Màn Hình Laptop FUjITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Màn Hình Laptop FUJITSU 1718 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A1110 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A1120 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A1220 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A530 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A531 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A532 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A6220 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A6230 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH530 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH531 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH532 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH544 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH550 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH551 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH552 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH555 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH564 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH701 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO A3667G 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO L1310G 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LA1703 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI1718 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI2727 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI3910 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA1510 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA1538 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA2510 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PI1536 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI1520 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI2636 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI3655 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO UI3520 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XA2528 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XA3530 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI1526 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI1546 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2428 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2528 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2550 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI3650 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU BH531 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H700 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H710 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H720 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H760 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H910 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H920 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H970 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E544 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E554 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E733 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E734 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E743 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E744 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E751 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E752 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E753 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E754 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E755 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E780 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU H730 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU L1010 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH520 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH522 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH530 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH531 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH532 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH700 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH701 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH772 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LL730 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU M1010 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU M7440 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU MH330 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU MH380 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU N3530 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU N6410 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU NH532 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU NH751 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P3110 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P701 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P702 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P7120 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P770 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P772 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P8010 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU PH521 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU PH530 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU PH701 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU PH702 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU Q555 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU Q572 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU Q584 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU Q702 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU Q704 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S561 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S6420 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S6421 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S710 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S751 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S752 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S761 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S762 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S792 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S904 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S935 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SD50 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH530 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH561 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH572 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH760 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH761 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH762 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH771 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH772 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH782 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU T935 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU T901 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU T902 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU T904 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU T935 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU U745 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU U772 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU UH554 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU UH572 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU UH574 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU V5505 160,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung tâm chúng tôi đang có Chương trình khuyến mãi cực LỚN dành cho quý khách hàng với mục đích nhằm để Tri ân khách hàng đã luôn tin tưởng , đã sử dụng dịch vụ của trung tâm chúng tôi . Trung tâm đã gửi đến quý khách hàng nhiều chương trình .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Chưa được phân loại