Vỏ Laptop Toshiba

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop TOSHIBA A660 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA C50 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA C55T 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA C640 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA C650   180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA DYNABOOK 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA E205 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA E45T 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA E45T-A4200 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L10T 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L500 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L510 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L630   130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L635   150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L640 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L645 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L645   100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L650   120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L655   110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L670   180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L735 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA M780 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA M900 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA MINI NB205 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA P105 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA P55T 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA P870 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS463A 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS562A 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS566A 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS569A 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS56HA 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS56MA 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS57HA 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSA50A 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSBY3A 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSC09A 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSC0MA 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSK01A 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSK05A 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLB1A 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLB9A 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLGXA 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLQ1A 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLS1A 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLS4A 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLSAA 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLW9A 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLWTA 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSMD1A 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSMD9A 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSPC5A 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSPCDA 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSSERA 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSSESA 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSSG0A 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSSG2A 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PST1BA 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PST3BA 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU5RA 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU5XA 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU6SA 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU6VA 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU83A 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU8DA 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU9CA 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PT15AA 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PT15BA 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PU143A 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA R600 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA R700 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA S500   190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C645  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C650  130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L630  30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L635  190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L650  100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L670  180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M135  200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S500  170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T230  110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA T110 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U40T 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U500 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U505 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U505-S2012 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U845T 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U925T 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA X505 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA Z830 190,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại