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 7RDX Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 7REX Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62M 7RC Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62M 7RD Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62M 7RDX Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62M 7RE Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62M 7REX Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62MVR 7RFX Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62VR 7RFX Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 6QC Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 6QD Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 6QE Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 6QF Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 7QF Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 7RD Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 7RDX Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 7REX Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72M 7RDX Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72M 7REX Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72VR 7RFX Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60  Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60 2OD Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60 2PE Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60 2QE Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60 2QF Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60-2QF 896 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 2QD Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 2QE Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 6QE Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 6QF Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 7QF Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 7RDX Tại Quận 9 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 7RE Chất Lượng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 7REX Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62M 7RD Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62M 7RDX Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62M 7REX Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62MVR 7RFX Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP70 2OD Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP70 2PE Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP70 2QE Tại Quận 10 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP70 2QF Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP70 Leopard Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 2QD Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 2QE Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 6QE Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 6QF Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 7QF Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 7RD Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 7RDX Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 7RE Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 7REX Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72M 7RDX Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72M 7REX Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72MVR 7RFX Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72VR 6RF Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72VR 7RF Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72VR 7RFX Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS30 2M Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS32 6QE Gía Rẻ 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS40 6QD Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS40 6QE Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS43VR 6RE Gía Rẻ 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS43VR 7RE Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2PC Tại Quận 3 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2PE Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2PL Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2PM Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2QC Gía Rẻ 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2QD Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2QE Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 6QC Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 6QD Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 6QE Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 Ghost Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS620 Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS63 7RD Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS63 7RE Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS63VR 7RF Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS63VR 7RG Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2OC Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2OD Quận Phú Nhuận 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2OD  Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2PC Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2PE Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2QC Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2QD Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2QE Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 6QC Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 6QD Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 6QE Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 STEALTH Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS72 6QC Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS72 6QD Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS72 6QE Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS73 7RE Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS73VR 6RF Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS73VR 7RF Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS73VR 7RG Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 0ND Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 0NE Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2OC Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2OD Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2PC Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2PE Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2QD Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2QE Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT62VR 6RD Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT62VR 6RE Quận Tân Phú 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT62VR 7RD Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT62VR 7RE Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT640  Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT640-1656  Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 0NC Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 0ND Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 0NE Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 2OC Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 2OD Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 2PC Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 2PE Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 2QD Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 DOMINATOR Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 DRAGON Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72  Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 2PC Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 2PE Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 2QD Tại Quận 8 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 2QE Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 6QD Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 6QE Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 DOMINATOR Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72-2QD 1257 Tại Quận 8 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72-2QD Dominator Tại Quận 11 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72-2QE Dominator Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72S 6QD Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72S 6QE Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72S 6QF Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72VR 6RD Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72VR 6RE Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72VR 7RD Lấy Liền 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72VR 7RE Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RD Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RE Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RF Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73VR 6RE Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73VR 6RF Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73VR 7RE Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73VR 7RF Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT75VR 7RE Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT75VR 7RF Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT80 2QC Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT80 2QD Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT80 2QE Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT80-2QD 237 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT80S 6QD Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT83VR 6RE Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT83VR 6RF Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT83VR 7RE Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT83VR 7RF Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV62 7RC Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV62 7RD Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV62 7RE Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV62VR 7RF Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV72 7RD Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV72 7RE Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV72VR 7RF Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX60 Destroyer Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX620 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX630-001US  Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX633-044US  Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX633-070US  Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX680 FHD Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX740-434US  Tại Quận 3 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE60 2QD Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE60 2QE Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE60 6QD Tại Quận 12 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE60 6QE Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE60 7RD Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE62 7RD Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE70 2QD Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE70 2QE Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE70 6QD Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE70 6QE Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE70 7RD Tại Quận 10 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE72 7RD Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE72 7RE Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PL60 7RD Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PL62 7RC Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PL62 7RD Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI U140-N034  Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE62 7RI Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE62 7RIX Quận Tân Phú 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE62 7RJ Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE62 7RJX Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE72 7RJ Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE72 7RJX Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS60 6QH Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS60 6QI Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS60 6QJ Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS60 7RJ Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS63 7RK Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS63VR 7RL Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS72 6QH Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS72 6QI Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS72 6QJ Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QI Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QJ Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QK Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QL Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QM Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QN Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT73VR 7RM Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X340-1352   Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X400-1462  Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X-Slim X340 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X-Slim X350 Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X-Slim X400 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X-Slim X420 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X-Slim X600 Chất Lượng 140,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ tại trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại