Màn Hình Laptop Toshiba

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Màn Hình Laptop TOSHIBA A660 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA C50 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA C55T 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA C640 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA C650   140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA DYNABOOK 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA E205 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA E45T 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA E45T-A4200 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L10T 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L500 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L510 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L630   140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L635   150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L640 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L645 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L645   100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L650   140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L655   150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L670   130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L735 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA M780 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA M900 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA MINI NB205 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA P105 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA P55T  100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA P870 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS463A 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS562A 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS566A 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS569A 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS56HA 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS56MA 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS57HA 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSA50A 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSBY3A 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSC09A 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSC0MA 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSK01A 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSK05A 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLB1A 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLB9A 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLGXA 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLQ1A 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLS1A 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLS4A 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLSAA 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLW9A 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLWTA 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSMD1A 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSMD9A 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSPC5A 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSPCDA 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSERA 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSESA 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSG0A 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSG2A 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PST1BA 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PST3BA 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU5RA 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU5XA 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU6SA 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU6VA 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU83A 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU8DA 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU9CA 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PT15AA 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PT15BA 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PU143A 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA R600 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA R700 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA S500   130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A55  100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C645  200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C650  150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L630  200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L635  190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L650  130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L670  190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M135  140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M800  190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500  130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S500  180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T230  160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA T110 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U40T 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U500 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U505 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U505-S2012 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U845T  150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U925T 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA X505 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA Z830 140,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin , bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

Chưa được phân loại