Ổ Cứng HDD – SSD IMAC

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1002 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1058 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1076 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1144 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1145 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1173 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1174 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1195 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1200 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1207 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1208 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1224 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1225 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1311 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1312 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1418 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1419 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC A1862 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M6709L 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M7469 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M8535 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M8672 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M885X 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9248 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9249 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9250 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9290 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9363 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9823 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9824 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9843 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9844 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC M9845 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA063 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA064 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA199 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA200 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA406 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA456 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA589 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA590 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA710 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA876 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA876 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA877 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MA878 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB199 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB200 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB201 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB322 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB323 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB323  70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB324 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB324  70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB325 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB325  30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB388 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB391 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB393 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB398 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB417 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB418 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB419 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB420 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB950 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB952 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB952  60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MB953 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC019 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC020 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC021 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC022 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC309 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC413 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC508 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC509 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC510 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC511 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC511  50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC812 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC813 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MC814 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MD093 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MD094 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MD095 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MD096 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC ME086 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC ME087 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC ME088 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC ME089 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MF883 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MF886 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MG022 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MK142 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MK452 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD IMAC MK462 70,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp đổi kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, cũng có linh kiện chỉ bao test tại chỗ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ đổi linh kiện mới cho khách hàng miễn phí chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

Liên tiếp trong những ngày vừa qua Trung Tâm chúng tôi liên tục tung ra các Chương trình Giảm giá lớn để thu hút khách hàng. Trung tâm đã mang đến quý khách hàng nhiều khuyến mãi – ưu đãi mới nhất của mình.

Giảm giá 5% cho khách hàng tài xế Grab – Taxi các hãng.

Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên.

Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết.

Chưa được phân loại


Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Ổ Cứng HDD – SSD IMAC sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Ổ Cứng HDD – SSD IMAC được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Ổ Cứng HDD – SSD IMAC thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Ổ Cứng HDD – SSD IMAC được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !