Bảng Giá Thay Vỏ Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA A660 Lấy Liền 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C50 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C55T Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C640 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C650   Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA DYNABOOK Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA E205 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA E45T Tại Quận 12 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L10T Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L500 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L510 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L630   Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L635   Quận Tân Phú 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L640 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L645 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L645   Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L650   Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L655   Tại Quận 3 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L670   Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L735 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA M780 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA M900 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA MINI NB205 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P105 Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P55T Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P870 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS463A Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS562A Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS566A Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS569A Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS56HA Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS56MA Quận Phú Nhuận 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS57HA Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSA50A Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSBY3A Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSC09A Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSC0MA Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSK01A Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSK05A Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLB1A Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLB9A Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLGXA Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLQ1A Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLS1A Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLS4A Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLSAA Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLW9A Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLWTA Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSMD1A Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSMD9A Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSPC5A Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSPCDA Quận Phú Nhuận 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSERA Tại Quận 11 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSESA Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSG0A Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSG2A Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PST1BA Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PST3BA Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU5RA Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU5XA Lấy Liền 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU6SA Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU6VA Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU83A Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU8DA Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU9CA Gía Rẻ 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PT15AA Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PT15BA Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PU143A Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA R600 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA R700 Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Lấy Liền 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA S500   Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Quận Thủ Đức 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Tại Quận 9 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C645  Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C650  Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Tại Quận 3 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L630  Tại Quận 1 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L635  Tại Quận 10 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L650  Quận Bình Thạnh 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L670  Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Quận Phú Nhuận 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Chất Lượng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Tại Quận 6 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Tại Quận 12 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Quận Bình Thạnh 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M135  Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Quận Tân Phú 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Tại Quận 2 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Quận Phú Nhuận 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Quận Thủ Đức 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500  Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Tại Quận 1 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S500  Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Tại Quận 1 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Quận Phú Nhuận 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T230  Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Quận Thủ Đức 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA T110 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U40T Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U500 Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U505 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U505-S2012 Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U845T Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U925T Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA X505 Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA Z830 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ tại trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại