Màn Hình Laptop Samsung

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Màn Hình Laptop SAMSUNG  NP-RC418-S07VN 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E5PS 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 2 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 6 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP915S3G 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP915S3GI 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5LE 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E4E 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5E 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5GI 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5JI 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5U 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5V 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP275E5E 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP470R5E 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP540U4E 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP680Z5E 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3E 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP870Z5GE 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP880Z5E 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X2K 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X5J 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X5JI 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5JI 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG PRO 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG XE303C12 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N120 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N145 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N145-JP01RS 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N145-JP02DE 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N148 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N148 PLUS 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N150 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N150-HAV1US 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N150-JA02 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N210 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N210 PLUS 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N220 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N220 PLUS 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N220-JA02 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N220-JP01NL 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N310 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N510 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NB30 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC108 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-A01US 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC208 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC210 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N110 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NB30 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NB30P 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NC10 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NC20 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NF210 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NF210   120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 7 SPIN 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3L 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3M 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5L 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP910S3L 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PRO 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X3M 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5L 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 SERIES 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG M 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P460I 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P480 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P560E 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P560I 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P580 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q310I 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q320E 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430E 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430H 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q530 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX410 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411H 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411I 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R430I 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R440I 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R480I 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R519 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R522 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R530 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R530CE 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R540E 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R540I 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580E 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580I 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R610 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R620E 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R730C 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R780E 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R780VE 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC510E 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC512 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC512I 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF510E 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF511 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF710E 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF711 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV510I 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV511I 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV515I 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV520I 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV711I 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV720I 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF310 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF410 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF411I 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF510 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X360 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X460 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X460I 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP R431 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4A 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4C 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5AI 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5C 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5KJ 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5M 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5PS 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E7A 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300U1A 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4A 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V5A 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V5AI 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E5A 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E7A 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E7AI 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305U1A 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305V5A 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305V5AI 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350E5C 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350E7C 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-350U2B 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350U2Y 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350V5C 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355E5C 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355E7C 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355V5C 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP365E5C 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP470R4E 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500E5A 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500P4A 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500P4C 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R3M 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R4K 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5H 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5LA 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5M 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500V5C 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530E5M 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U3B 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U3C 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4B 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4C 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP535U4C 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP550P5C 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP550P7C 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700G7A 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700G7C 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3A 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-700Z3A 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3AH 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3CH 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z4A 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5A 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5AH 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5B 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN  180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP780Z5E 60,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5H 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3A 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3B 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3C 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3D 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3E 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3F 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3G 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4B 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4C 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4D 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5L 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5LI 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP905S3GI 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q310 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430  150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE  190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX511 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN  150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN  170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN  120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439E 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN  190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV520 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-S3510 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-300V4A 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-300V5A 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT370 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-900X3A 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC520 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D  180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J  100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J  140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-SF311 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P430   160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P460 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P480 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P530 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P560 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P580 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG PV510 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q320 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428-DS02 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428E 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430E 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430H 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430-JU01 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG QX311 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG QX411H 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG QX412 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R409 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R428 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R429 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R430 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R439 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R439-DA04 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R440 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R467 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R480 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R510 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R519 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R522 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R530 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R538 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R540 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R580 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R610 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R620 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R720   160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R730 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R780 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC410 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418  140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A01VN 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A02VN 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A04VN 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A05VN  170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S05VN 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S07VN 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S08VN  140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S09VN 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC510 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC512 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RF510 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RF710   180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RF710 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RF711 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RF712 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV408 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV408-A01VN 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV409-S01VN 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV411 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV411-A01IN 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV509 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV515 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV520 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV711 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV720 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SENS Q45 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF310 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S02VN  200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S03VN 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF411 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF510 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF510-S02DE 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG X10 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG X120 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG X360 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG X460 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG XE500 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SASMUNG NP-Q320 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SASMUNG NP-Q530 120,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

Chưa được phân loại