Ổ Cứng HDD – SSD IMAC

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1002 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1058 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1076 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1144 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1145 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1173 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1174 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1195 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1200 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1207 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1208 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1224 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1225 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1311 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1312 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1418 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1419 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1862 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M6709L 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M7469 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M8535 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M8672 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M885X 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9248 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9249 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9250 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9290 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9363 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9823 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9824 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9843 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9844 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9845 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA063 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA064 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA199 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA200 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA406 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA456 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA589 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA590 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA710 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA876 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA876 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA877 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA878 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB199 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB200 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB201 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB322 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB323 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB323  70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB324 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB324  70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB325 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB325  30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB388 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB391 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB393 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB398 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB417 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB418 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB419 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB420 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB950 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB952 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB952  60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB953 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC019 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC020 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC021 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC022 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC309 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC413 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC508 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC509 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC510 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC511 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC511  50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC812 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC813 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC814 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MD093 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MD094 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MD095 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MD096 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC ME086 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC ME087 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC ME088 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC ME089 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MF883 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MF886 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MG022 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MK142 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MK452 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MK462 70,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp đổi kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, cũng có linh kiện chỉ bao test tại chỗ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ đổi linh kiện mới cho khách hàng miễn phí chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

Liên tiếp trong những ngày vừa qua Trung Tâm chúng tôi liên tục tung ra các Chương trình Giảm giá lớn để thu hút khách hàng. Trung tâm đã mang đến quý khách hàng nhiều khuyến mãi – ưu đãi mới nhất của mình.

Giảm giá 5% cho khách hàng tài xế Grab – Taxi các hãng.

Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên.

Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết.

Chưa được phân loại