Bảng Giá Thay Vỏ Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG  NP-RC418-S07VN Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 300E5PS Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 2 Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 6 Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E Tại Quận 10 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP915S3G Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP915S3GI Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5LE Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E4E Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5E Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5GI Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5JI Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5U Tại Quận 12 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5V Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP275E5E Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP470R5E Lấy Liền 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP540U4E Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP680Z5E Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3E Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP870Z5GE Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP880Z5E Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X2K Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X5J Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X5JI Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5JI Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US Chất Lượng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG PRO Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG XE303C12 Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 Tại Quận 5 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N120 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N145 Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N145-JP01RS Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N145-JP02DE Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N148 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N148 PLUS Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N150 Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N150-HAV1US Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N150-JA02 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N210 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N210 PLUS Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N220 Gía Rẻ 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N220 PLUS Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N220-JA02 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N220-JP01NL Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N310 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N510 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NB30 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC108 Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC110 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-A01US Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC208 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC210 Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N110 Tại Quận 1 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NB30 Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NB30P Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NC10 Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NC20 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NF210 Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NF210   Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 Quận Tân Phú 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 7 SPIN Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3L Quận Tân Phú 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3M Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5L Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP910S3L Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PRO Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X3M Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5L Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US Tại Quận 11 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 SERIES Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG M Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US Quận Phú Nhuận 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US Lấy Liền 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P460I Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P480 Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P560E Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P560I Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P580 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q310I Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q320E Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430E Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430H Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q530 Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX410 Tại Quận 1 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411H Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411I Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R430I Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R440I Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R480I Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R519 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R522 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R530 Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R530CE Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R540E Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R540I Tại Quận 8 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580E Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580I Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R610 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R620E Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R730C Gía Rẻ 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R780E Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R780VE Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC510E Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC512 Quận Bình Thạnh 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC512I Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF510E Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF511 Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF710E Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF711 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV510I Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV511I Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV515I Tại Quận 3 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV520I Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV711I Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV720I Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF310 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF410 Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF411I Quận Phú Nhuận 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF510 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X360 Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X460 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X460I Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US Tại Quận 1 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP R431 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4A Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4C Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5AI Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5C Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5KJ Tại Quận 7 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5M Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5PS Quận Tân Phú 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E7A Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300U1A Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4A Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V5A Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V5AI Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E5A Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E7A Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E7AI Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305U1A Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305V5A Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305V5AI Tại Quận 8 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP350E5C Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP350E7C Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-350U2B Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP350U2Y Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP350V5C Quận Tân Phú 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP355E5C Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP355E7C Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP355V5C Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP365E5C Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP470R4E Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500E5A Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500P4A Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500P4C Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R3M Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R4K Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5H Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5LA Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5M Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500V5C Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530E5M Tại Quận 10 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U3B Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U3C Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4B Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4C Quận Thủ Đức 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP535U4C Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP550P5C Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP550P7C Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700G7A Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700G7C Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3A Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-700Z3A Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3AH Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3CH Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z4A Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5A Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5AH Tại Quận 6 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5B Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN  Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP780Z5E Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5H Chất Lượng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3A Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3B Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3C Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3D Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3E Tại Quận 11 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3F Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3G Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4B Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4C Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4D Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5L Quận Thủ Đức 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5LI Tại Quận 6 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP905S3GI Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q310 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430  Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411 Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412 Quận Thủ Đức 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE  Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX511 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN  Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN  Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN  Quận Phú Nhuận 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439E Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN Tại Quận 9 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409 Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN Tại Quận 5 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN  Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV520 Quận Bình Thạnh 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-S3510 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-300V4A Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-300V5A Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT370 Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-900X3A Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC520 Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D  Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J  Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J  Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-SF311 Tại Quận 10 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P430   Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P460 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P480 Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P530 Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P560 Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P580 Tại Quận 12 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG PV510 Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q320 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q428 Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q428-DS02 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q428E Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q430E Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q430H Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q430-JU01 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG QX311 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG QX411H Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG QX412 Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R409 Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R428 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R429 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R430 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R439 Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R439-DA04 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R440 Tại Quận 7 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R467 Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R480 Quận Thủ Đức 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R510 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R519 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R522 Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R530 Tại Quận 5 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R538 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R540 Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R580 Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R610 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R620 Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R720   Gía Rẻ 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R730 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R780 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC410 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418  Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A01VN Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A02VN Gía Rẻ 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A04VN Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A05VN  Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S05VN Quận Phú Nhuận 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S07VN Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S08VN  Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S09VN Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC510 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC512 Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RF510 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RF710   Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RF710 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RF711 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RF712 Uy Tín 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV408 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV408-A01VN Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV409-S01VN Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV411 Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV411-A01IN Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV509 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV515 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV520 Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV711 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV720 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SENS Q45 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN Tại Quận 4 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF310 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF410 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S02VN  Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S03VN Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF411 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF510 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF510-S02DE Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG X10 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG X120 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG X360 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG X460 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG XE500 Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SASMUNG NP-Q320 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SASMUNG NP-Q530 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ tại trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại